1.

بازدارنده های اجتماعی دستیابی زنان به مدیریت سیاسی کلان کشور بعد از انقلاب اسلامی ایران

دوره 13، شماره 51، شهریور 1400، صفحه 265-283
نرگس متقی؛ زهرا حضرتی صومعه؛ زهرا قاسمی

2.

بررسی جامعه شناختی تاثیر نابرابری جنسیتی بر توسعه فرهنگی (مورد مطالعه : دانشجویان زن دانشگاه های آزاد اسلامی شهر تهران)

دوره 14، شماره 55، شهریور 1401، صفحه 221-238
حمید بختیاری؛ زهرا حضرتی صومعه؛ ساسان ودیعه

3.

بررسی جامعه شناختی نابرابری جنسیتی زن و مرد و نقش آن در بروز خشونت خانوادگی (مطالعه موردی: شهر تهران)

دوره 1، شماره 3، شهریور 1388، صفحه 5-27
علیرضا محسنی تبریزی؛ فاطمه امانی سندیانی؛ اکرم دوستی

4.

مقایسه تحرک اجتماعی مردان و زنان در شهر تهران (جامعه مورد مطالعه : شهروندان تهرانی بالای 20 سال)

دوره 11، شماره 4 (پیاپی 44)، آبان 1398، صفحه 99-110
بهرام قدیمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب