1.

ارزیابی کارآیی آمار بلندمدت هواشناسی در مدیریت آبیاری قطره‌ای و بارانی

دوره 2، شماره 1، آذر 1391، صفحه 1-12
سمیه امیری؛ مهدی قیصری؛ بیتا مروج الحکامی

2.

استفاده از روش‌های همادی برای بهبود صحت تبخیر-تعرق واقعی حاصل از سنجش ازدور پایگاه‌های جهانی (مطالعه موردی: حوضه آبریز سد کرخه)

دوره 10، شماره 3، خرداد 1400، صفحه 47-66
جلال یاراحمدی؛ علی شمس الدینی؛ سید مجید میرلطیفی؛ مجید دلاور

3.

برآورد مقدار آب آبیاری گیاه گندم به روش حل معکوس توابع تولید تحت شرایط تنش آبی با استفاده از سامانه نیاز آب

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 1-11
نیازعلی ابراهیمی پاک؛ علی عبدزادگوهری؛ آرش تافته

4.

ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی تأثیر مدیریت آب مصرفی در مراحل مختلف رﺷﺪ بر ﻋﻤﻠﮑﺮد دو رقم بادام‌زمینی با استفاده از مدل WOFOST

دوره 12، شماره 1، مهر 1401، صفحه 109-123
علی عبدزادگوهری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب