1.

ارزیابی و تحلیل ابعاد اجتماعی حاشیه‌نشینی در کلانشهرها (مطالعه موردی: محلات حاشیه نشین شیراز)

دوره 13، شماره 52، بهمن 1395، صفحه 57-75
میثم رضایی؛ رسول بلاغی؛ علی شمس الدینی؛ فاطمه شاعر؛ سعید ماندنی

2.

ارزیابی و تحلیل ساختارهای فضا – جامعه و امنیت اجتماعی در محلات اسلامشهر

دوره 15، شماره 57، اسفند 1401، صفحه 53-68
علی اکبر توکلی نژاد؛ رحیم سرور

3.

بررسی اثر توسعه اجتماعی بر سلامت اجتماعی در کلانشهر تهران

دوره 10، شماره 2، خرداد 1397، صفحه 59-72
علی فلاحی؛ مجید کفاشی

4.

بررسی جامعه شناختی فرایند تصمیم گیری در رفتار های سیاسی با تاکید بر نقش جنسیت (مورد مطالعه: شهر تبریز)

دوره 10، شماره 2، خرداد 1397، صفحه 89-104
طیبه علی‌ اصغر پور؛ مهرداد نوابخش؛ علیرضا محسنی تبریزی

5.

بررسی چالش‌های مدیران بیمارستان‌های خصوصی شهر تهران در رویارویی با مسائل امنیتی

دوره 12، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 19-38
مهدی گودرزی؛ پوران رئیسی

6.

بررسی نقش سرمایه اجتماعی بر امنیت اجتماعی (مورد مطالعه کلیه زنان و مردان واقع در گروه سنی 45-18 سال شهر جهرم )

دوره 6، شماره 2، خرداد 1393، صفحه 119-129
فخرالسادات پیلتن؛ مختار برومند

7.

بررسی نقش معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری در تأمین امنیت اجتماعی شهروندان (مطالعه موردی منطقه 3 شهرداری تهران)

دوره 4، شماره 4(پیاپی 12)، دی 1391، صفحه 30-46
عبدالله هندیانی؛ سیدرضا صالحی امیری؛ فریبا پیلوار

8.

رابطه سازمان فضایی و نفوذپذیری شهر با میزان امنیت اجتماعی از نظر شهروندان بر اساس مدل CPTED (مطالعه موردی: شهر کرج

دوره 5، شماره 3 (پیاپی 15)، آبان 1392، صفحه 51-60
روزبه خلقت دوست؛ افسانه زمانی مقدم؛ سیده تناز شمس آبادی

9.

رابطه طراحی شهری با میزان امنیت اجتماعی از نظر شهروندان بر اساس مدل CPTED (مطالعه موردی: شهر کرج)

دوره 3، شماره 4(پیاپی 8)، دی 1390، صفحه 1-14
افسانه زمانی مقدم؛ علی اکبر رضایی؛ روزبه خلقت دوست

10.

رتبه بندی مناطق شهری تهران از نظر شاخص های فقر جهت ارتقا پارادیم امنیت اجتماعی در کلانشهر تهران

دوره 20، شماره 80، آبان 1402، صفحه 1-17
جواد وکیلی؛ آزاده اربابی سبزواری؛ رحیم سرور؛ طوبی امیرعضدی

11.

نقش دین اسلام در همگرایی قوم بلوچ و تأثیر بر امنیت اجتماعی استان سیستان و بلوچستان

دوره 18، شماره 72، اسفند 1400، صفحه 83-100
محمد چگینی؛ تهمینه دانیالی،؛ علی اصغر اسماعیل پورروشن

12.

نقش رسانه‌ها در تحکیم امنیت اجتماعی از دیدگاه صاحب نظران (علوم ارتباطات و جامعه‌شناسی)

دوره 10، شماره 4(پیاپی31)، دی 1394، صفحه 45-59

13.

نقش فرهنگ، در همگرایی قوم بلوچ، و تأثیر آن برارتقاء امنیت اجتماعی استان سیستان و بلوچستان

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1402
محمد چگینی؛ تهمینه دانیالی،

14.

هویت های قومی و معمای هویت ملی

دوره 3، شماره 2، اردیبهشت 1390، صفحه 75-96
غلامعباس توسلی؛ مهدی اصل زعیمسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب