1.

بازشناسی مؤلفه‌های پایداری اجتماعی مؤثر بر افزایش تعاملات اجتماعی در مجموعه‌های مسکونی (مطالعه موردی: محله اباذر، تهران)

دوره 11، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 31-42
میترا غفوریان؛ وحید افشین مهر؛ زهرا نوروزی زاده

2.

بررسی عدالت اجتماعی وعوامل اقتصادی واجتماعی موثر بر توسعه پایدار شهرستان تربت جام

دوره 11، شماره 3 (پیاپی 43)، مرداد 1398، صفحه 23-35
شهربانو نکوئی؛ محمد علی چیت ساز؛ سید ناصر حجازی

3.

بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر الگوی کاربری ارتباطی اینترنت در بین نوجوانان و جوانان شهر تهران

دوره 3، شماره 1، بهمن 1389، صفحه 7-26
سعید معیدفر؛ احمد گنجی؛ مریم ثابتی

4.

بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر تجربه خرید مشتریان به‌عنوان پیش‌بینی کننده وفاداری به فروشگاه: نقش تعدیل‌گری شواهد فیزیکی

دوره 13، شماره 52، آذر 1400، صفحه 241-259
کمال قلندری؛ کریم حمدی؛ مریم خلیلی عراقی

5.

بررسی عوامل اجتماعی موثر بر معیارهای همسر گزینی

دوره 1، شماره 1، بهمن 1387، صفحه 155-172
علیرضا کلدی؛ مریم غفوریان قالیباف

6.

بررسی گسست و سردرگمی معماری معاصر ایران از طریق عوامل فرهنگی، سیاسی و اجتماعی(نمونه‌موردی: ساختمان‌های مسکونی منطقه 1 تا 3 شهر تهران)

دوره 15، شماره 53، خرداد 1402، صفحه 131-142
مهدیه شاه پروری؛ بهروز منصوری؛ ایرج اعتصام

7.

بررسی نقش توسعه اجتماعی بر رشد اقتصادی (مطالعه موردی : کشورهای ایران و ترکیه)

دوره 9، شماره 3، شهریور 1396، صفحه 57-68
سمیرا متقی

8.

تبیین عوامل موثر بر بر تقویت مردم گرائی گذرها در فضاهای شهری نمونه موردی: محله کوتی شهر بوشهر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 30 فروردین 1402
پریسا جانیان پور؛ نسیم صحرائی نژاد؛ محسن کافی

9.

عوامل اجتماعی - اقتصادی موثر بر اشتغال زنان ایرانی مهاجر به کلگری کانادا در سال 2009

دوره 1، شماره 3، شهریور 1388، صفحه 29-56
سید محمد صادق مهدوی؛ مهدیه سلماسی

10.

عوامل اجتماعی موثر بر ارتقای نقش سازمانی (مورد مطالعه: زنان شاغل دانشگاه آزاد اسلامی واحدعلوم تحقیقات تهران)

دوره 14، شماره 53، اسفند 1400، صفحه 69-82
معصومه عبدالوهابی؛ علی روشنایی؛ امید علی احمدی؛ حسین جمالی آشتیانی

11.

عوامل اجتماعی مؤثر در تأثیرپذیری کودکان از تلویزیون

دوره 7، شماره 3(پیاپی 18)، مهر 1391، صفحه 83-96
سارا محمدپور؛ محسن نایبی

12.

عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر میزان مشارکت اجتماعی بازنشستگان (مطالعه موردی: شهرداری تهران)

دوره 11، شماره 3 (پیاپی 43)، مرداد 1398، صفحه 129-141
مصطفی منتظر المهدی؛ رضا صمیم؛ رضا مهدی؛ فاطمه صدیقیان‌ بیدگلی

13.

عوامل مؤثر در حفظ و احیای ارزشهای فرهنگی در بافت تاریخی بناهای اسلامی (مطالعه موردی بناهای شهر تهران)

دوره 16، شماره 58، اسفند 1401، صفحه 155-173
سیده صفا موسوی؛ فائزه حسین زاده

14.

مقایسه نکته نظرات اندیشمندان و صاحب نظران اجتماعی و سیاسی و مردم استان کردستان در مورد توزیع عادلانه فرصت ها و امکانات در سال ۹۶ -۹۷

دوره 12، شماره 2 (پیاپی46)، اردیبهشت 1399، صفحه 101-116
فواد محمدی؛ سیف اله سیف اللهی؛ سید محمد سید میرزائی

15.

مولفه‌های اجتماعی- کالبدی موثر بر گردشگری ورزشی در مناطق شهری، مورد مطالعه تهران

دوره 20، شماره 77، فروردین 1402، صفحه 37-50
بهرام قدیمیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب