1.

ارزیابی و تحلیل ساختارهای فضا – جامعه و امنیت اجتماعی در محلات اسلامشهر

دوره 15، شماره 57، اسفند 1401، صفحه 53-68
علی اکبر توکلی نژاد؛ رحیم سرور

2.

بازنمایی فضای معماری در آثار نقاشی با رهیافت نشانه‌شناسی لایه‌ایی (نمونه موردی: منتخبی از آثار ایران درودی)

دوره 17، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 37-48
انسیه ولی؛ سیامک پناهی؛ منوچهر فروتن؛ حسین اردلانی

3.

بررسی ضوابط و استانداردهای طراحی استادیوم های ورزشی (مطالعه موردی: شهرستان کرج)

دوره 17، شماره 65، اردیبهشت 1399، صفحه 112-129
آناهیتا قربانی

4.

تحلیل ساختار شهر سلامت محور در بهبود فضاهای عمومی با تاکید بر منطقه یک تهران

دوره 18، شماره 70، شهریور 1400، صفحه 106-120
محمدرضا اوطاری؛ مجید شمس؛ پروانه زیویار

5.

ترور و قلمرو: هندسه نظریه سیاسی در جهان معاصر

دوره 13، 29 بهار و تابستان1395، شهریور 1395، صفحه 67-94

6.

جایگاه فضای بینابین در سازماندهی فضایی عناصر معماری و شهری در ایران مطالعه موردی: شهر تبریز در دورۀ قاجار

دوره 17، شماره 2، تیر 1394، صفحه 169-181
لیدا بلیلان اصل؛ داریوش ستارزاده

7.

جستاری بر انسان شناسی - نشانه شناسی شهری و نقش آن در خوانایی فضاهای شهری (مورد کاوی: شهر اصفهان)

دوره 1، شماره 4، مهر 1388، صفحه 31-69
سید مصطفی مختاباد؛ سجاد محمدیارزاده؛ بهنوش شمس الهی

8.

سازماندهی فضایی روستاها از دیدگاه جغرافیای کاربردی (مطالعه موردی: شهرستان صومعه سرا)

دوره 2، شماره 2 (پیاپی 6)، مرداد 1384، صفحه 3-14
حسین آسایش؛ فاطمه کوچکی نژاد ارم ساداتی

9.

فضا، آمایش سرزمین و توسعه روستایی

دوره 6، شماره 2 (پیاپی 22)، مرداد 1388، صفحه 25-42
مسعود مهدوی؛ آئیژ عزمی

10.

کیفیت ادراک معنای فضا با دریافت نور روز

دوره 12، شماره 3، آذر 1397، صفحه 1-18
سمیه صدری کیا؛ محمدرضا بمانیان؛ مجتبی انصاری

11.

واکاوی نقش فضاهای میانی در نظام توده - فضا و چگونگی آن بر نحوه رفتار جمعی (مطالعه موردی در عرصه‌های میانی مساجد قزوین)

دوره 24، شماره 4، تیر 1401، صفحه 47-60
مهسا میرسلامی؛ علی عمرانی پورسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب