1.

ابعاد شخصیت کارکنان و مؤلفه‌های تعیین کننده آن بر اساس مدل "مک کری و کوستا"

دوره 2، شماره1 و 2، شهریور 1389، صفحه 67-75
ساناز سهرابی؛ پیوند باستانی؛ بهرام دلگشایی؛ کیقباد طاهری نژاد

2.

ارزیابی تاثیر آموزش مهارت‌های ICDL بر عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی شاهرود از دید فراگیران

دوره 5، شماره 3، آذر 1393، صفحه 25-32
سید رضا میرحسینی؛ محمد امیری؛ فریبا امین هراتی؛ مهدی کلاتهایی؛ شیما نادری

3.

بررسی ارتباط بین هوش هیبریدی مدیران و تعهد سازمانی کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی تهران

دوره 11، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 100-111
حسین درگاهی؛ فرشته ویسی

4.

بررسی تأثیر مؤلفه‌های مدیریت دانش بر میزان اعتماد کارکنان به فناوری اطلاعات در دانشگاه علوم پزشکی مشهد (1394)

دوره 7، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 91-102
سعید خیاط مقدم؛ اسماعیل زمانی بیدختی؛ ابوالفضل منصوری کیا؛ محبوبه اسدی؛ مریم زارع حسینی

5.

بررسی میزان تاثیر سبکهای ارتباطی مدیریت در تعامل میان فردی کارکنان

دوره 8، شماره 3(پیاپی 22)، آبان 1392، صفحه 171-181
عبدالرضا شاه محمدی؛ مسعود علی مرادی

6.

بررسی و تحلیل دلایل عدم استقبال از کار تهای ATM در تهران و ارایه مدلی مناسب جهت استفاده بیشتر از این نوع کار تها

دوره 17، شماره2(پیاپی65)، تیر 1384، صفحه 65-75
داور ونوس؛ ماهرخ مختاران

7.

بررسی و تحلیل دلایل عدم استقبال از کارت های ATM و ارایه مدلی مناسب جهت استفاده بیشتر از این نوع کارت ها

دوره 2، شماره 2، فروردین 1386، صفحه 47-63
داور ونوس؛ ماهرخ مختاران

8.

تاثیر ارتباطات بر تعارض بین فردی مدیران و کارکنان در یک مرکز آموزشی درمانی

دوره 2، شماره1 و 2، شهریور 1389، صفحه 17-26
پژمان شادپور؛ مهدی برزگر؛ الهام افضل

9.

تاثیر آموزش سبز بر رفتار شهروندی سبز با نقش تعدیل‌کنندگی عملکرد مدیریت سبز، خلاقیت سبز و درگیری کارکنان سبز در یک بیمارستان

دوره 10، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 103-112
لیلا آندرواژ؛ ابراهیم آلبو نعیمی؛ لیلی رضایتی؛ زهرا عطف؛ ایمان قاسمی همدانی

10.

تبیین ارتباط سطوح سه گانه سلامت سازمانی با توانمندسازی روانشناختی کارکنان

دوره 8، ویژه نامه 1396، شهریور 1396، صفحه 117-129
بلال نظریان؛ اسداله مهرارا؛ طاهره خیری گلسفیدی

11.

تحلیل ارتباط ابعاد فرهنگ سازمانی با مولفه‌های مدیریت کیفیت فراگیر

دوره 12، شماره 4 (پیاپی 42)، اسفند 1397، صفحه 83-100
حسن قلاوندی؛ ایمان عباسی؛ فرشید اشرفی سلیم کندی

12.

تحلیل مدیریت برند و مسئولیت‌پذیری اجتماعی از منظر کارکنان فروشگاه‌های برند پوشاک خارجی

دوره 1، شماره 2، تیر 1401، صفحه 129-139
بیتا محسنی زاده تهرانی؛ سید صلاح الدین نقشبندی

13.

رابطه بین رضایت شغلی و بهره وری کارکنان شاغل در واحد پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران

دوره 3، شماره 3 و 4، اسفند 1390، صفحه 19-27
هادی رزقی شیرسوار؛ میر محمد موسوی

14.

رابطه رهبری معنوی با آینده پژوهی و نوآوری سازمانی در کارکنان

دوره 29، شماره 3 (پیاپی 114)، آذر 1397، صفحه 136-144
محمد صالحی؛ سیده زهرا حسینی درونکلایی؛ سید باقر رکابی

15.

رابطه عدالت سازمانی و تعهد سازمانی در کارکنان مرکز بهداشت شهرستان یزد

دوره 5، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 35-42
مسعود محمدی؛ مسعود میرزایی؛ محمد امین بهرامی؛ مرتضی محمدزاده

16.

رابطه فرهنگ سلامت سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

دوره 3، شماره1 و 2، شهریور 1390، صفحه 49-57
امیر اشکان نصیری پور؛ خلیل علی محمد زاده؛ پوران رئیسی؛ مهرنوش جعفری

17.

عوامل مؤثر بر مدیریت تعارض از دیدگاه کارکنان بانک کشاورزی شهر تهران

دوره 16، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 13-30
رضا دین پناه؛ نوید نعیمیان

18.

نظام ارتباطات و رابطه آن با تعارض سازمانی در مجتمع بیمارستانی حضرت رسول اکرم (ص )تهران

دوره 20، شماره 4(پیاپی 83)، دی 1388، صفحه 55-64
دکتر امیر اشکان نصیری پور؛ دکتر لیلا ریاحی؛ الهام افضلسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب