1.

ارائه مدل انسجام اجتماعی و نقش آن در انسجام درون‌گروهی خانواده در جوامع در حال گذار به توسعه‌یافته «نمونه موردی شهر تهران»

دوره 10، شماره 3، شهریور 1397، صفحه 67-82
محمد شاپوری؛ باقر ساروخانی؛ محمد صادق مهدوی

2.

بررسی جامعه شناختی تاثیر سرمایه اجتماعی بر خانواده گرایی در بین جوانان شهر تهران

دوره 13، شماره 52، آذر 1400، صفحه 227-239
فرزانه معززی خنده روی یزدی؛ زهرا حضرتی صومعه؛ حسین ابوالحسن تنهایی

3.

بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی، بحران هویت وگرایش به خودکشی در بین جوانان شهر اردبیل

دوره 14، شماره 55، شهریور 1401، صفحه 181-191
محسن علایی بوسجین؛ اسما سمایی

4.

بررسی سرمایه اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن در شهرگرمی

دوره 1، شماره 3، شهریور 1388، صفحه 81-108
مهرداد نوابخش؛ صداقت صوری

5.

بررسی هنجارها و انسجام اجتماعی مؤثر بر سبک زندگی سبز در زنان خانه دار شهری

دوره 15، شماره 58، خرداد 1402، صفحه 137-150
ام‌البنین کارگر فلاح؛ حبیب اله.. کریمیان؛ منصور شریفی

6.

چالش دولت توسعه گرا در بسیج نیروهای تحصیلکرده

دوره 7، شماره 1، اسفند 1393، صفحه 7-20
حمید سجادی؛ ابراهیم متقی

7.

رابطه سرمایه اجتماعی با مشارکت در اداره امور شهر و حل مشکلات شهری شهر تهران

دوره 4، شماره 1(پیاپی 9)، فروردین 1391، صفحه 97-118
علی اکبر رضایی؛ محمد خیاطیان؛ مریم بختیاری

8.

مطالعه و نقش سرمایه اجتماعی در احیای دریاچه ارومیه ( با تأکید بر مدیریت بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی در دشت بناب)

دوره 10، شماره 3، شهریور 1397، صفحه 103-117
محمد صادق علیائی؛ فرهاد پاکنیا؛ سمیه عزیزی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب