1.

آثار تسری افساد فی الأرض به جرایم اقتصادی با تکیه بر ویژگی‏های خاص این جرایم

دوره 18، شماره1(پیاپی51)، فروردین 1401، صفحه 127-149
علی اسدی؛ امیر محمد صدیقیان؛ علی زارع مهرجردی

2.

بررسی حضور پذیری زنان در فضاهای شهری

دوره 6، شماره 12، دی 1391، صفحه 15-26
راضیه رضازاده؛ مریم محمدی

3.

بررسی رابطه تبلیغات شهری و آگاهی از حقوق شهروندی

دوره 11، شماره 39، آذر 1398، صفحه 18-33
امیر کاظمی؛ شاهین مظفری

4.

بررسی رابطه عوامل فرهنگی و برخورداری زنان از حقوق شهروندی

دوره 5، 2 (پیاپی 12)، تیر 1390، صفحه 1-18
محمد سلطانی‌فر؛ شهناز هاشمی؛ فرزانه یعقوبی‌راد

5.

بررسی رابطۀ ارائۀ خدمات فرهنگی شهرداری منطقۀ 8 تهران با ارتقاء سطح آگاهی از حقوق شهروندی

دوره 13، شماره 48، اسفند 1400، صفحه 29-39
جعفر امیرآبادی؛ طاهره حسومی

6.

بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی موثر بر ارتقاء فرهنگ شهروندی (مورد مطالعه: شهر بوشهر)

دوره 6، شماره 4، آذر 1393، صفحه 23-36
سید محمد صادق مهدوی؛ علی عاشوری

7.

بررسی میزان سنجش توسعه پایدار شهری در شهر شیراز در 10 سال اخیر

دوره 6، شماره 3، شهریور 1393، صفحه 49-69
مهرداد نوابخش؛ محمد بذرافشان

8.

تحلیل ساختاری نقش مولفه‌های حقوق شهروندی بر سطح سرمایه اجتماعی طبقات بالا و پایین شهر اصفهان (مطالعه تطبیقی محلات برخوردار و حاشیه‌نشین)

دوره 15، شماره 58، خرداد 1402، صفحه 165-183
حسن رضا یوسفوند؛ نفیسه صدرارحامی؛ داریوش غفاری

9.

توسعه شهری، شهرنشینی و حقوق شهروندی

دوره 3، شماره 4، آذر 1390، صفحه 89-105
سروش فتحی؛ مهدی مختارپور

10.

جامعۀ چند فرهنگی : حقوق شهروندی و رفتار رسانه ای

دوره 8، شماره 2(پیاپی 21)، مرداد 1392، صفحه 37-48
نسترن خواجه نوری

11.

چالش‌های فراروی واحدهای اجرایی (صفی) پلیس در آیین دادرسی کیفری جدید در سایه حقوق بشر و حقوق شهروندی

دوره 18، شماره4(پیاپی 54)، اسفند 1401، صفحه 11-40
اکبر سبزواری؛ ماشاالله کریمی

12.

شناسایی ابعاد، عوامل موثر و پیامدهای الگوی رسانه ای حقوق شهروندی ایرانیان

دوره 12، شماره 3 (پیاپی 47)، مرداد 1399، صفحه 7-23
ایرج محمودی؛ اصحاب حبیب زاده؛ هادی خانیکی؛ مهرداد نوابخش

13.

نقش دیوان عدالت اداری در تحقق و تضمین حقوق شهروندی

دوره 14، شماره 4(پیاپی38)، دی 1397، صفحه 67-98
رسول یزدانی؛ منوچهر توسلیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب