1.

اثرات متقابل مصرف کود سیلیس و فسفر روی شدت بیماری بلاست در برنج رقم طارم

دوره 2، پاییز و زمستان 1389، آذر 1389، صفحه 63-77
مهرداد قاسمی لمراسکی؛ سید وحید علوی؛ عباس قنبری مالیدره

2.

بررسی اثر سطوح مختلف تنش نیتروژن و فسفر بر عملکرد و صفات کیفی تریتیکاله به عنوان کشت دوم در اراضی شالیزاری گیلان

دوره 4، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 27-38
شهرام کریمی پاشاکی؛ سیدمحمدجواد میرهادی؛ محمد ربیعی؛ عباس شهدی کومله

3.

بررسی تخریب فتوکاتالیتیکی نفتالین توسط نانوکاتالیست های دی اکسید تیتانیوم داپ شده با N-S وP تحت نور مرئی

دوره 25، شماره 4، تیر 1402، صفحه 55-66
بهمن بنائی؛ فرهنگ تیرگیر؛ امیرحسام حسنی؛ عبدالمجید فدایی؛ سید مهدی برقعی

4.

تأثیر پلیمر سوپر جاذب بر برخی خواص شیمیایی و فیزیکی خاک و میزان آزادسازی عناصر غذایی از کود دامی در سطوح مختلف رطوبتی

دوره 22، شماره 10، دی 1399، صفحه 193-205
الناز عزیزوند؛ الناز صباغ تازه؛ مریم حاجی رسولی

5.

حذف فسفر از محلول آبی به وسیله فرآیند اکسیداسیون فنتون

دوره 19، شماره 2، تیر 1396، صفحه 63-72
محمد ملکوتیان؛ محمد رضا حیدری؛ فهیمه اسدی

6.

حذف فسفر از محلول آبی به وسیله فرآیند اکسیداسیون فنتون

دوره 20، شماره 2، تیر 1397، صفحه 99-108
محمدرضا حیدری؛ محمد ملکوتیان؛ فهیمه اسدی

7.

حذف موثر فسفر از فاضلاب با استفاده از روش بیولوژیکی باردنفو اصلاح شده

دوره 19، شماره 4، دی 1396، صفحه 1-13
فیض الله پاسره؛ سید مهدی برقعی؛ سید نظام الدین حسینی؛ امیر حسین جاوید

8.

سینتیک حذف ازت و فسفر از فاضلاب شهری توسط رآکتور ناپیوسته متوالی بیوفیلمی با بستر ثابت

دوره 17، شماره 4، دی 1394، صفحه 59-73
مینا خسروی؛ امیرحسام حسنی؛ محمدرضا خانی؛ کامیار یغمائیان

9.

کاستن نیتروژن و فسفر زهاب های کشاورزی با استفاده از سامانه نیزار طبیعی و زهکش های روباز

دوره 1، شماره 4، شهریور 1391، صفحه 77-85
علی افروس؛ عبدالمجید لیاقت


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب