1.

ارائه روشی برای سنجش قدرت کنشگران تولید فضای شهری(پیشنهاد معیارها و شاخص‌های سنجش قدرت کنشگران)

دوره 13، شماره 46، شهریور 1400، صفحه 51-65
نیّر فارابی اصل؛ مجتبی رفیعیان؛ سیدمحمدرضا خطیبی

2.

بررسی تحلیلی گفتمان، ذهنیت و قدرت در جرم‌شناسی فمینیسم پست‌مدرن

دوره 16، شماره 4(پیاپی46)، اسفند 1399، صفحه 35-63
فرزانه واحد؛ شهلا معظمی؛ تهمورث بشیریه؛ عباس شیخ الاسلامی

3.

بررسی قاعده‌ی الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار

دوره 12، 2(24پاییز و زمستان 1398)، اسفند 1398، صفحه 119-139
محمدجواد قائمی؛ محمد صادق فاضل؛ رحمان ولی زاده

4.

دسترسی دادرسان به عدالت در نظام عدالت کیفری ایران در یک مطالعه‌ی کیفی

دوره 17، شماره 3(پیاپی49)، مهر 1400، صفحه 33-57
فرزانه واحد؛ شهلا معظمی؛ تهمورث بشیریه؛ عباس شیخ الاسلامی

5.

رابطه بین توسعه حرفه‌ای کارکنان با خودکارآمدی آنان و نوع قدرت مدیران در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

دوره 8، 3(پیاپی 27 پاییز1396، آذر 1396، صفحه 1-12
ناصر صفاری زنجانی؛ مهدی کاظم زاده بیطالی؛ محمد حسنی؛ منصوره نماز پور

6.

رابطه میان قدرت و جرم انگاری بر پایه رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی نورمن فرکلاف (مطالعه موردی جرم سب النبی)

دوره 17، شماره 1(پیاپی 47)، اردیبهشت 1400، صفحه 31-51
رحمان صبوحی؛ جلال الدین قیاسی

7.

ضرورت از دیدگاه کلام و فلسفه اسلامی

دوره 1، پ شماره1(بهار 1383)، فروردین 1383، صفحه 53-65
سید صدرالدین طاهری

8.

عوامل مؤثر بر تحرک طبقاتی در ایران

دوره 1، شماره 1 (پیاپی 1)، بهمن 1383، صفحه 113-140
رحمن قهرمانپور

9.

فوکو و نظریه دانش، قدرت و رژیم حقیقت

دوره 2، 3(73پاییز 1388)، مهر 1388، صفحه 43-52
دکتر احمد بخشایش اردستانی

10.

قدرت دانش و هژمونی در فرایند جهانی‌شدن

دوره 7، شماره 1 (پیاپی 15 بهار وتابستان1390)، مرداد 1390، صفحه 43-74
عبدالرضا بای

11.

گفتمان قدرت در اندیشه میشل فوکو

دوره 1، 4 (70 زمستان 1387)، دی 1387، صفحه 65-73
دکتر سید مهدی فتاحی

12.

مفهوم "حاکمیت نوین" یا مفهوم "نوین حاکمیت"

دوره 11، شماره 4 (پیاپی 44)، آبان 1398، صفحه 127-140
لیلی بروجردی

13.

مقایسه تحرک اجتماعی مردان و زنان در شهر تهران (جامعه مورد مطالعه : شهروندان تهرانی بالای 20 سال)

دوره 11، شماره 4 (پیاپی 44)، آبان 1398، صفحه 99-110
بهرام قدیمی

14.

نقش دولت در توسعه و تحدید گفتمانهای مطالبات مدنی معاصر زنان ایران

دوره 4، شماره 1، بهمن 1390، صفحه 25-39
ابراهیم متقی؛ علی روشنایی

15.

نگاهی به نقش قدرت در موسیقی زیر زمینی ایران

دوره 2، شماره 3، شهریور 1389، صفحه 87-112
زهرا نژادبهرام؛ فاطمه کمالی چیرانیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب