1.

بررسی اثرات عوامل و متغیرهای رقابت پذیری بین المللی برای شرکت‌های صنایع غذایی در ایران با رویکرد آینده پژوهی(مورد مطالعه: صنایع غذایی استان خوزستان)

دوره 33، شماره 4 (پیاپی 131)، اسفند 1401، صفحه 53-70
حسین غبیشاوی؛ عبدالخالق غلامی چنارستان علیا؛ محمد حقیقی

2.

بررسی تاثیر پساب کارخانه روغن نباتی و خمیر مایه مستقر در شهرستان دزفول بر آب مصارف کشاورزی

دوره 14، شماره 4، دی 1391، صفحه 55-62
ندا محمدی؛ علی دادالهی سهراب

3.

بررسی تطبیقی متن چشم انداز و بیانیه ماموریت شرکت های برتر و شرکت های ایرانی در صنایع غذایی با استفاده از تکنیک متن کاوی و خوشه بندی

دوره 28، شماره 4 (پیاپی 111)، بهمن 1396، صفحه 29-52
محسن شفیعی نیک آبادی؛ عطا کرباسی خیر

4.

بررسی جایگاه بازارگرایی در تبلیغات محصولات غذایی ایران، رویکردی کیفی

دوره 11، شماره 32، آذر 1395، صفحه 91-102
محمد رحیم اسفیدانی؛ عماد رحمانیان

5.

بررسی کیفیت و کمیت فاضلاب های صنایع غذایی و تاثیر آن بر عملکرد سیستم تصفیه فاضلاب (مطالعه موردی :کارخانه مینو- خرمدره)

دوره 17، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 37-47
امیر حسین جاوید؛ امیرحسام حسنی؛ سمیه گهواربند

6.

بررسی مدیریت پسماند کارخانجات صنایع غذایی شهرستان رشت (در سال 1386)

دوره 1، شماره 3، مهر 1399، صفحه 35-44
مسعود منوری؛ زهرا بهجتی نژاد زنجانی؛ مهسا آقاخانی

7.

پیامدهای الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت در حوزه صنایع غذایی ایران (مورد کاوی صنایع غذایی استان آذربایجان شرقی)

دوره 3، شماره 5، مهر 1387، صفحه 111-124
حسین وظیفه دوست؛ بیژن صفوی؛ بهزاد احمدی

8.

شناسایی و اولویت بندی ابزارهای ارتباطات بازاریابی یکپارچه (IMC) در صنایع غذایی با استفاده از تکنیکAHP- FUZZY (صنایع غذایی دینا)

دوره 10، شماره 29، دی 1394، صفحه 85-100
سهیل سرمد سعیدی؛ امیر عبدالهی بجستانی

9.

طراحی مدل سیستمی کارآفرینی پایدار مبتنی بر ارزش‌آفرینی: رویکرد سرمایه گذاری

دوره 10، شماره 37، فروردین 1400، صفحه 459-488
محسن امینی؛ فاطمه حمیدی فر؛ تقی ترابی؛ مسعود قدسی

10.

طراحی مدل کارآفرینی پایدار مبتنی بر ارزش‌آفرینی براساس رویکرد در صنعت غذایی کشور براساس نظریه داده‌بنیاد

دوره 12، شماره 46، تیر 1402، صفحه 375-390
محسن امینی؛ فاطمه حمیدی فر؛ تقی ترابی؛ مسعود قدسی

11.

عامل های موثر بر قابلیت نوآوری خط مشی شرکت های فعال دولتی و خصوصی صنایع غذایی با رویکرد EFA

دوره 13، شماره 48، بهمن 1401، صفحه 1-15
خدیجه بهرامی؛ هوشنگ تقی زاده؛ مرتضی هنرمندعظیمی

12.

مطالعه اثر ضدمیکروبی نانوذرات نقره بیوسنتز شده با استفاده از عصاره آبی برگ گیاه کرفس کوهی (Kelussia odoratissima Mozaff.) علیه برخی از میکروب‌های بیماری‌زا با منشأ غذایی

دوره 16، زمستان 97، دی 1397، صفحه 31-48
امید عزیزیان شرمه؛ مژگان طاهری زاده؛ محرم ولیزاده؛ علی قاسمی؛ مریم بیگمی؛ افسانه کمالی دلجوسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب