1.

اثر اندازۀ کرت بر میزان رواناب و رسوب اندازه‌گیری شده ناشی از رگبارهای طبیعی

دوره 2، شماره 4، شهریور 1392، صفحه 69-81
فرخ اسدزاده؛ منوچهر گرجی؛ علیرضا واعظی؛ رضا سکوتی؛ سلمان میرزایی

2.

ارزیابی اثرات تخریب پوشش گیاهی بر تغییرات رواناب و پتانسیل آلودگی آب در زیرحوزه‌های آبخیز استان آذربایجان شرقی

دوره 11، شماره 1، آبان 1400، صفحه 95-112
اردوان زرندیان؛ مجید رمضانی مهریان

3.

ارزیابی اثرات توسعه شهری بر رواناب با استفاده از مدل SWMM (مطالعه موردی: استان قم)

دوره 22، شماره 12، اسفند 1399، صفحه 79-89
مرضیه ناصح پور؛ حسین خزیمه نژاد؛ الهام فروتن

4.

ارزیابی خصوصیات واسنجی مدل هیدرولوژیکی SWAT در یک حوضه کوهستانی

دوره 24، شماره 6، شهریور 1401، صفحه 91-106
بابک امین نژاد؛ سیدبامداد غفوریان؛ حسین ابراهیمی

5.

امکان سنجی وقوع سیل در حوضه آبخیز لیلان چای (مراغه) به روش CN

دوره 8، شماره 4 (پیاپی 32)، دی 1390، صفحه 67-81
محمد رضا ثروتی؛ اکبر رستمی؛ فاطمه خدادادی

6.

بررسی پتانسیل سیلاب حوضه آبریز درکه با استفاده از روش بارش_ رواناب SCS

دوره 13، شماره 49، اردیبهشت 1395، صفحه 47-64
عزت الله قنواتی؛ فریبا ندافیون

7.

بررسی عملکرد مدلهای بازتحلیل شده پایگاه Earth2Observe و مدل سطح زمین VIC-3L در برآورد رواناب خروجی از حوضه های آبریز

دوره 8، شماره 4، مرداد 1398، صفحه 118-134
سکینه کوهی؛ اصغر عزیزیان؛ لوکا بروکا

8.

بررسی غلظت عناصر آهن، سرب و کادمیوم نزولات جوی مناطق پرترافیک شهر همدان

دوره 22، شماره 9، آذر 1399، صفحه 141-151
بهاره بهارمستیان؛ سهیل سبحان اردکانی؛ سعید جامه بزرگی

9.

پیش‌بینی تغییرات رواناب حوزه آبخیز زرینه‌رود تحت شرایط تغییر اقلیم از طریق شبیه‌سازی هیدرولوژیک

دوره 11، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 129-143
ملیحه راهواره؛ بهارک معتمدوزیری؛ علی‌رضا مقدم‌نیا؛ علی مریدی

10.

تاثیرپذیری تولید رواناب و رسوب خاکهای تحت چرخه انجماد- ذوب در شرایط شبیه ساز باران

دوره 2، شماره 1، آذر 1391، صفحه 13-24
مرتضی بهزادفر؛ سید حمیدرضا صادقی؛ محمد‌جواد خانجانی؛ زینب حزباوی

11.

تحلیل آورد رواناب، رسوب معلق و مواد مغذی ورودیهای مختلف به دریاچه زریوار در پایه زمانی رگبار و آب پایه

دوره 2، شماره 1، آذر 1391، صفحه 61-76
شیرکو ابراهیمی محمدی؛ سید حمیدرضا صادقی؛ کامران چپی

12.

تحلیل عدم قطعیت مدل DWB با استفاده از روش GLUE (مطالعه موردی: حوزه‌های آبخیز اندرآب و فاروب رمان)

دوره 6، شماره 1، مهر 1395، صفحه 125-143
سعید امامی فر؛ کامران داوری؛ حسین انصاری؛ بیژن قهرمان؛ سید محمود حسینی؛ محسن ناصری

13.

تحلیل نوسانات بارش- رواناب حوضه مرزی ارس تحت شرایط تغییر اقلیم

دوره 10، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 83-96
امین صادقی؛ یعقوب دین پژوه

14.

شبیه‌سازی شاخص‌های عملکرد آبیاری جویچه‌ای با استفاده از مدل‌سازی فصلی در شرایط مختلف مدیریت آب در مزرعه

دوره 5، شماره 2، بهمن 1394، صفحه 1-13
محبوبه قبادی؛ حامد ابراهیمیان؛ فریبرز عباسی

15.

مدل‌سازی اثر تغییر کاربری اراضی بر میزان رواناب سطحی در حوزه آبخیز خرم‌آباد با استفاده از تلفیق مدل L- THIA و RS و GIS

دوره 23، شماره 3، خرداد 1400، صفحه 283-296
حدیث رشیدی؛ علی حقی زاده؛ حسین زینی وند؛ ناصر طهماسبی پورسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب