1.

ارائه الگوی توانمندسازی منابع انسانی در سازمان‌های فرهنگی (مورد مطالعه: سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران)

دوره 7، 1 (پیاپی 19 )، فروردین 1392، صفحه 71-87
محمدباقر نوبخت؛ محمدمهدی مظاهری؛ مینا اصفهانی

2.

ارائه مدلی جهت مدیریت ریسک روانی در سازمان با استفاده از مدل ساختاری تفسیرگر ISM

دوره 14، شماره 51، آذر 1400، صفحه 69-80
غلامرضا زمردیان؛ سمانه فتح علیان؛ حامد مولانی اقدم

3.

ارائه و تبیین رویکردی فازی در سنجش رضایت مشتری (بررسی موردی شرکت تولیدی فرآورده های لبنی روزانه)

دوره 2، شماره 3، مهر 1386، صفحه 1-26
محمدعلی عبدالوند؛ علی محمدنیا

4.

ارزیابی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس ویژگی‌های سازمان‌های یادگیرنده و ارایه راهبردهایی برای بهبود آن

دوره 4، 4 (پیاپی 10)، دی 1389، صفحه 48-62
دکتر کریم حمدی

5.

بررسی توسعه فرهنگی اجتماعی سازمان ها با تکیه بر باز طراحی مدل مدیریت ارتباط با مشتری در مراکز رسانه ای سازمان‌های ایرانی (مورد پژوهش: بانک رفاه کارگران)

دوره 12، شماره 48، آبان 1399، صفحه 7-24
کامران کیانی منش؛ علی اکبر فرهنگی؛ سید جمال الدین طبیبی

6.

بررسی جامعه شناختی رابطه سرمایه اجتماعی با رضایت شغلی )مطالعه موردی کارکنان شاغل در سازمان بهزیستی کرمانشاه)

دوره 4، شماره 3، شهریور 1391، صفحه 97-113
فرزاد نوابخش؛ معصومه مطلق؛ فتاح نقشی

7.

بررسی چالش‌های شغلی آموزشگران مدیریت پسماند شهرداری تهران

دوره 21، شماره 3، خرداد 1398، صفحه 157-166
مجتبی خانجانی؛ فرزام بابایی سمیرمی؛ ابراهیم طلایی

8.

بررسی سرمایه اجتماعی سازمانی در مدیریت شهری (شهرهای میانی ایران -زنجان و همدان)

دوره 6، شماره 20، بهمن 1393، صفحه 68-76
اسماعیل دویران

9.

بررسی نقش تفاوت مهارتهای ارتباطی زنان و مردان و تاثیر آن بر رضایت شغلی کارکنان

دوره 8، شماره 2(پیاپی 21)، مرداد 1392، صفحه 95-106
نسیم مجیدی قهرودی؛ علی گرانمایه پور؛ سمیرا بخشنده

10.

بهره‌وری منابع انسانی با رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری در سازمان

دوره 12، شماره 42، شهریور 1399، صفحه 71-82
علی جوادیان؛ اسدالله مهرآرا؛ محمدرضا باقرزاده

11.

تبیین ارتباط سطوح سه گانه سلامت سازمانی با توانمندسازی روانشناختی کارکنان

دوره 8، ویژه نامه 1396، شهریور 1396، صفحه 117-129
بلال نظریان؛ اسداله مهرارا؛ طاهره خیری گلسفیدی

12.

تبیین نقش متغیرهای هنجاری در سکوت سازمانی

دوره 14، شماره 4 (پیاپی 50)، بهمن 1399، صفحه 126-141
ثمین خبازیزدی ها؛ اصغر شریفی؛ محمد نقی ایمانی

13.

نقش فرهنگ سازمانی در تعالی اخلاق حرفهای در سازمانها (مطالعه موردی سازمانهای پژوهشی استان قم)

دوره 7، 4 (پیاپی 22)، دی 1392، صفحه 88-102
علی باقی نصرآبادی؛ مجید سلیمانیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب