1.

اثرات خشکسالی بر فرآیند توسعه ی روستایی در مناطق خشک و نیمه خشک با تأکید بر کشاورزی ( مطالعه ی موردی داراب )

دوره 4، شماره 2 (پیاپی 14)، مرداد 1386، صفحه 119-144
علی شکور

2.

اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کاهش فقر( مطالعه موردی 13 کشور منتخب)

دوره 4، شماره 13، مرداد 1393، صفحه 49-64
عباس معمار نژاد؛ محمدعلی تقوی اول

3.

امکان‌سنجی ایجاد خزانه اسلامی متمرکز و تأثیر آن بر فقر

دوره 12، شماره 43 (زمستان 1401)، اسفند 1401، صفحه 1-22
نادر نامدار؛ مهدی مرادی؛ یعقوب محمودیان؛ مهدی صادقی شاهدانی؛ رقیه حسن زاده

4.

بررسی اثرات برنامه های محرومیت زدایی در ارتقاء پایداری زیست محیطی در شهرستان قلعه گنج پایلوت اقتصاد مقاومتی کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1401
محمدطاهر رستمی؛ عباس ملک حسینی؛ مجید شمس

5.

بررسی تاثیر توسعه مالی بر فقر در کشورهای در حال توسعه منتخب

دوره 6، شماره 18، شهریور 1395، صفحه 55-66
حسین آذری کیان؛ منیره دیزجی

6.

بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر سرقت در ایران مورد ایستگاه راه آهن تهران بین سالهای 1383 تا 1385

دوره 1، شماره 3، شهریور 1388، صفحه 179-193
علیرضا کلدی؛ رضا وزیری پاک

7.

بررسی نقش زیست بوم در ارتکاب جرایم مواد مخدر شهرستان اراک

دوره 18، شماره 2(پیاپی52)، تیر 1401، صفحه 83-102
سمیرا گل خندان

8.

پدیده فقر در اندیشه حافظ ابراهیم

دوره 2، 2(72 تابستان1388)، تیر 1388، صفحه 161-178
دکتر ریحانه ملازاده

9.

تبیین ساختار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی فقر روستایی با رویکرد تئوری بنیانی (مورد مطالعه: روستای شمشیر از توابع شهرستان پاوه)

دوره 13، شماره 3، آذر 1399، صفحه 61-74
پوریا سعدالهی؛ کوروش روستا؛ احمد یعقوبی فرانی؛ رضا برادران

10.

سرمایه اجتماعی و سلامت شهری (مورد مطالعه: شهر گرمسار)

دوره 6، شماره 3، شهریور 1393، صفحه 87-95
طاهره میرساردو

11.

طراحی الگویی پویا مبتنی بر رفع فقر و محرومیت در معیشت (مورد مطالعه: بازنشتگان نیروهای مسلح)

دوره 31، شماره 2 (پیاپی 121)، تیر 1399
فرشاد فائزی رازی؛ نسرین شمشیری؛ هادی همتیان؛ محمد زرگر

12.

عوامل اجتماعی موثر بر طلاق طی دهه اخیر (مورد مطالعه استان یزد سال های 86-80)

دوره 3، شماره 4، آذر 1390، صفحه 35-49
غلامعباس توسلی؛ علی غیاثی ندوشن

13.

کاهش فقر و تامین مالی خرد (مطالعه موردی بانک کشاورزی)

دوره 2، شماره 3(پیاپی 3)، مهر 1388، صفحه 111-136
نرگس خاکی

14.

مخاطرات اجتماعی-سیاسی و اقتصادی ناشی از پدیده ریزگردها به عنوان مانعی فراروی پایداری توسعه (مورد مطالعه: استان کرمانشاه)

دوره 22، شماره 3، خرداد 1399، صفحه 39-54
سامان یوسفوند؛ شاپور سلمانوندی؛ علی قنبری برزیان

15.

مدیریت و ساماندهی اسکان‌های غیررسمی در شهر بندرعباس

دوره 8، شماره 1 (پیاپی 29)، اردیبهشت 1390، صفحه 79-93
سید جمال الدین دریاباری؛ حیدر لطفیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب