1.

اولویت بندی مولفه های کارآفرینی سازمانی در صنعت حفاری به روشANP

دوره 3، شماره 1، خرداد 1402
سیروس طهماسبی زاده؛ افسانه زمانی مقدم؛ منیژه حقیقی نسب

2.

بررسی ارتباط بین فرهنگ سازمانی با کارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی بانک ملت استان گلستان – گرگان)

دوره 5، 4 (پیاپی 14)، دی 1390، صفحه 100-114
سیدحیدر حسینی؛ بنیامین باددست

3.

بررسی موانع کارآفرینی در دانشگاه آزاد اسلامی و نقش کارآفرینان در توسعه اقتصادی و اجتماعی

دوره 12، شماره 2 (پیاپی46)، اردیبهشت 1399، صفحه 151-162
زهرا شجاعی؛ رحمت علیزاده

4.

تاثیر رهبری تحول آفرین بر کارافرینی سازمانی از طریق یادگیری در شرکتهای بیمه (مطالعه موردی : شرکت بیمه ایران)

دوره 1، شماره 1، اسفند 1400
رضا احتشام راثی؛ جواد محرابی؛ ناهید رنجبر

5.

تأثیر سرمایه‌ی فکری بر کارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی: سازمان جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه)

دوره 9، شماره 3، مهر 1395، صفحه 55-64
حمیده ملک سعیدی؛ آرمان بخشی جهرمی؛ نوذر منفرد

6.

توسعه کارآفرینی رسانه ای سازمانی با استفاده از درگیرسازی مخاطب در پلتفرمهای اجتماعی

دوره 14، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 59-69
امیر خلفی؛ داتیس خواجه ئیان؛ علی بدیع زاده

7.

شناسایی تأثیر ایجاد کسب و کارهای زایشی بر عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 11، شماره 43، مهر 1401، صفحه 43-60
محمد حسن ترابی؛ کمال سخدری؛ محمد عزیزی

8.

شناسایی مولفه‌های توسعه کارآفرینی سازمانی مبتنی بر مدیریت دانش (مورد مطالعه: دانشگاه علوم پزشکی قزوین)

دوره 10، شماره 3، آبان 1398، صفحه 31-42
نگار پیلوار؛ علی بدیع زاده؛ سید رسول حسینی؛ روح ا... زابلی

9.

طراحی مدل تاثیرگذاری آینده نگاری بر توسعه کارآفرینی سازمانی در بنگاه های کوچک و متوسط ایران

دوره 31، شماره 3 (پیاپی 122)، آذر 1399
ضیاء رشوند

10.

طراحی مدل ساختاری تأثیر ارزش استراتژیک تجارت الکترونیک بر توسعه کارآفرینی سازمانی در یک واحد صنعتی

دوره 9، 2(پیاپی 30 تابستان 1397)، شهریور 1397، صفحه 89-101
ریحانه محمدی؛ پیمان اخوان

11.

علم سنجی مطالعات تاثیر نوآوری مدل کسب و کار بر عملکرد مالی

دوره 11، شماره 41، فروردین 1401، صفحه 49-73
مهری حسینی؛ مرتضی موسی خانی؛ کمال سخدری

12.

عوامل محیطی موثر بر توسعه کارآفرینی سازمانی در بیمارستان‌های دولتی ایران

دوره 3، شماره1 و 2، شهریور 1390، صفحه 7-23
حسین حسینی فهرجی؛ امیر اشکان نصیری پور؛ پوران رئیسیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب