1.

اثر تنش خشکی انتهای فصل بر کربوهیدرات های غیرساختمانی در لاین های پیشرفته و ژنوتیپ های گندم نان

دوره 4، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 49-57
صغری علوی؛ بابک ناخدا؛ اسلام مجیدی؛ محمدرضا اردکانی؛ محسن اسماعیل زاده؛ مجید فراهانی اسفینی؛ فواد مرادی؛ مهدی زکی زاده؛ سارا قاسم زاده؛ زهرا عینی

2.

ارزیابی اثر تاریخ کاشت در تحمل به تنش سرمای ژنوتیپهای گندم

دوره 3، پاییز و زمستان 1390، اسفند 1390، صفحه 79-91
فرشاد حبیبی؛ قربان نورمحمدی؛ حسین حیدری شریف آباد؛ علیرضا عیوضی؛ اسلام مجیدی هروان

3.

استفاده از سامانه هیبرید فازی- تحلیل سلسله مراتبی در ارزیابی و تهیه نقشه حاصلخیزی خاک

دوره 3، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 45-56
فریدون سرمدیان؛ علی کشاورزی

4.

امکان سنجی کشت محصول گندم با استفاده از منطق بولین (مطالعه موردی: شهرستان شوش)

دوره 13، شماره 51، مهر 1395، صفحه 1-14
فریده اسدیان؛ رضا برنا؛ عاطفه حسن غلامعلی

5.

برآورد حجم پسما ند های کشاورزی قابل استفاده در صنایع چوب و کاغذ (مطالعه موردی: استان گلستان)

دوره 9، شماره 4(19- پیاپی30)، دی 1390، صفحه 33-38
رویا فضلی؛ سعید کامرانی؛ نورالدین نظرن‍ژاد

6.

بررسی اثر آبیاری با فاضلاب شهری بر تجمع فلزات سنگین در گندم (مطالعه موردی:مزارع شهر ری)

دوره 23، شماره 3، خرداد 1400، صفحه 133-147
نرگس روزبه؛ شهرزاد خرم نژادیان؛ سعیدرضا عاصمی زواره؛ کیوان صائب

7.

بررسی ارتباط غلظت فلزات سنگین (سرب و کادمیوم) در خاک و دانه گیاه گندم و ارزیابی ریسک ناشی از مصرف آن

دوره 22، شماره 11، بهمن 1399، صفحه 217-229
مریم گندمی؛ آزیتا بهبهانی نیا؛ مریم فراهانی

8.

بررسی تاثیر سلنیوم و اسید سالیسیلیک بر انتقال مجدد؛ فتوسنتز جاری و عملکرد دانه ارقام گندم در شرایط دیم

دوره 4، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 1-14
نورعلی ساجدی؛ حمید مدنی؛ داوود حبیبی؛ علیرضا پازکی

9.

بررسی تغییرات عمق توسعه ریشه گیاه گندم در شرایط شور

دوره 11، شماره 1، آبان 1400، صفحه 129-139
آرش تافته؛ نیازعلی ابراهیمی پاک؛ محمدرضا امداد

10.

بررسی تغییرات مکانی و زمانی بهره‌وری مصرف آب در مقیاس منطقه‌ای مطالعه موردی: استان همدان

دوره 1، شماره 1، آذر 1390، صفحه 43-51
محمد علی بیات؛ محمد منشوری

11.

بررسی راهکارهای آموزشی- ترویجی مؤثر بر مدیریت کاهش ضایعات گندم در شرایط خشکسالی (مطالعه موردی: استان ایلام

دوره 6، 3(پیاپی23)، آذر 1392، صفحه 19-31

12.

بررسی سازگاری اکوفیزیولوژیکی و مقایسه عملکرد تعدادی ژنوتیپ‌ گندم تحت شرایط آبی و دیم در استان ایلام

دوره 5، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 33-45
فرزاد بابائی؛ حمید مدنی؛ عباس ملکی؛ راحله جنابی حق پرست

13.

بررسی غلظت فلزات سنگین سرب و کادمیم و غلظت روی درگندم تولیدی کشور ایران

دوره 23، شماره 9، آذر 1400، صفحه 165-174
کبرا سادات هاشمی نسب زواره؛ کریم شهبازی؛ کامبیز بازرگان

14.

تحلیل و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر تولید گندم با تأکید بر پایداری محیط‌زیست

دوره 22، شماره 10، دی 1399، صفحه 1-12
علی سردارشهرکی؛ ندا علی احمدی؛ مهدی صفدری

15.

تعیین میزان رضایتمندی کشاورزان شهرستان زابل از بیمه گندم و عوامل مؤثر بر آن

دوره 8، 4( پیاپی 32)، بهمن 1394، صفحه 1-12

16.

کاهش مصرف کودهای نیتروژنه با فن آوری کلروفیل متر به منظور تولید محصول سالم

دوره 22، شماره 7، مهر 1399، صفحه 103-111
جعفر شهابی فر؛ محمد مهدی طهرانی

17.

مطالعه غلظت برخی از عناصر سنگین در گندم، گوجه‌فرنگی و ذرت و ارزیابی ریسک کمی غیر سرطانزایی: حاشیه رودخانه کشف رود، مشهد

دوره 22، شماره 2، اردیبهشت 1399، صفحه 225-239
قاسم ذوالفقاری؛ مهری دلسوز؛ آمنه سازگار؛ زهره اخگری سنگ آتش

18.

مطالعه کاربرد مقدار بذر و فاصله ردیف های کشت بر عملکرد گندم نان رقم کوهدشت در شرایط دیم

دوره 4، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 15-25
امید مسعودی فر؛ مسعود عزت احمدی؛ همایون کبیریسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب