1.

بررسی عوامل موثر در کارایی کمیته های حسابرسی با استفاده از روش فراترکیب (متاسنتز)

دوره 9، شماره 34، شهریور 1399، صفحه 107-126
رضا محمدی؛ رویا دارابی؛ فاطمه صراف

2.

پیمایش پژوهشهای حسابداری مدیریت ایران و استرالیا

دوره 5، شماره 3(پیاپی 14)، آذر 1391، صفحه 37-48
حسین اعتمادی؛ رضا حصارزاده؛ آمنه بذرافشان

3.

تأثیر اتخاذ استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی بر قابلیت مقایسۀ گزارشگری مالی: شواهد فراتحلیلی

دوره 16، شماره 56، خرداد 1402، صفحه 127-151
وحید احمدیان؛ میثم حامدی؛ رقیه نامور

4.

تبیین مدلی برای تقویت نقش پل به‌عنوان فضایی شهری

دوره 15، شماره 4، دی 1400، صفحه 35-50
الهام ناظمی

5.

تحلیلی بر روند تحولات مرگ و میر ایران و جهان و عوامل موثر بر مرگ و میر کشور در متون پژوهشی (درسه دهه اخیر)

دوره 13، شماره 3، دی 1401، صفحه 51-63
محسن محمدی؛ علی پژهان؛ مجید رادفر

6.

تحلیل رویکرد نظری مدیریت سوانح طبیعی در ایران با استفاده از روش فراتحلیل

دوره 23، شماره 11، بهمن 1400، صفحه 115-133
مهدی نوجوان؛ اسماعیل صالحی؛ بابک امیدوار؛ شهرزاد فریادی

7.

تکنیک های فراتحلیل در پژوهش های حسابداری و حسابرسی

دوره 9، شماره 34، شهریور 1399، صفحه 299-311
شاهپور قربانی؛ اعظم شکری؛ سید حسین حسینی؛ بهرام همتی

8.

شناسایی مهمترین پیشایندهای روان‌شناختی اعتیاد به اینترنت بر مبنای رهیافت فراتحلیل: شواهدی از مطالعات داخلی

دوره 15، شماره 57، اسفند 1401، صفحه 317-342
هوشنگ گراوند؛ محمدرضا نظری

9.

فراتحلیل بررسی تاثیر اندازه شرکت بر دقت پیش بینی سود

دوره 12، شماره 47، مهر 1402، صفحه 343-356
احمد حاج نوروزی؛ نقی فاضلی؛ خسرو فغانی ماکرانی

10.

فراتحلیلی بر مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌‌ای

دوره 9، شماره 36، دی 1399، صفحه 83-97
سعید فتحی؛ فریده توکلی؛ ایمان استاد

11.

فراتحلیلی بر ویژگی های روانشناختی و رفتار رانندگی به منظور ارایه نقشه راه آینده پلیس در پیشگیری از سوانح رانندگی

دوره 33، شماره 3 (پیاپی 130)، آذر 1401
پرویز فداکار گبلو؛ مهدی مولایی یساولی؛ سید مسلم موسوی پناه

12.

فراتحلیل رابطه محافظه کاری و قابلیت مقایسه با مدیریت سود در ایران

دوره 13، شماره 47، اسفند 1399، صفحه 207-220
زهرا اکبری؛ محمدرضا مهربان پور؛ حسین جهانگیرنیا؛ رضا غلامی جمکرانی

13.

فرا تحلیل مطالعات مشارکت اجتماعی

دوره 3، شماره 3، شهریور 1390، صفحه 123-132
خدیجه سفیری؛ رقیه تمیزسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب