1.

اثرات خشکسالی بر فرآیند توسعه ی روستایی در مناطق خشک و نیمه خشک با تأکید بر کشاورزی ( مطالعه ی موردی داراب )

دوره 4، شماره 2 (پیاپی 14)، مرداد 1386، صفحه 119-144
علی شکور

2.

بررسی تاثیر پرتودهی روی ترکیبات فرار طبیعی نعناع خشک و مهاجرت کرده از بسته‌بندی به درون آن

دوره 13، بهار 95، فروردین 1395، صفحه 5-14
فاطمه ودائی؛ مریم میزانی؛ مسعود مشهدی بوجار؛ عباس گرامی

3.

بررسی نسبت تمایل ایرانیان در مهاجرت به دبی و تمایل آنان برای اقامت در این امیرنشین ( طی سال های1379-1389)

دوره 4، شماره 1، بهمن 1390، صفحه 61-80
مصطفی ازکیا؛ کامبیز پارتازیان

4.

برساخت اجتماعی مهاجرت بین المللی نخبگان و پیامدهای توسعه‌ای آن به شیوه پژوهش زمینه ای

دوره 14، شماره 53، اسفند 1400، صفحه 167-187
عاطفه شکیبا راد؛ هائیده صابری؛ مهر داد ثابت

5.

تاثیر مهاجرت در رشد جمعیت کلانشهرها نمونه موردی : کلانشهر تهران در سال های 1335 – 1385شمسی

دوره 3، شماره 1، بهمن 1389، صفحه 27-40
سید کمال الدین شهریاری

6.

راهکارهای ایجاد اشتغال در بخش کشاورزی و جلوگیری از مهاجرت جوانان روستایی مطالعه موردی شهرستان کبودر آهنگ همدان

دوره 15، شماره 3، آبان 1401، صفحه 19-34
بهروز سرائی؛ آزیتا زند؛ فهیمه خسروانی

7.

سکونت گاه های غیر رسمی شهری در کلان شهر اهواز

دوره 1، شماره 1، دی 1386، صفحه 39-50
حمید ماجدی؛ کورش لطفی

8.

طراحی الگوی دوسویه‌ مهاجرت نخبگان علمی(ضرورت پیشرفت در جاده‌ای دوطرفه)

دوره 9، شماره 30، اسفند 1395، صفحه 33-43
بهراد رضوی الهاشم

9.

عوامل موثر در گسترش مهاجرت به کلانشهر تهران

دوره 1، شماره 3(پیاپی 3)، دی 1388، صفحه 27-44
کریم حمدی؛ سروش فتحی

10.

مدل‌سازی ساختاری تفسیری عوامل موثر بر مهاجرت منابع انسانی از ایران

دوره 16، شماره 55، اردیبهشت 1401، صفحه 1-22
محسن نیازی؛ حلیمه حسین پناهی؛ رحیم بایزیدی

11.

مهاجرت؛‌ نابرابری درآمد یا ارتقاءکیفیت زندگی

دوره 2، شماره 4، فروردین 1390، صفحه 89-112
مریم شفیعی کاخکی

12.

مهاجرت و عوامل زمینه ساز آن در ایران

دوره 1، شماره 1 (پیاپی 1)، اردیبهشت 1383، صفحه 34-50
حبیب اله زنجانی

13.

ناآرامی های عراق و مهاجرت های خراسان

دوره 3، شماره 2، اسفند 1386، صفحه 19-33
محمدرضا رحمتی

14.

نقش سینمای ایران در پذیرش مهاجران افغان

دوره 10، شماره 36، اسفند 1397، صفحه 75-88
تکتم فرمانفرمایی؛ پریسا جعفرزادهسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب