1.

بررسی ارتباط بین میزان دینداری و رضایت از زندگی در بین شهروندان شهر شهرضا

دوره 17، شماره 61، آبان 1402، صفحه 19-37
زینب شیرازی؛ محمد علی چیت ساز؛ ناصر حجازی

2.

بررسی تأثیر وزن‎دهی سنجه ای و ابعادی دینداری بر سنجش میزان دینداری

دوره 6، شماره 2، خرداد 1393، صفحه 7-23
حیدر جانعلیزاده چوب بستی؛ جابر میرزاپوری

3.

بررسی جامعه شناختی عوامل فرهنگی و اجتماعی موثر بر از خود بیگانگی اجتماعی شهرنشینان شهر گیوی

دوره 4، شماره 3، شهریور 1391، صفحه 53-63
عبدالحسین کلانتری؛ حسین بشیری گیوی؛ سهیلا غلامی شاهسوارلو

4.

بررسی جامعه شناختی عوامل موثر بر تمایل به فرزندآوری زنان و مردان متاهل (مورد مطالعه: زنان و مردان 25تا 45 ساله شهر جهرم)

دوره 7، شماره 2، خرداد 1394، صفحه 121-134
فخر السادات پیلتن؛ محمد رحمانیان

5.

بررسی رابطه بین نگرش به نوسازی و سبک زندگی در بین جوانان 18-35 سال شهر پلدختر

دوره 16، شماره 55، اردیبهشت 1401، صفحه 105-117
صادق معتمدی فرد

6.

رابطه عوامل فرهنگی ومذهبی با شادمانی اجتماعی (مورد مطالعه: ساکنان شهر اصفهان)

دوره 11، شماره 4 (پیاپی 44)، آبان 1398، صفحه 111-126
اصغر محمدی

7.

عوامل مؤثر بر گرایش دانشجویان به برنامه های فرهنگی دانشگاه (مقایسه دانشگاه آزاد اسلامی تهران شرق با دانشگاه دولتی شهید بهشتی)

دوره 4، شماره 1، بهمن 1390، صفحه 99-111
نوروز هاشم زهی؛ بهروز میرزا؛ آذر رشتیانی

8.

مطالعه نسلی تغییر ارزش ازدواج در ایران (مطالعه موردی: زنان شهر زنجان)

دوره 5، شماره 4، آذر 1392، صفحه 19-42
حسن سرایی؛ سجاد اوجاقلو

9.

نگاهی انتقادی به آرای گئورگ زیمل درباره دین، نسبت میان دین و دینداری در جامعه شناسی صوری گئورگ زیمل

دوره 8، شماره 2، خرداد 1395، صفحه 35-48
علیرضا خانی؛ یونس نوربخش


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب