1.

بررسی اثر جهانی شدن فرهنگی، سرمایه اجتماعی و فرهنگی بر ارزش های معطوف به توسعه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی منطقه یک

دوره 9، شماره 1، اسفند 1395، صفحه 119-130
سوسن سهامی

2.

بررسی تاثیر تحصیلات زنان برجهت گیری ارزشی آنان نسبت به توسعه

دوره 1، شماره 2، فروردین 1388، صفحه 5-26
حسن سرایی؛ سوسن سهامی

3.

بررسی تاثیر سرمایه فرهنگی درونی شده برگرایش به مدرنیسم در جوانان خرم آباد

دوره 16، شماره 57، آبان 1401، صفحه 145-164
فرهاد طهماسبی نادری چگنی؛ مجید کاشانی؛ علی دلاور

4.

بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی موثر بر ارتقاء فرهنگ شهروندی (مورد مطالعه: شهر بوشهر)

دوره 6، شماره 4، آذر 1393، صفحه 23-36
سید محمد صادق مهدوی؛ علی عاشوری

5.

نقش شبکه های اجتماعی در ترویج فرهنگ شهری (مطالعه موردی: شهروندان شهرکرج در سال 1397)

دوره 13، شماره 50، خرداد 1400، صفحه 153-168
محمد امیری؛ سید وحید عقیلی؛ نسیم مجیدی قهرودی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب