1.

ارزیابی مدل SEBAL برای برآورد تبخیر و تعرق با استفاده از اطلاعات سنجنده‌های TM و MODIS

دوره 2، شماره 4، شهریور 1392، صفحه 29-40
الهه سیمایی؛ مهدی همایی؛ علی اکبر نوروزی

2.

اندازه‌گیری آب مصرفی ارقام امیدبخش برنج با استفاده از مینی‌لایسیمترهای استوانه‌ای در شهرستان آمل

دوره 13، شماره 3، آذر 1402، صفحه 73-83
سید سعید حسینی کلاگر؛ علی باقری؛ رضا اسدی؛ داود اکبری نودهی

3.

برآورد تبخیر و تعرق گیاه مرجع (ET0) در ایستگاه های سینوپتیک استان تهران

دوره 16، شماره 3، مهر 1397، صفحه 125-134
الهام مدیری

4.

برآورد نیاز آبی محصول سیب زمینی در اقلیم تربت حیدریه و تخمین تبخیر و تعرق واقعی براساس تبخیر و تعرق مرجع

دوره 14، شماره 2، تیر 1395، صفحه 49-60
غلامعباس فلاح قالهری؛ محمد باعقیده؛ حسن رضایی

5.

بررسی تغییرات مکانی و زمانی بهره‌وری مصرف آب در مقیاس منطقه‌ای مطالعه موردی: استان همدان

دوره 1، شماره 1، آذر 1390، صفحه 43-51
محمد علی بیات؛ محمد منشوری

6.

تاثیر دما بر نیاز آبی گیاه پنبه در شهرستان سبزوار

دوره 10، شماره 4 (پیاپی 40)، بهمن 1392، صفحه 15-30
حسین محمدی؛ مرتضی میری؛ مجتبی رحیمی؛ صفیه طیبی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب