1.

ارائه الگوی مدیریت توسعه فرهنگی درراستای سند چشم انداز 1404

دوره 4، 1 (پیاپی 7)، فروردین 1389، صفحه 124-139
محسن قدمی؛ میترا آفتاب آذری

2.

ارائه الگوی مدیریت توسعه فرهنگی کلانشهرتهران

دوره 10، شماره 4، آبان 1397، صفحه 51-62
مهدی یسری؛ ناصر فکوهی؛ سید رضا صالحی امیری

3.

ارائه الگوی مطلوب توسعه فرهنگی در کتابخانه ملی

دوره 11، شماره 1 (پیاپی 36 و 35)، خرداد 1396، صفحه 1-21
آرزو باباشمس؛ دکترسیدرضا صالحی امیری؛ فاطمه عزیز آبادی فراهانی

4.

بررسی ابعاد هویتی سه گانه (محلی، ملی و جهانی) در بین جوانان و نقش آن در توسعه فرهنگی استان آذربایجان شرقی

دوره 5، شماره 1، بهمن 1391، صفحه 83-95
مهرداد نوابخش؛ احمدعلی مقتدرزاده ملکی

5.

بررسی تاثیر توسعه فرهنگی زنان بر کارکردهای خانواده

دوره 7، شماره 2، خرداد 1394، صفحه 73-84
سید محمد صادق مهدوی؛ سمیرا وکیل ها

6.

بررسی جامعه شناختی تاثیر نابرابری جنسیتی بر توسعه فرهنگی (مورد مطالعه : دانشجویان زن دانشگاه های آزاد اسلامی شهر تهران)

دوره 14، شماره 55، شهریور 1401، صفحه 221-238
حمید بختیاری؛ زهرا حضرتی صومعه؛ ساسان ودیعه

7.

بررسی جامعه شناختی تبلیغات رسانه ای (تلویزیون) و تاثیر آن بر مصرف کالاهای خانگی (تحقیقی در تهران 1394)

دوره 11، شماره 3 (پیاپی 43)، مرداد 1398، صفحه 55-63
نرگس شادجو؛ باقر ساروخانی؛ مهرداد نوابخش

8.

بررسی موانع ساختاری در جهت شکل گیری و ارتقاء توسعه فرهنگی در ایران؛ چالشها و راهکارها

دوره 4، شماره 3، شهریور 1391، صفحه 81-96
منصور وثوقی؛ هاشم آرام؛ گودرز سلمانی

9.

بررسی نقش اینترنت در توسعه فرهنگی

دوره 4، 3 (پیاپی 9)، مهر 1389، صفحه 46-59
فاطمه کبیری فر؛ اصغر صرافی زاده

10.

بررسی نقش اینتر نت در توسعه فرهنگی دانشگاه (مطالعه موردی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق)

دوره 6، شماره 3(پیاپی 14)، مهر 1390، صفحه 81-93
سیدمحمود هاشمی؛ اسماعیل کاوسی

11.

تحلیلی بر شاخص‌های نهادینه‌سازی سیاست محله‌محوری در توسعه اجتماعی و فرهنگی کلان‌شهر تهران

دوره 19، شماره 74، شهریور 1401، صفحه 87-108
سید کمال حسینی؛ حمید پیشگاه هادیان؛ محمدعلی خسروی

12.

تدوین و ارزیابی آسیب شناس عوامل فرهنگی زمینه ساز گسترش طلاق از دیدگاه صاحبنظران در کشورهای رو به توسعه (نمونه موردی- زنان منطقه یک تهران)

دوره 14، شماره 53، اسفند 1400، صفحه 205-223
ساناز گلیجانی مقدم؛ سید رضا صالحی امیری؛ کامران محمدخانی؛ عباسعلی قیومی

13.

جایگاه یونسکو در برنامه ریزی و توسعه فرهنگی جهان سوم (ایران)

دوره 2، شماره 2، دی 1387، صفحه 59-70
دکتر سیدرضا صالحی امیری؛ لیلی زمانی هرگلانی

14.

سطح بندی شهرستان های استان خوزستان بر اساس شاخص های توسعه فرهنگی با استفاده از روش تحلیل روابط خاکستری

دوره 8، شماره 3، شهریور 1395، صفحه 7-18
مسعود صفایی پور؛ فرشته شنبه پور مادوان

15.

شبکه های اجتماعی سایبری و توسعه فرهنگی

دوره 13، شماره 49، اسفند 1399، صفحه 81-91
مستوره عزت زاده

16.

طراحی الگوی مدیریت بازاریابی فرهنگی با رویکرد توسعه فرهنگی

دوره 4، 1 (پیاپی 7)، فروردین 1389، صفحه 82-101
اسحق رسولی

17.

طراحی مدل اندازه گیری تأثیر رسانه ملی در توسعه فرهنگی

دوره 2، شماره 2، دی 1387، صفحه 1-22
دکتر رضا نجف بیگی؛ فاطمه عزیزآبادی فراهانی

18.

طراحی و ارائه الگوی سنجش توسعه فرهنگی در کشور ایران با استفاده از نظریه داده بنیاد

دوره 7، شماره 1، اسفند 1393، صفحه 93-110
مصطفی عبدی؛ اسماعیل کاوسی

19.

عوامل موثردر افزایش اثربخشی شبکههای اجتماعی مجازی درسازمانهای رسانه ای (موردمطالعه: انجمن مدیران روابط عمومی ایران)

دوره 8، شماره 2(پیاپی 21)، مرداد 1392، صفحه 137-148
سیدعلی رحمانزاده؛ محمدرضا حقیقی

20.

مدلسازی عوامل موثر در بهبود کیفیت زندگی با تاکید بر تاثیرات توسعه صنعت گردشگری (مطالعه موردی: شهر تهران)

دوره 8، شماره 1، اسفند 1394، صفحه 51-65
ابراهیم شیخ زاده

21.

مشارکت‌های دانشجویی و نقش آن در توسعه فعالیت‌های فرهنگی (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال(

دوره 4، 2(پیاپی 8)، تیر 1389، صفحه 108-120
مسعود اکبری

22.

معرفی الگویی برای مدیریت تحول فرهنگی در ایران

دوره 3، 2(پیاپی 4)، تیر 1388، صفحه 127-139
فرزانه چاوش باشی

23.

نقش آموزش نوین و مهارتها در توسعه فرهنگی ( با تأکید بر مدارس)

دوره 2، پیش شماره دوم، فروردین 1387، صفحه 95-110
الهه حیدری زاده؛ حدیثه ذبیحی

24.

نقش توسعه برنامه های فرهنگی-اجتماعی دانشگاه پیام نور بر نشاط اجتماعی دانشجویان در سال 1395

دوره 9، شماره 2، خرداد 1396، صفحه 41-51
محسن علایی بوسجین؛ حسین بشیری گیوی

25.

نقش سازمانهای غیردولتی در توسعه پایدار فرهنگی در عصر جهانی شدن

دوره 4، 3 (پیاپی 9)، مهر 1389، صفحه 118-125
دکتر محسن قدمی؛ یوسف بیگ زاده

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب