1.

ارزیابی توان بوم ساختی روستاها و نقش آن در توسعه منطقه‌ای از دیدگاه بوم گردشگری(نمونه مطالعه: روستاهای شهرستان لواسان)

دوره 7، شماره 22، شهریور 1394، صفحه 76-84
اسماعیل شیعه؛ مهکامه فتاحی

2.

ارزیابی و سنجش وضعیت توسعه در استان کرمانشاه با تاکید بر سیاست منطقه گرائی

دوره 16، شماره 63، آبان 1398، صفحه 18-32
علی پورمیرزا؛ ریباز قربانی نژاد؛ اعظم یوسفی؛ رحیم سرور

3.

بررسی تأثیر کشت گل و گیاهان زینتی بر اقتصاد شهرستان پاکدشت

دوره 6، شماره 4 (پیاپی 24)، بهمن 1388، صفحه 55-65
معصومه پازکی؛ مجتبی قدیری معصوم؛ علیرضا استعلاجی

4.

بررسی موانع بهبود فضای کسب‌وکار در حوزه‌ی گردشگری روستایی منطقه ریجاب با استفاده از تئوری بنیانی

دوره 9، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 41-56

5.

تاثیر توسعه اقتصادی بر نابرابری اجتماعی در کلان شهر تهران

دوره 12، شماره 1 (پیاپی 45)، بهمن 1398، صفحه 7-21
حمیدرضا قدسی راد؛ میثم موسایی؛ باقر ساروخانی

6.

تأثیر توسعه گردشگری بر توسعه اقتصادی

دوره 13، شماره 45، مرداد 1402، صفحه 1-15
فرشته نفر؛ پویا ابوالحسنی

7.

تأثیر نئوپاتریمونیالسیم پهلوی بر توسعه نیافتگی ایران از سال 1342 تا 1356

دوره 3، 1(75 بهار1389)، فروردین 1389، صفحه 83-104
دکتر بهرام سرمست؛ محمد اکبری

8.

تحلیل تاثیر مولفه های توسعه اقتصادی بر امنیت پایدار منطقه مرزی (مورد مطالعه:منطقه مرزی بورالان تا سردشت)

دوره 15، شماره 60، بهمن 1397، صفحه 79-96
هوال خرازیان؛ محمد اخباری؛ عبدالرضا فرجی راد

9.

تحلیل جامعه‌شناختی عوامل نهادی توسعه و توسعه‌نیافتگی در استان آذربایجان‌شرقی با روش داده بنیاد

دوره 13، شماره 52، آذر 1400، صفحه 305-321
جعفر ابراهیمی؛ مصطفی ازکیا؛ صمد رسول زاده

10.

تحلیل حقوقی اشتغال پایدار زندانیان در اقتصاد و رونق تولید ملی

دوره 19، شماره 2 (پیاپی 56)، شهریور 1402، صفحه 11-26
فتاحه تیموری؛ محمود اشرافی؛ مسعود حیدری

11.

تحلیل فازی بسترهای اجتماعی توسعه اقتصادی در بخش کشاورزی ایران

دوره 12، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 65-80
محمود تیموری؛ حسین اکبری؛ حسین میرزائی؛ محمد مبارکی

12.

راهبردهای توسعه پایدار اقتصادی با تأکید بر گردشگری مطالعه موردی ناحیه سمنان و حوزه نفوذ آن

دوره 3، 3(77 پاییز 1389)، مهر 1389، صفحه 19-28
دکتر علیرضا استعلاجی؛ شیرین مشیری؛ مهناز اللهقلی نژاد

13.

زیرساخت‏های اقتصادی و نقش آن بر توسعه اقتصادی ایران

دوره 15، شماره 57، اسفند 1401، صفحه 33-52
فرزانه عالی زاد؛ فرزانه خلیلی؛ فرید عسکری

14.

سرمایه اجتماعی و توسعه در استان های ایران

دوره 9، شماره 2، خرداد 1396، صفحه 53-67
ابوالقاسم حیدرآبادی؛ ابراهیم صالح آبادی

15.

صنعت بانکداری نوین و توسعه در ایران

دوره 13، شماره 49، اسفند 1399، صفحه 119-135
محمد زمان محمدی رئیسی؛ سروش فتحی؛ حبیب الله کریمیان

16.

مطالعه تطبیقی برنامه های توسعه ایران و کره جنوبی در چهار دهه گذشته با تاکید بر توسعه اقتصادی- سیاسی

دوره 12، شماره 48، آبان 1399، صفحه 89-107
رضا قادری؛ علیرضا محسنی تبریزی؛ محمدحسین پوریانی

17.

مطالعه جامعه شناختی پیامدهای اجتماعی تعرفه گذاری کالاهای وارداتی و ارتباط آن با توسعه اقتصادی در ایران

دوره 13، شماره 50، خرداد 1400، صفحه 53-75
سید جلال محمودی؛ مصطفی ازکیا؛ میثم موسایی

18.

نقش آموزش غیرحضوری در توسعه اقتصادی- اجتماعی در آموزش و پرورش ایران

دوره 15، شماره 57، اسفند 1401، صفحه 141-158
منصوره اسکندری؛ مجید رادفر؛ حمید رضا فاتحی

19.

نقش دولت در توسعه اقتصادی ترکیه در سه دهه اخیر

دوره 4، شماره 2، اردیبهشت 1391، صفحه 55-79
عباس مصلی نژاد؛ سمانه اکبریسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب