1.

ارزیابی اثر تاریخ کاشت در تحمل به تنش سرمای ژنوتیپهای گندم

دوره 3، پاییز و زمستان 1390، اسفند 1390، صفحه 79-91
فرشاد حبیبی؛ قربان نورمحمدی؛ حسین حیدری شریف آباد؛ علیرضا عیوضی؛ اسلام مجیدی هروان

2.

ارزیابی صفات کمی و کیفی چند رقم و لاین امید بخش تریتیکاله در دو منطقه سرد خراسان رضوی

دوره 23، شماره 9، آذر 1400، صفحه 268-279
سید علیرضا رضوی؛ حسن حمیدی

3.

تعیین پراکنش مکانی برخی عناصر سنگین خاک و تأثیر آن بر عملکرد گیاه سویا در منطقه ساری

دوره 24، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 83-95
فاطمه تقوی قاسمخیلی؛ همت اله پیردشتی؛ مصطفی عمادی؛ محمدعلی تاجیک قنبری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب