1.

ارزیابی اقدامات مقابله‌ای به منظور حفاظت از نمادهای ملی

دوره 10، شماره 3 (پیاپی 34 - 33)، آذر 1395، صفحه 51-70
معصومه یگانه راد؛ سیدرضا صالحی امیری؛ ابراهیم حاجیانی

2.

بررسی ابعاد هویتی سه گانه (محلی، ملی و جهانی) در بین جوانان و نقش آن در توسعه فرهنگی استان آذربایجان شرقی

دوره 5، شماره 1، بهمن 1391، صفحه 83-95
مهرداد نوابخش؛ احمدعلی مقتدرزاده ملکی

3.

بررسی تأثیر نقش خانواده در حفظ هویت ملّی و دینی جوانان (مطالعه موردی منطقه 1 و 5 شهر تهران)

دوره 6، 4(پیاپی 18)، دی 1391، صفحه 49-59
مریم حکمت پور؛ سیدرضا صالحی امیری

4.

بررسی رابطه آموزش موسیقی سنتی بر هویت ملی

دوره 7، 3(پیاپی 21)، مهر 1392، صفحه 39-62
محمدرضا تاجیک؛ نازنین پیله وری؛ یاشار اسدپور

5.

بروز مدرنیسم در معماری ترکیه و تقابل با جنبشهای ملی معماری

دوره 5، شماره 9، دی 1390، صفحه 49-58
حمید ماجدی؛ جمال الدین سهیلی

6.

تأثیر اینترنت بر هویت ملی در ایران

دوره 9، شماره 3(پیاپی 26)، آبان 1393، صفحه 41-52
عزیزالله تاجیک اسماعیلی؛ سمیه تاجیک اسماعیلی؛ محمد جواد محراب بیگی

7.

تأثیر شبکه‌های اجتماعی مجازی بر هویت ملی (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان)

دوره 10، شماره 32، شهریور 1395، صفحه 61-77
عبدالطیف کاروانی

8.

تأثیر شبکه های اجتماعی مجازی (فیس بوک) بر هویت اجتماعی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی)

دوره 8، شماره 2(پیاپی 21)، مرداد 1392، صفحه 9-25
حبیب صبوری خسروشاهی؛ نسرین آذرگون

9.

تبیین رابطه بین هویت های سه گانه فردی، اجتماعی و ملی با میزان پایبندی شهروندان به فرهنگ شهروندی (مورد مطالعه: شهروندان شهر تهران در سال 1393)

دوره 6، شماره 4، آذر 1393، صفحه 71-85
محسن نیازی؛ مرتضی جعفرپور برزکی؛ الهام شفائی مقدم

10.

جهانی شدن و نقش رسانه در شکل گیری هویت جمعی دانشجویان

دوره 4، شماره 2، اردیبهشت 1391، صفحه 95-112
علیرضا محسنی تبریزی؛ برزو مروت

11.

شکل گیری هویت قومی و ملی و عوامل اجتماعی موثر بر آن در نزد ساکنان کرج

دوره 6، شماره 1، اسفند 1392، صفحه 31-50
سیف اله سیف اللهی؛ برزو مروت

12.

موسیقی، رسانه‌ای در حفظ و اشاعه فرهنگ ملی در میان مخاطبان نسل سوم

دوره 11، شماره 1(پیاپی32,33)، شهریور 1395، صفحه 87-93
محمد رضا حقیقی؛ افسانه مظفری؛ مرتضی بهنام؛ نرگس ریاضتی

13.

هویت ایرانی؛ نقد دیدگاه‌ها و ضرورت رویکرد تاریخی

دوره 18، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 99-124
محمد علی عسگری؛ فهیمه مخبر دزفولی؛ یونس فرهمند

14.

هویت قومی و توسعه یافتگی سیاسی (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه کردستان در سال تحصیلی 94-95)

دوره 10، شماره 1، اسفند 1396، صفحه 25-46
قنبرعلی رجبلو؛ حلیمه حسین پناهی

15.

هویت ملی در عصر جهانی شدن

دوره 7، شماره 3(پیاپی 18)، مهر 1391، صفحه 9-16
سمیه تاجیک اسماعیلی

16.

هویت ملی و برخی عوامل مؤثر بر آن در بین دانش آموزان مقطع متوسطه اصفهان

دوره 1، شماره 2، فروردین 1388، صفحه 173-186
منصور حقیقتیان؛ احمد غضنفری؛ پروانه تکه اکبر آبادی

17.

هویت های قومی و معمای هویت ملی

دوره 3، شماره 2، اردیبهشت 1390، صفحه 75-96
غلامعباس توسلی؛ مهدی اصل زعیمسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب