1.

اثر ادراک عدالت سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان در بخش دولتی

دوره 2، شماره 2(پیاپی2 تابستان 1390)، مرداد 1390، صفحه 77-92
غلام رضا معمارزاده طهران؛ حامد حیدری

2.

الگوسازی تمایل به افشاگری تقلب های حسابداری مبتنی بر صفات شخصیتی، وضعیت اخلاقی و عدالت سازمانی درک شده

دوره 14، شماره 50، آذر 1400، صفحه 29-44
بابک نژادتولمی؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ هاشم نیکومرام

3.

بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در سازمان‌های فرهنگی

دوره 8، 4 (پیاپی 26)، دی 1393، صفحه 1-12
عباسعلی قیومی؛ ابراهیم حاجیانی؛ سیده سیمین مرعشی شوشتری

4.

بررسی رابطه جمع گرایی با عدالت سازمانی

دوره 2، شماره 2(پیاپی2 تابستان 1390)، مرداد 1390، صفحه 93-106
حسین وظیفه دوست؛ حاجیه رجبی فرجاد

5.

بررسی رابطه سطح هوش هیجانی کارکنان و ادراک آنان از عدالت سازمانی در بیمارستان‌های یزد

دوره 2، شماره 3 و 4، آبان 1389، صفحه 49-57
حجت اله قرایی؛ محمد امین بهرامی؛ فرزانه رجالیان؛ ام البنین آتش بهار؛ عباس همایونی؛ فاطمه عطاءالهی؛ الهام جمالی

6.

بررسی رابطه میان عدالت سازمانی و سلامت اداری در گمرک جمهوری اسلامی ایران

دوره 1، شماره2 (پیاپی2 پاییز 1389)، آبان 1389، صفحه 81-100
احمد ودادی؛ فاطمه آخوندی

7.

پیش‌بینی عملکرد کارکنان بر اساس متغیرهای عدالت سازمانی و امنیت شغلی (موردمطالعه: شهرداری زاهدان)

دوره 10، شماره 35، آذر 1397، صفحه 33-42
عالمه کیخا؛ فاطمه شهرکی؛ حسن کیخا

8.

تاثیر عدالت ، اعتماد و تعهد سازمانی حسابرسان مستقل بر افشاگری تخلفات حسابرسی

دوره 10، شماره 39، مهر 1400، صفحه 79-88
سیده سنور شهابی؛ فرزین رضایی

9.

تاثیر عدالت سازمانی بر توانمندی کارکنان با نقش میانجی رهبری تحول آفرین با در نظر گرفتن خط مشی‌های دانشگاه علوم پزشکی

دوره 8، 3(پیاپی 27 پاییز1396، آذر 1396، صفحه 65-79
حاجیه رجبی فرجاد؛ اصغر پهلوان

10.

تأثیر عدالت سازمانی بر چابکی سازمانی با نقش میانجی بهروزی سازمانی (مورد مطالعه: کارکنان بانک‌های دولتی و خصوصی شهرستان هشترود)

دوره 11، شماره 2 (پیاپی 37)، آبان 1396، صفحه 33-48
حبیب رودساز؛ رامین صدیقی

11.

رابطه ادراک پرستاران ازعدالت سازمانی و رفتارهای انتقام جویانه در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی یزد در سال 1395

دوره 7، شماره 3، آذر 1395، صفحه 37-45
محمدامین بهرامی؛ سیدسجاد بیدکی؛ محجوب شفیعی؛ فرزانه شرفی؛ سجاد بهاری نیا

12.

راهبردهای مدیریت عدالت جویانه مؤثر بر توسعه نقش زنان در مراکز خدمات درمانی شهر اصفهان

دوره 1، شماره 3، آذر 1388، صفحه 69-78
فرهاد شفیع پور مطلق؛ محمد حسین بارمحمدیان؛ پریوش جعفری

13.

شناسایی ابعاد و سطح‌بندی عوامل مؤثر بر جو اخلاقی در ادارات آموزش و پرورش استان‌های شمالی کشور

دوره 12، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 145-160
سعید طیبی؛ سامره شجاعی؛ محمودرضا چراغعلیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب