1.

اثربخشی آموزش کارآفرینی در صنایع تولیدی

دوره 18، شماره 61، دی 1402، صفحه 1-14
شهرام بیات؛ افسانه زمانی مقدم؛ حسین وظیفه دوست

2.

ارائه الگوی مفهومی کارآفرینی بازار مالی بر پایه هوش هیجانی

دوره 16، شماره 59، آبان 1402، صفحه 22-39
نگین مبینی؛ بهاره بنی طالبی دهکردی

3.

ارائه الگوی مناسب برای شاخص عملکرد مدیران آموزشی

دوره 16، شماره 4 (پیاپی 60)، دی 1383، صفحه 17-32
نادرقلی قورچیان؛ هما غفوریان

4.

ارائه مدل توسعه‌ی کارآفرینی سازمانی مبتنی بر مدیریت دانش در سازمان‌های ورزشی

دوره 3، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 88-98
محسن شیرمحمدزاده؛ علی عبادی بابا جان

5.

ارائه مدلی در نقش حافظه تراکنشی، یادگیری و توسعه منابع انسانی برکارآفرینی

دوره 1، شماره 1، اسفند 1400
محسن نژادمحمد نامقی

6.

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻮاﻣﻞ تسهیل کننده و بازدارنده تربیت کارآفرینی هنرجویان به منظور ارائه مدل مناسب.

دوره 3، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 1-18
محمدحسین عهدی هوجقان

7.

بررسی ارتباط بین فرهنگ سازمانی با کارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی بانک ملت استان گلستان – گرگان)

دوره 5، 4 (پیاپی 14)، دی 1390، صفحه 100-114
سیدحیدر حسینی؛ بنیامین باددست

8.

بررسی تأثیر آموزش های کارآفرینی، به عنوان یک عامل فرهنگی، بر توانمندسازی زنان

دوره 9، شماره 1 (پیاپی27)، اردیبهشت 1394، صفحه 15-28
مریم صوفی؛ علی اکبر رضایی

9.

بررسی تاثیر بازاریابی کارآفرینانه بر قابلیت نوآوری و عملکرد اقتصادی در صنعت هتلداری شهر قم

دوره 3، شماره 1، خرداد 1402
پیمان غفاری اشتیانی؛ مریم غیاث آبادی فراهانی

10.

بررسی تأثیر عوامل شخصیتی و تسهیل‌گرهای محیطی بر انگیزه‌های کارآفرینی

دوره 14، شماره 42، اردیبهشت 1398، صفحه 101-116
حسن مجیدی دیزج؛ کیانوش خسروی

11.

بررسی تاثیر گسترش شبکه‌های اجتماعی بر توسعه کارآفرینی: تبیین نقش تعدیل‌گر زیرساخت‌های فناوری‌های دیجیتال و هنجارهای اجتماعی

دوره 15، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 37-51
آیدین سلام زاده؛ مرتضی هادی زاده؛ سمیرا سادات مرتضوی

12.

بررسی رابطه بین جونوآوری در سازمان و رفتار کارآفرینانه کارکنان بانک صادرات مشهد

دوره 27، شماره 2 (پیاپی 107)، آذر 1395، صفحه 33-45
محمود قربانی؛ محمد علی ابری قشلاق؛ محمد اصلاحی

13.

بررسی رابطه فرهنگ و کارآفرینی

دوره 12، شماره 1 (پیاپی 39)، اردیبهشت 1397، صفحه 1-13
رامین عفیفی

14.

بررسی عوامل روانشناختی موثر بر تمایل به کسب و کارهای کوچک و متوسط در بخش کشاورزی

دوره 7، ویژه نامه 1395، اسفند 1395، صفحه 1-11
مجید قنبری نژاد اسفقن سری؛ سید مجتبی سجادی؛ علی بدیع زاده

15.

بررسی عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی در تعاونی‌های تولید روستایی شهرستان اصفهان

دوره 9، شماره 2، تیر 1395، صفحه 61-72

16.

بررسی عوامل موثر بر کارآفرینی مدیران روابط عمومی سازمان های شهر تهران

دوره 9، شماره 1(پیاپی 24)، اردیبهشت 1393، صفحه 11-34
افشین محمدی؛ علیرضا تلخابی علیشاه؛ کبری لشکری

17.

بررسی قابلیت های کارآفرینی در بازنشستگان، مقایسه زنان و مردان شهر تهران

دوره 12، شماره 2(پیاپی38)، آذر 1396، صفحه 83-97
عزیزاله تاجیک اسماعیلی؛ زهرا زاده غلام؛ سمیه تاجیک اسماعیلی

18.

بررسی قابلیت‌های کارآفرینی در بازنشستگان (مقایسه زنان و مردان شهر تهران)

دوره 12، شماره 2(پیاپی38)، آذر 1396، صفحه 83-97
عزیزاله تاجیک اسماعیلی؛ زهرا زاده غلام؛ سمیه تاجیک اسمعیلی

19.

بررسی موانع کارآفرینی در مناطق روستایی شهرستان مرودشت در جهت کاهش بیکاری

دوره 13، شماره 50، مرداد 1395، صفحه 107-120
لیلا پناهی؛ حمداله پیشرو؛ محمدصادق شاهقلی

20.

بررسی نقش آموزش عالی در اقتصاد دانش به منظور ارائه مدل مناسب

دوره 21، شماره 4(پیاپی 87)، دی 1389، صفحه 113-134
دکتر پریوش جعفری؛ دکتر امینه احمدی

21.

بررسی و یژگیهای کارآفرینی و اثر بخشی مدیران واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی

دوره 4، 4 (پیاپی 10)، دی 1389، صفحه 16-32
دکترسید رضا صالحی امیری؛ دکتر علی شاه حسینی

22.

تأثیر ادراک عدالت، هوش هیجانی و سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی درون سازمانی کارکنان شهرداری شهر قدس

دوره 14، شماره 50، شهریور 1401، صفحه 75-85
سکینه لطافت؛ رسول کریمی طاهر

23.

تأثیر پیش‌زمینه‌های شکل‌گیری اکوسیستم کارآفرینی بر پیامدهای گردشگری سلامت در ایران (مورد مطالعه: استان کرمانشاه)

دوره 1، شماره 1، اسفند 1400
ناهید جلیلیان؛ بیژن رضایی؛ علی بدیع زاده

24.

تأثیر تمایل کارآفرینانه بر رفتار کسب‌وکارهای نوپا با نقش تعدیل‌گر فرهنگ ملی

دوره 14، شماره 45، دی 1398، صفحه 29-40
کیانوش خسروی؛ حسن مجیدی دیزج

25.

تأثیر سرمایه‌ی فکری بر کارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی: سازمان جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه)

دوره 9، شماره 3، مهر 1395، صفحه 55-64
حمیده ملک سعیدی؛ آرمان بخشی جهرمی؛ نوذر منفرد

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب