1.

ایجاد قلمروی محیطی مطلوب در پارک‌های شهری تبریز برای زنان (پارک ائل گلی، ولیعصر و بانوان شمس)

دوره 21، شماره 2، تیر 1402، صفحه 149-172
سارا قهری للکلو؛ رسول درسخوان؛ مهسا فرامرزی اصلی؛ مرتضی میرغلامی؛ صمد صباغ دهخوارقانی

2.

ارزیابی اطلاعات تغییرات اقلیمی و محیط زیستی دانش آموزان مقطع دبیرستان شهر تبریز و تاثیر آموزش بر افزایش آگاهی آنها

دوره 20، شماره 2، تیر 1401، صفحه 1-18
سجاد قنبری؛ مصطفی جعفری؛ ذبیح اله نعمتی؛ جواد حاتمی

3.

ارزیابی تناسب توزیع مکانی پارک‌های شهری تبریز از منظر حوزه نفوذ با استفاده از سنجش‌ازدور و GIS

دوره 12، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 83-94
شبنم اکبری؛ امید رفیعیان

4.

امکان‌سنجی مؤلفه‌های دلبستگی و توسعه پایدار در طراحی فضاهای مسکونی نمونه موردی: شهر تبریز

دوره 17، شماره 65، اردیبهشت 1399، صفحه 65-79
مریم ستارپور؛ محمدرضا بمانیان؛ حمیدرضا صارمی

5.

بررسی آلودگی به سرب در شیر گاوهای مناطق مختلف تبریز به روش اسپکتروفوتومتری جذب اتمی

دوره 14، شماره 2، تیر 1396، صفحه 2173-2178
امیرپرویز رضائی‌صابر .

6.

بررسی جریان های سرمایه اجتماعی در بازارهای تاریخی برحسب مشاغل و فضاهای معماری مطالعه موردی: بازار تاریخی تبریز

دوره 15، شماره 4، دی 1400، صفحه 107-120
علی مجنونی توتاخانه؛ حسین اسمعیلی سنگری

7.

بررسی کیفیت بهداشتی هوای شهر تبریز در سال 1390 با تکیه بر شاخص کیفیت هوا AQI

دوره 18، شماره 4، دی 1399، صفحه 95-107
اسماعیل جوادی کهریز؛ یوسف محمدیان؛ محسن گرگانی فیروز جائی

8.

بررسی وضعیت شیر گاو به باکتری Mycobacterium avium paratuberculosis با روش کشت و PCR در منطقه تبریز

دوره 2، شماره 4 (پیاپی 11)، دی 1384، صفحه 297-310
یونس انزابی؛ عبدالمحمد حسنی طباطبائی؛ محمد اصغرزاده

9.

پایداری زیست محیطی در فضاهای باز شهری: ارزیابی کیفی محلات مسکونی در تبریز

دوره 11، شماره 4، دی 1388، صفحه 173-184
سید باقر حسینی؛ راضیه رضازاده؛ محمد باقری؛ حمید رضا عظمتی؛ عبدالحمید قنبران

10.

پهنه بندی مخاطرات محیطی مؤثر در توسعه فیزیکی شهر تبریز

دوره 3، شماره 2 (پیاپی 10)، مرداد 1385، صفحه 111-127
شهرام روستایی؛ بهروز ساری صراف

11.

تبیین سیر تکامل الگوی میدان شاه در پایتختهای صفوی ایران

دوره 8، شماره 17، خرداد 1393، صفحه 77-86
احسان دیزانی

12.

تحلیلی بر تحولات کاربری‌های اراضی شهر تبریز از دیدگاه توسعه پایدار طی سالهای (1387- 1383)

دوره 7، شماره 4 (پیاپی 28)، آذر 1389، صفحه 41-50
کریم حسین زاده دلیر؛ رحیم سرور؛ حسین بجانی؛ توحید احمدی

13.

تحلیلی بر عوامل کلیدی در کیفیت بصری جداره‏های بناهای مسکونی دورۀ قاجار شهر تبریز

دوره 18، شماره 69، خرداد 1400، صفحه 1-23
آرزو میرزایی؛ اسداله شفیع زاده؛ آینور ناصری

14.

تحلیل تشخیصی جامعه شناختی ویژگی های ساختاری گروه همفیل در بقا ازدواج (مطالعه موردی شهر تبریز)

دوره 5، شماره 2، خرداد 1392، صفحه 55-72
محمد صادق مهدوی؛ رقیه تمیز

15.

تحلیل فضایی توزیع جرم در مناطق دهگانه شهر تبریز

دوره 11، شماره 1 (پیاپی 41)، اردیبهشت 1393، صفحه 17-32
بلال محسن زاده هریس؛ عبدالرضا فرجی راد

16.

تحلیل فضاهای گذران اوقات فراغت سالمندان پارک گلستان شهر تبریز و ارائه راهکارها

دوره 9، شماره 23، آبان 1394، صفحه 47-58
رحمت محمدزاده

17.

تحلیل موانع تامین مسکن گروه‌های آسیب پذیر شهری مطالعه موردی کلانشهر تبریز

دوره 19، شماره 74، شهریور 1401، صفحه 48-69
رحمان مهدوی؛ کریم حسین زاده دلیر؛ سهیلا حمیدزاده خیاوی

18.

تعیین طول دوره آبستنی و برخی عوامل موثر بر آن در مادیانهای عرب ایرانی منطقه تبریز

دوره 4، شماره 3(پیاپی 18)، مهر 1386، صفحه 193-198
دکتررضا وجدی؛ دکتر صمد مسافری؛ دکتر مجید ابراهیمی حامد

19.

رابطه بین تسهیم و اشتراک‌گذاری دانش با نوآوری در دانشجویان گروه رشته ترویج و توسعه روستایی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

دوره 10، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 47-56
علی ایمان زاده

20.

سنجش رضایتمندی زنان از پارک‌های بانوان (مطالعه موردی: پارک‌های بانوان تبریز )

دوره 8، شماره 19، آذر 1393، صفحه 49-62
ملیحه هاشمی تیله نویی؛ مرتضی میرغلامی؛ مجتبی رفیعیان

21.

شناسایی و تحلیل عوامل کلیدی توسعۀ حمل و نقل‏ محور (TOD) با تأکید بر ساختار کلان شهری (مورد: تبریز)

دوره 19، شماره 73، خرداد 1401، صفحه 25-46
آرزو کریمی رهنما؛ مهسا فرامرزی اصلی؛ سیروس جمالی؛ داریوش ستارزاده

22.

عنصر بالکن و بررسی کارایی اقلیمی آن در ساختمان های مسکونی شهر تبریز بر اساس ضوابط ارایه شده مقررات ملی ساختمان

دوره 19، شماره 2، تیر 1396، صفحه 121-134
حسن ابراهیمی اصل؛ رامین کلانتر؛ الناز حاجی ولیلی

23.

گزارش آلودگی توأم یک رأس گاو نژاد هولشتاین با تیلریا آنولاتا و بابزیا بایژمینا در یکی از گاوداری های سنتی شهرستان تبریز

دوره 9، شماره 3(پیاپی 38)، آذر 1391، صفحه 759-764
امیررضا جوادی ممقانی؛ عباس شهبازی؛ اسماعیل فلاح؛ مجید خانمحمدی؛ احمد نعمت اللهی؛ جواد اشرفی هلان؛ مجید فرتاش وند؛ محمود محامی اسکوئی

24.

واکاوی مضامین حکمرانی شبکه‌ای در بخش گردشگری سلامت

دوره 14، شماره 49، خرداد 1402، صفحه 93-110
رستم قره داغی؛ زهرا رجائی؛ آرزو آقامحمدی؛ محمد مهدلوسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب