1.

افزایش اجتماع‌پذیری با طراحی انعطاف‌پذیر فضاهای جمعی مجتمع‌های مسکونی

دوره 14، شماره 52، اسفند 1401، صفحه 19-28
نگین قطب الدین؛ علیرضا مستغنی؛ علی عسگری

2.

بررسی نقش فضاهای تعاملات اجتماعی بر کیفیت زندگی در مجتمع‌های مسکونی (مطالعه موردی: مجتمع‌های مسکونی سعیدیه، کاشانی، بوعلی و امام رضا در شهر همدان)

دوره 13، شماره 4، دی 1398، صفحه 109-120
کمال قره خانی؛ امید دژدار؛ سارا جلالیان

3.

تاثیر فضای سبز و طراحی منظر بر ارتقاء احساس تعلق به مکان در مجتمع‌های مسکونی

دوره 12، شماره 3، آذر 1397، صفحه 19-28
ساسان خطیبی؛ لیلا زارع؛ محمد هادی کابلی

4.

تاثیر فضاهای باز مجتمع های مسکونی بر افزایش تعاملات اجتماعی ساکنین ، (مطالعه موردی : سه مجتمع مسکونی در اصفهان)

دوره 7، شماره 15، آذر 1392، صفحه 83-92
سمیرا یزدانی؛ سیاوش تیموری

5.

تبیین رابطه کیفیت فضای باز مسکن و میزان اضطراب کودکان بر مبنای نظریه رشد اریکسون (مطالعه موردی : مجتمع های مسکونی در تهران)

دوره 10، شماره 3، آذر 1395، صفحه 85-98
فاطمه مرتضایی منش؛ کمال رهبری منش؛ مصطفی کیانی

6.

تبیین نقش عناصر کالبدی محیط در امنیت مجتمع‌های مسکونی (نمونه مطالعاتی: مجتمع‌های مسکونی شهر همدان)

دوره 16، شماره 2، تیر 1401، صفحه 35-46
سارا جلالیان؛ فرح حبیب؛ کیانوش ذاکر حقیقی

7.

تحلیل مولفه‌های کالبدی تاثیرگذار بر شکل‌گیری احساس تعلق به مکان در مجتمع‌های مسکونی شهر رشت (نمونه موردی: مجتمع الغدیر، مجتمع ابریشم، مجتمع تک ماسوله)

دوره 10، شماره 36، اسفند 1397، صفحه 29-40
نیلوفر جنت پور؛ امیررضا کریمی‌آذری

8.

تدوین مدلی مفهومی از عوامل محیطی مؤثر بر امنیت مجتمع های مسکونی (مطالعه موردی: مجتمع های مسکونی همدان)

دوره 18، (ویژه نامه شماره 3 طراحی ومدیریت شهری، دی 1395، صفحه 345-360
سارا جلالیان؛ فرح حبیب؛ کیانوش ذاکر حقیقی

9.

طراحی الگوریتم دستورالعمل نرم افزاری ممیزی انرژی در مجتمع های مسکونی

دوره 16، شماره 2، مرداد 1393، صفحه 78-85
مجتبی رضائیان باجگیران؛ محسن کهرم

10.

قرارگاه فضای میانی در مجتمع‌های مسکونی تهران به‌منظور ارتقاء میزان دلبستگی ساکنان

دوره 23، شماره 11، بهمن 1400، صفحه 37-50
آمنه حاجی‌آقابزرگ؛ مریم چرخچیان؛ وحید قبادیان

11.

میزان رضایت ساکنین مجتمع مسکونی ازمولفه های مؤثر بر مطلوبیت فضای سبز (مطالعه موردی: مجتمع‌های الهیه و امیریه کرمانشاه)

دوره 4، شماره 3، مهر 1402، صفحه 55-73
بهنام شیرویه زاد؛ یاسمین دوزدوزانی

12.

معناشناسی خرد عرفی و تأثیر آن در بازیابی هویت مجتمع‌های مسکونی (مطالعه موردی: مجتمع‌های مسکونی شهر ارومیه)

دوره 16، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 35-48
سمیرا نبوی؛ علی جوان فروزنده؛ قاسم مطلبی؛ معصومه یعقوبیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب