1.

اثربخشی راهکارهای مدیریتی کاهش مصرف آب کشاورزی (مطالعه موردی: محدوده مطالعاتی مرودشت – خرامه)

دوره 8، شماره 4، مرداد 1398، صفحه 67-86
امید رجا؛ مسعود پارسی نژاد؛ تیمور سهرابی

2.

ارزیابی کارآیی آمار بلندمدت هواشناسی در مدیریت آبیاری قطره‌ای و بارانی

دوره 2، شماره 1، آذر 1391، صفحه 1-12
سمیه امیری؛ مهدی قیصری؛ بیتا مروج الحکامی

3.

ارزﻳﺎﺑﻲ عملکرد مدل WRF در پیش‌بینی تبخیر و تعرق گیاه برنج بر اساس داده‌های لایسیمتری در جلگه مرکزی گیلان

دوره 11، شماره 2، دی 1400، صفحه 1-11
ابراهیم اسعدی اسکوئی؛ محمدرضا محمدپورپنچاه؛ لیلا گودرزی؛ مجتبی شکوهی

4.

برآورد الگوی پیش بینی تقاضای آب: مطالعه موردی شهرستان بروجرد

دوره 1، 2( شماره 2 پاییز1387)، مهر 1387، صفحه 89-102
بنفشه یحیوی؛ رضا مقدسی

5.

برآورد تبخیروتعرق پتانسیل با استفاده از مدلهای بازتحلیل شده مبتنی بر مشاهدات جهانی در اقلیم‌های مختلف ایران

دوره 10، شماره 1، آبان 1399، صفحه 1-18
اصغر عزیزیان؛ بهاره بهمن آبادی؛ مهنوش جناب

6.

برآورد مقدار آب آبیاری گیاه گندم به روش حل معکوس توابع تولید تحت شرایط تنش آبی با استفاده از سامانه نیاز آب

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 1-11
نیازعلی ابراهیمی پاک؛ علی عبدزادگوهری؛ آرش تافته

7.

برآورد نیاز رطوبتی گونه‌های اقاقیا (Robinia pseudoacania) و آسمان‌دار (Ailanthus altissima Mill) به منظور جنگلکاری تحت تنش‌های مختلف آبی (مطالعه موردی شهرستان رباط‌کریم)

دوره 10، شماره 3، خرداد 1400، صفحه 133-154
محمد عسگری؛ وحید اعتماد؛ عبدالمجید لیاقت؛ پدرام عطارد؛ محسن جوانمیری پور

8.

بررسی اثر کم‌آبیاری و سطوح کود نیتروژن بر عملکرد و بهره‌وری مصرف آب در گیاه سویا

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 13-25
امیر نیک اختر؛ علی نشاط؛ نجمه یزدان پناه

9.

بررسی تغییرات آب مجازی محصولات زراعی در عرض‌های جغرافیایی مختلف شرق کشور

دوره 10، شماره 1، آبان 1399، صفحه 113-128
علی عارفی نیا؛ خالد احمدآلی

10.

بررسی عملکرد، بهره‌وری آب و شاخص درجه ـ روز درجه رشد (GDD) و ارزیابی ضریب حساسیت گیاه گلرنگ تحت تیمارهای مختلف آبی

دوره 13، شماره 3، آذر 1402، صفحه 99-110
آرش تافته؛ سالومه سپهری؛ اصلان اگدرنژاد؛ علی عبدزادگوهری؛ پریسا شاهین رخسار

11.

تعیین مقدار آب مصرفی و تبخیر-تعرق گیاه لوبیا با استفاده از روش‌های تافته، پاسکوئله و رئس تحت شرایط آبیاری جویچه‌ای و قطره‌ای

دوره 13، شماره 4، دی 1402، صفحه 1-9
علی عبدزادگوهری؛ فاطمه کیخایی؛ نیازعلی ابراهیمی پاک

12.

شبیه‌سازی عملکرد و تبخیر و تعرق ذرت علوفه‌ای با استفاده از مدل AquaCrop

دوره 4، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 47-64
محمد قربانیان کردآبادی؛ عبدالمجید لیاقت؛ ابراهیم وطن‌خواه؛ حمیده نوری

13.

کنترل سیل و تامین آب مورد نیاز جهت آبیاری فضای سبز با استفاده از طرح مدیریت استحصال رواناب‌های شهری(مطالعه موردی: منطقه 22 تهران)

دوره 20، شماره 4، دی 1397، صفحه 95-109
نازیلا رزمجوئی؛ محمد مهدوی؛ حمیده افخمی؛ محسن محسنی ساروی؛ بهارک معتمد وزیریسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب