1.

ارائه مدلی برای ارتقای هوشمندی دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان هرمزگان

دوره 30، شماره 4 (پیاپی 119)، اسفند 1398
علی احمدی

2.

ارائه مدل مدیریت بر مبنای ارزش و تاثیر آن در تعالی سازمانی دانشگاه آزاد اسلامی

دوره 27، شماره 1 (پیاپی 106)، خرداد 1395، صفحه 1-15
ابوالقاسم بریمانی؛ کیومرث نیازآذری

3.

ارتباط مدیریت دانش و مولفه های آن با ابعاد سازمان یادگیرنده در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

دوره 1، شماره1(پیاپی 1 تابستان 1389)، تیر 1389، صفحه 157-187
دکتر طاهره فیضی؛ لیلا قطریفی

4.

ارزیابی عملکرد مدیران دانشگاهی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی منطقه هشت (شهر تهران)

دوره 2، شماره 2، دی 1387، صفحه 85-93
دکتر کریم حمدی؛ هادی رزقی شیرسوار؛ نادی علیزاده

5.

ارزیابی فرهنگ سازمانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسفراین

دوره 14، شماره 2 (پیاپی 48)، تیر 1399، صفحه 47-58
زهره علی پورتربتی؛ رویا افراسیابی

6.

بررسی تأثیر پوشش خبری صدای آمریکا بر دیدگاه مخاطبان (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند)

دوره 10، شماره 4(پیاپی31)، دی 1394، صفحه 87-100
افشین محمدی؛ علیرضا تلخابی

7.

بررسی رابطه مؤلفه‌های فرهنگی با ارتقاء زنان در مشاغل مدیریتی (مورد مطالعه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب)

دوره 6، 2(پیاپی 16)، تیر 1391، صفحه 1-17
سید رضا صالحی امیری؛ لیلا اشرفجو

8.

بررسی موانع کارآفرینی در دانشگاه آزاد اسلامی و نقش کارآفرینان در توسعه اقتصادی و اجتماعی

دوره 12، شماره 2 (پیاپی46)، اردیبهشت 1399، صفحه 151-162
زهرا شجاعی؛ رحمت علیزاده

9.

بررسی و تبیین راهکارهای نهادینه‌سازی وجدان کاری و فرهنگ خود کنترلی (مورد مطالعه: کارکنان واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران)

دوره 5، 4 (پیاپی 14)، دی 1390، صفحه 80-97
محمد صالحی؛ کیمرث نیازآذری؛ حسنا کاشف

10.

بررسی و یژگیهای کارآفرینی و اثر بخشی مدیران واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی

دوره 4، 4 (پیاپی 10)، دی 1389، صفحه 16-32
دکترسید رضا صالحی امیری؛ دکتر علی شاه حسینی

11.

تاثیر سرمایه روان شناختی بر سکوت سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران

دوره 14، شماره 3 (پیاپی 49)، آذر 1399، صفحه 71-84
غزل احمدی؛ کیومرث نیاز آذری؛ محمد صالحی

12.

تاثیر شاخصهای اجتماعی و فرهنگی بر میزان اعتماد اجتماعی شهروندان تهرانی به دانشگاه آزاد اسلامی

دوره 3، شماره 2، اردیبهشت 1390، صفحه 49-74
مجید کفاشی؛ سروش فتحی

13.

تاثیر فرهنگ سازمانی در بکارگیری روش هزینه یابی هدف با در نظر گرفتن قابلیت های سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

دوره 8، شماره 32، دی 1398، صفحه 197-208
سید علی ملیحی؛ علیرضا قلیزاده؛ هوشنگ مبارک آبادی

14.

تحلیل استراتژیک دانشگاه آزاد اسلامی به منظور ارائه استراتژی های مناسب ( واحد بندر انزلی )

دوره 22، شماره 1(پیاپی 88)، فروردین 1390، صفحه 39-54
دکتر غلامرضا معمارزاده؛ کریم کیاکجوری؛ فروغ رودگرنژاد

15.

تحلیل کانونیکالی رابطه بین سلامت سازمانی و تعهد سازمانی در بین کارکنان واحد پزشکی تهران دانشگاه آزاد اسلامی

دوره 9، 3(پیاپی31 پاییز 1397)، آذر 1397، صفحه 55-66
افشار کبیری؛ سیدمحمد سیدعلوی

16.

تعیین سطح هوش سازمانی کارکنان و رابطه آن با میزان بهره وری آنان (مورد مطالعه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات)

دوره 4، شماره 1 (پیاپی9و10 بهار و تابستان 1392)، تیر 1392، صفحه 37-52
سیدمحمد سیدعلوی؛ آرزو مقصودی

17.

دیدگاه کتابداران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی درباره معیارهای ارزیابی کتاب‌های الکترونیکی مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

دوره 2، شماره 1، اسفند 1391، صفحه 69-78
زهرا عبدالهی؛ حامد علیپور حافظی

18.

راهکارهای ارتقای مسئولیت اجتماعی در میان مدیران ستادی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

دوره 5، 4 (پیاپی 14)، دی 1390، صفحه 116-123
حسین علی شاهینی

19.

سنجش رابطه‌ی بین مقاومت در برابر تغییر و بهره‌وری کتابداران مطالعه‌موردی: واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در شهر تهران

دوره 3، 3 و 4، آذر 1393، صفحه 47-60
فرنوش عظیمی خبازان؛ مینا افشاری

20.

سنجش وضیعت مؤلفه‌های هویت ایرانی‌ـ اسلامی در میان دانشجویان و ارائه راهکارهای مدیریتی جهت ارتقاء آن

دوره 6، 4(پیاپی 18)، دی 1391، صفحه 23-48
عباسعلی قیومی؛ محمدرضا انصاری

21.

شناسایی روش های متنوع سازی منابع مالی دانشگاه آزاد اسلامی

دوره 2، شماره 1(پیاپی 1)، فروردین 1388، صفحه 35-63
نازی محمدزاده اصل

22.

شناسایی فاکتورهای لازم جهت استقرار نظام حسابرسی عملکردی در دانشگاه آزاد اسلامی کشور

دوره 6، شماره 21، فروردین 1396، صفحه 33-48
معصومه گزلی زاده؛ رحمت اله محمدی پور؛ محمود همت فر

23.

شناسایی و تبیین مؤلفه های بهسازی دانشجو و ارائه مدل مربوط به آن در دانشگاه آزاد اسلامی

دوره 12، 2(پیاپی 42تابستان 1400)، شهریور 1400، صفحه 31-45
پریا پرباران؛ حمیده رشادت جو؛ کامران محمدخانی؛ عادل فاطمی

24.

شناسایی ﻋﻮاﻣﻞ رفتاری ﻣﻮﺛﺮ بر افزایش مشارکت دانشجویان در ورزش­های تفریحی دانشگاه

دوره 1، شماره 3، مهر 1401، صفحه 302-285
هادی عبداللهی‌فر

25.

طراحی و ارایه الگوی بومی جهت ارتقای کارآفرینی سازمانی در سازمانها و نهادهای فرهنگی (مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران)

دوره 5، 1 (پیاپی 11)، فروردین 1390، صفحه 90-108
فرشاد رحمتی زنجان طلب

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب