1.

اعتماد و رسانه: عوامل موثر بر اعتماد به رسانه های خبری برون مرزی BBC و VOA فارسی با رویکرد تطبیقی (مورد مطالعه: شهروندان شهر تبریز)

دوره 14، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 71-86
صابر جعفری

2.

بازتولید نمادین ارزشهای جامعه در خصوص زن در تلویزیون

دوره 1، شماره 4، مهر 1388، صفحه 135-154
سید یعقوب موسوی؛ معصومه کمال الدینی

3.

بررسی تاثیر ویژگی‌های فرهنگی و ساختاری موسسات حسابرسی بر کیفیت گزارش‌های حسابرسی

دوره 12، شماره 45، فروردین 1402، صفحه 335-358
احمد اسکندری؛ علی بیات؛ علی محمدی

4.

بررسی رابطه بین تعاملات سیاسی اعضای شورای شهر و توسعه اجتماعی شهر دولت آباد اصفهان

دوره 11، شماره 4 (پیاپی 44)، آبان 1398، صفحه 7-20
اکبر زارع شاه آبادی؛ احمدرضا فتاحی دولت آبادی

5.

بررسی سواد محیط‌زیستی دانشجویان دانشگاه پیام نور استان مرکزی با تاکید بر جنسیت و مقایسه آن از دیدگاه اسلام و اکوفمنیسم

دوره 15، شماره 2، تیر 1396، صفحه 107-120
مهدیه رضائی؛ سید محمد شبیری؛ محمدرضا سرمدی؛ مریم لاریجانی

6.

بررسی عوامل اجتماعی موثر بر ناهنجاری های رفتاری دانش آموزان؛ مطالعه موردی شهرستان آران و بیدگل

دوره 5، شماره 3، شهریور 1392، صفحه 123-135
محسن شاطریان؛ زهرا اسمی جوشقانی؛ فهیمه نوریان آرانی

7.

بررسی میزان مشارکت مردم در مدیریت مواد زاید جامد شهری(مطالعه موردی: شهر آبادان)

دوره 16، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 95-104
آرش زمانیان؛ فروزان فرخیان

8.

تأثیر جنسیت بر ترجیحات مکانی در انتخاب فضاهای فراغتی-تفریحی (مطالعه موردی: منطقه 2 تهران)

دوره 16، شماره 4، دی 1401، صفحه 39-50
فرید عابد؛ راما قلمبر دزفولی؛ امیرحسین پورجوهری

9.

تحلیل جنسیتی فرآیند توسعه کارآفرینی در مناطق روستایی (مورد مطالعه: بخش مرکزی شهرستان خلخال)

دوره 11، شماره 1، دی 1397، صفحه 115-128
فرهاد شکارچی؛ بیژن رحمانی؛ رحمت اله منشی زاده

10.

تفاوت های جنسیتی در نگرش و مشارکت در طرح مدیریت پسماند در منطقه 5 شهرداری تهران

دوره 12، شماره 48، آبان 1399، صفحه 67-77
زهرا زارع

11.

جنسیت حسابرس و سبک های کارکردی تفکر: آزمون نظریه خود حکومتی ذهن

دوره 7، شماره 25، فروردین 1397، صفحه 1-10
مجتبی حیدر؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ هاشم نیکو مرام؛ بهمن بنی مهد

12.

خوانش مؤلفه‌های جنسیتی در طراحی مراکز خرید شهر تهران (مطالعه موردی: مرکز خرید پالادیوم، مرکز خرید کوروش، مرکز خرید تیراژه 2، پاساژ کویتی‌های رضا)

دوره 14، شماره 3، مهر 1399، صفحه 61-74
ریحانه خرمی روز؛ محمد منصور فلامکی؛ ویدا نوروز برازجانی

13.

دریافتی نو از مفهوم تواناسازی زنان؛ عناصر و فرایندها

دوره 6، 3(پیاپی 17)، مهر 1391، صفحه 71-88
سمیه فریدونی؛ گلناز مهران

14.

دسترسی دادرسان به عدالت در نظام عدالت کیفری ایران در یک مطالعه‌ی کیفی

دوره 17، شماره 3(پیاپی49)، مهر 1400، صفحه 33-57
فرزانه واحد؛ شهلا معظمی؛ تهمورث بشیریه؛ عباس شیخ الاسلامی

15.

دلالت های کارکردشناسانه کنیزان در دوره میانه برپایه نام های آنان

دوره 6، شماره 2، اسفند 1389، صفحه 21-46
فریبا کاظم نیا

16.

رویـکردی تحلیلی به مقوله جنسیت و تأثیر آن در کیفیت فـضا (نمونه مورد مطالعه: پارک فجر تبریز)

دوره 3، شماره 4، شهریور 1388، صفحه 47-58
مهروش کاظمی

17.

شناسایی نقش مؤثر میانجی گرایش اعتماد و جنسیت مصرف‌کننده در قصد خرید مجدد و بازاریابی آنلاین با رویکرد آینده‌نگاری (مطالعه موردی: مجتمع سینا اسکان غرب)

دوره 13، شماره 40، آبان 1397، صفحه 63-82
حسین عادل؛ ابوتراب علیرضایی؛ سید مهدی جلالی

18.

صورت بندی نظری فمینیسم درمطالعات رسانه ای ( باارائه مدل)

دوره 8، شماره 4(پیاپی 23)، دی 1392، صفحه 97-106
آمنه بختیاری؛ بهاره نصیری؛ محمدرضا حقیقی

19.

عوامل موثر بر تعهد اجتماعی در بین دانش آموزان مقطع دبیرستان شهر اصفهان

دوره 3، شماره 4، آذر 1390، صفحه 65-75
منصور حقیقتیان؛ منیژه عبداللهی

20.

مساله زنان در برخورد میان فرهنگ مرد محور دینی و فرهنگ انسان محور اسلامی

دوره 13، شماره 2 (پیاپی 44)، تیر 1398، صفحه 19-31
سمیه عرب خراسانی

21.

مطالعه تجربی تأثیر استرس بر خرید وسواسی با نقش تعدیل‌گر جنسیت

دوره 12، شماره 35، شهریور 1396، صفحه 1-18
کامبیز حیدرزاده؛ کبری نجفی؛ نسرین سلیمانیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب