1.

اینترنت و هویت اجتماعی

دوره 5، شماره 2، خرداد 1392، صفحه 37-54
فرزاد نوابخش؛ رسول خادم؛ هاشم آرام

2.

بررسی اثرات مشترک هویت اجتماعی و فشارهای نهادی بر کیفیت حسابرسی

دوره 10، شماره 38، تیر 1400، صفحه 361-379
طاهر ابراهیم زاده؛ نوروز نوراله زاده؛ نگار خسروی پور

3.

بررسی تاثیر شبکه اجتماعی فیس بوک بر تغییر هویت فرهنگی و اجتماعی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

دوره 9، شماره 28، شهریور 1394، صفحه 73-93
اکرم زارع ابراهیم آباد؛ بی بی سادات میراسماعیلی

4.

بررسی تأثیر فعالیت‌های بازراریابی شبکه‌های اجتماعی بر قصد خرید مجدد و ارتباط اجتماعی پایدار (مورد مطالعه: شرکت آتی‌ساز ایرانیان در شهر مشهد)

دوره 17، شماره 54، فروردین 1401، صفحه 111-129
سیده سمیه قربی؛ محمد اکبری اره کمری؛ محمد قاسمی نامقی

5.

بررسی تاثیر فناوری های نوین اطلاعاتی (ماهواره و اینترنت) بر هویت پسران جوان شهر بوکان

دوره 2، شماره 1، بهمن 1388، صفحه 35-49
علیرضا کلدی؛ خسرو فقیه

6.

بررسی تأثیر هویت اجتماعی محلات در طرح‌های توسعه شهری

دوره 9، شماره 31، آذر 1396، صفحه 29-35
شیما قمری؛ سید موسی پورموسوی

7.

بررسی رابطه علی توسعه فرهنگی و عوامل اجتماعی موثر بر مصرف کالاهای فرهنگی در میان جوانان (مطالعه موردی: شهر تهران)

دوره 8، شماره 3، شهریور 1395، صفحه 87-102
علی دارابی؛ مهدی مختارپور

8.

بررسی عوامل فرهنگی– اجتماعی موثر بر هویت اجتماعی جوانان (مطالعه موردی شهر هشتگرد)

دوره 1، شماره 1، بهمن 1387، صفحه 6-25
غلامعباس توسلی؛ مهدی اصل زعیم

9.

بررسی نقش تعدیل کنندگی هویت اجتماعی در روابط بین درک مسئولیت اجتماعی واحد های تجاری و نگرش شغلی حسابداران

دوره 10، شماره 34، مهر 1396، صفحه 69-83
ملیحه علی فری؛ حمیدرضا وکیلی فرد؛ بهمن بنی مهد؛ رمضانعلی رویایی

10.

بررسی نقش تعدیلگر تنوع صاحبکار بر رابطه فشارهای نهادی و کیفیت حسابرسی با توجه به هویت حسابرسان

دوره 12، شماره 47، مهر 1402، صفحه 111-128
طاهر ابراهیم زاده؛ نوروز نوراله زاده؛ نگار خسروی پور

11.

تاثیرات و پیامدهای منفی شبکه‌های اجتماعی (فیس بوک، توییتر،لاین، وایبر) بر هویت اجتماعی کاربران

دوره 10، شماره 3(پیاپی30)، آذر 1394، صفحه 31-39
شیرزاد بخشی تلیابی؛ شهناز هاشمی؛ محمد سلطانی فر

12.

تاثیر اینترنت بر هویت اجتماعی دانش آموزان (مطالعه موردی: دبیرستان های شهر اراک در سال 88-87)

دوره 3، شماره 2، اردیبهشت 1390، صفحه 157-179
علیرضا محسنی تبریزی؛ محمدرضا هاشمی

13.

تبیین رابطه بین هویت های سه گانه فردی، اجتماعی و ملی با میزان پایبندی شهروندان به فرهنگ شهروندی (مورد مطالعه: شهروندان شهر تهران در سال 1393)

دوره 6، شماره 4، آذر 1393، صفحه 71-85
محسن نیازی؛ مرتضی جعفرپور برزکی؛ الهام شفائی مقدم

14.

جایگاه هم افزایی فرهنگی در توسعه اجتماعی کشور

دوره 6، شماره 2، خرداد 1393، صفحه 25-44
محمدرضا دهشیری

15.

رابطه‌ی میان هویت حرفه‌ای و بی‌طرفی حسابرسی: آزمون نظریه‌ی هویت اجتماعی

دوره 10، شماره 38، تیر 1400، صفحه 87-96
لیلا ستاره؛ حمیدرضا وکیلی فرد؛ رویایی رمضانعلی

16.

طراحی الگوی توسعه سرمایه فرهنگی در نظام آموزش ‌و پرورش ایران

دوره 13، شماره 49، اسفند 1399، صفحه 63-80
حمیدرضا بازگلی؛ محمود صفری؛ محمد نقی ایمانی

17.

مدل معادلات ساختاری مولفه های سبک زندگی مؤثر بر هویت اجتماعی

دوره 6، شماره 3، شهریور 1393، صفحه 105-120
مجید کفاشی

18.

هویت اجتماعی اعضای کمیته حسابرسی، تجدید ارائه صورت‌های مالی و ضعف کنترل‌های داخلی

دوره 10، شماره 40، دی 1400، صفحه 293-308
یعقوب غلامی؛ فردین منصوری؛ حسن یزدیفرسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب