1.

ارزیابی تأثیر بازار گرایی توسعه یافته (EMO) بر عملکرد کسب و کار شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و ارائه چارچوب کاربردی

دوره 20، شماره 1(پیاپی 80)، فروردین 1388، صفحه 13-39
کامبیز حیدرزاده؛ شهناز نایب زاده

2.

ارزیابی تاثیر عوامل سازمانی بر سپرده و دارایی بانک سپه در تهیه مدل راهبردی با استفاده از سیستم تصمیم‌گیری سلسله مراتبی و سیستم معادلات همزمان (مطالعه موردی)

دوره 11، شماره 42، تیر 1401، صفحه 349-369
مسعود خورانی؛ کریم حمدی؛ حسین وظیفه دوست

3.

ارزیابی و شناسایی عوامل موثر بر خودتوسعه‌ای اعضاء هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان‌های مازندران، گیلان و گلستان و ارائه الگوی بهینه آن

دوره 12، 1( پیاپی 41بهار 1400)، خرداد 1400، صفحه 97-111
زهرا کهرودی؛ پریسا ایران نژاد؛ رمضان جهانیان

4.

بررسی عوامل موثر بر عملکرد مدیران فرهنگی دانشگاه « مطالعه موردی؛ واحدهای منطقه ( 8) دانشگاه آزاد اسلامی

دوره 1، پش شماره اول، دی 1386، صفحه 77-90
دکتر کریم حمدی؛ سیده مریم حائری

5.

تجارب کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان از مدیریت برداشت و دلایل ایجاد آن برمبنای رویکرد پدیدارشناسی

دوره 13، شماره 1 (پیاپی 43)، اردیبهشت 1398، صفحه 45-63
مهرداد صادقی؛ اکبر اعتباریان؛ رضا ابراهیم زاده

6.

تحلیل مدل پیشایندهای مهارت ‌سیاسی مدیران در سازمان‌ دولتی

دوره 30، شماره 2 (پیاپی 117)، تیر 1398، صفحه 177-194
ثمین یوسفی؛ مسعود پورکیانی؛ مهرداد گودرزوندچگینی

7.

طراحی مدل سازمانهای اینده با قابلیت اطمینان بالا (مورد مطالعه صنعت بانکداری)

دوره 30، شماره 4 (پیاپی 119)، اسفند 1398
لقمان رحمانپور؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ سید مهدی الوانی؛ ناصر hamidi

8.

نگرش پرستاران در مورد عوامل انسانی و سازمانی تاثیر‌گذار بر حاکمیت بالینی در بیمارستان فامیلی شهر رشت

دوره 5، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 67-75
فاطمه عظمیان مقدم؛ سیدعلی حزنی؛ محمد رضا یگانه؛ رقیه قربانی

9.

نگرش کادر درمانی به عوامل سازمانی تاثیرگذار بر مدیریت ریسک پیش از عمل در مرکز الزهرا رشت

دوره 5، شماره 4، بهمن 1393، صفحه 73-80
مجتبی رجب بیگی؛ شهرام هاشم نیا؛ سید علی حزنی؛ محمد رضا یگانه؛ فاطمه عظمیان مقدم

10.

وضعیت ارایه خدمات آموزش به بیمار و عوامل سازمانی تأثیرگذار بر آن در بیمارستان‌های دانشگاهی مشهد-1387

دوره 1، شماره 1، اردیبهشت 1388، صفحه 31-40
علی وفایی؛ محمدرضا شیدفر


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب