1.

ارزیابی سطح پایداری توسعه کشاورزی در استان آذربایجان غربی با استفاده از شاخص‌ها

دوره 8، 4( پیاپی 32)، بهمن 1394، صفحه 63-74

2.

الگوی ارتباطات رسانه ای برای ارتقاء سطح آگاهی کشاورزان و بهبود و توسعه کشاورزی (مورد مطالعه :رسانه های ترویجی)

دوره 16، شماره 3، آبان 1400، صفحه 29-47
سید محمد موسوی؛ فائزه تقی پور؛ احمد رضا گل پرور

3.

اهمیت سنجی شاخص‏های سنجش توسعه‏یافتگی کشاورزی: یک مطالعه تجربی در جنوب کرمان

دوره 10، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 21-34
مینا فاریابی؛ مصطفی احمدوند؛ آیت اله کرمی

4.

تاثیرتوسعه کشاورزی بر ابعاد مختلف امنیت غذایی در کشورهای در‌حال‌توسعه

دوره 13، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 15-30
لیلا حیدری چیانه؛ امیر محمد نژاد؛ یعقوب زراعت کیش؛ رضا مقدسی

5.

تبیین بازدارنده‌های توسعه کشاورزی در روستاهای شهرستان رستم

دوره 10، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 65-76
احسان بازیار؛ مصطفی احمدوند

6.

تبیین سازوکارها و راهبردهای توسعه کشاورزی در مناطق روستایی شهرستان عقره/ئاکره، استان دهوک اقلیم کردستان عراق

دوره 15، شماره 2، مرداد 1401، صفحه 85-100
زهیر عبدارحمان ایوب؛ علیرضا جمشیدی؛ وحید محمدنژاد

7.

تحلیلی بر نقش توانمندی‌های محیطی در توسعه پایدار نواحی روستایی (مورد مطالعه: بخش مرکزی شهرستان رستم)

دوره 10، شماره 3 (پیاپی 39)، آبان 1392، صفحه 21-38
مسعود مهدوی؛ علی شمس‌الدینی

8.

تحلیل و اولویت بندی عوامل مؤثر بر تولید ذرت دانه‌ای کاربرد روش AHP : با تاکید بر پایداری محیط زیست

دوره 15، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 43-54
عادل سلیمانی؛ علی اصغر میرک زاده

9.

جنسیت و توسعه: نگاهی به تحولات جمعیت شناختی مناطق روستایی کشور

دوره 4، شماره 2، اردیبهشت 1391، صفحه 81-93
سهیلا علیرضا نژاد؛ فروغ السادات بنی هاشم

10.

سنجش و اولویت‌بندی عوامل موثر برکشاورزی پایدار از دیدگاه مروجان جهاد کشاورزی استان اردبیل

دوره 17، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 65-77
وکیل حیدری ساربان

11.

عوامل اجتماعی- اقتصادی اثرگذار بر موفقیت کشاورزی قراردادی در ایران

دوره 15، شماره 2، مرداد 1401، صفحه 19-40
حسین حسین‌آبادی؛ امیر محمدی نژاد؛ امید گیلانپور؛ محمد خالدی

12.

نقش فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در بهبود وضعیت فنی و اقتصادی کشاورزان گندم‌کار مناطق روستایی شهرستان مشگین‌شهر

دوره 13، شماره 50، مرداد 1395، صفحه 17-31
وکیل حیدری ساربان؛ شراره صائب

13.

واکاوی بازدارنده‏های توسعه کشت کلزا (Brassica napus) در شهرستان اُرزوئیه

دوره 11، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 47-58
لیلی شرفی پور؛ مصطفی احمدوند

14.

واکاوی راهبردهای منطقه‌ای توسعه کشاورزی استان همدان

دوره 9، شماره 4، بهمن 1395، صفحه 47-58
شادعلی توحیدلو؛ موسی اعظمی؛ محسن احدنژاد روشتی

15.

واکاوی عوامل مؤثر بر پذیرش کشت کلزا (Brassica napus) در شهرستان بویراحمد: کاربرد تئوری یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری

دوره 15، شماره 2، مرداد 1401، صفحه 101-120
هاجر آئین مقدم؛ مصطفی احمدوند؛ آیت اله کرمیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب