1.

ارائه الگوی جهت سنجش تعاملات علّی میان عوامل مؤثر بر رفتار شهروندی سازمانی در آموزش عالی (مطالعهای در دانشگاه مازندران با استفاده از تکنیک دیمتل)

دوره 7، 3( پیاپی 23 پاییز 1395)، دی 1395، صفحه 61-77
حسین صمدی میارکلائی؛ حمزه صمدی میارکلائی؛ مینا احمدی

2.

ارتباط اخلاق حرفه‌ای و انضباط سازمانی با سلامت اداری کارکنان (مورد مطالعه: دانشگاه‌های پیام نوراستان البرز)

دوره 28، شماره 1 (پیاپی 108)، خرداد 1396، صفحه 15-31
حسن حجازی فر؛ هادی رزقی شیرسوار؛ شهرام هاشم نیا

3.

ارزیابی سلامت سازمانی مراکز و واحدهای تابعه دانشگاه پیام نور استان همدان

دوره 9، 3(پیاپی31 پاییز 1397)، آذر 1397، صفحه 83-94
سعید شهابی نیا؛ غلامرضا کرمی

4.

بررسی ارتباط سلامت سازمانی با عملکرد مدیران آموزش و پرورش شهرستان ساوه

دوره 1، شماره3 (پیاپی 3 زمستان 1389)، دی 1389، صفحه 191-213
زین‌العابدین امینی‌سابق؛ زهرا ولایی

5.

بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر سلامت سازمانی؛ با نقش میانجی گری یگانگی فرد- سازمانی

دوره 10، شماره 32، شهریور 1395، صفحه 99-11
مصطفی الماسی؛ لیلا نعمتی

6.

بررسی رابطه بین رهبری معنوی و سلامت سازمانی با نقش میانجی اخلاق حرفه ای (مورد مطالعه: کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان اردبیل)

دوره 8، ویژه نامه 1396، شهریور 1396، صفحه 131-147
نعیمه تذکری؛ محمد فیضی

7.

بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و رفتار سازمانی مدیران دانشگاه

دوره 2، شماره 4(پیاپی4زمستان1390)، بهمن 1390، صفحه 107-118
خاتون وکیلی؛ حمید شفیع‌زاده؛ سعید مرادی رکابدارکلایی

8.

بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری ورفتارشهروندی سازمانی با سلامت سازمانی در سازمان آموزش و پرورش شهرستان محمود آباد

دوره 12، شماره 3 (پیاپی 41)، مهر 1397، صفحه 107-122
نادی علیزاده؛ فرانک پایدار؛ زبیده ولی پور

9.

بررسی رابطه بین مدیریت دانش و سلامت سازمانی (مورد مطالعه: اداره کل ورزش و جوانان و هیئت های ورزشی استان هرمزگان)

دوره 8، شماره 4، آذر 1395، صفحه 101-109
مهدی سوادی؛ سراج الدین محبی

10.

بررسی نقش مولفه‌های مسئولیت اجتماعی بر سلامت سازمانی (مطالعه موردی کارکنان شبکه بهداشت و درمان ارومیه)

دوره 10، شماره 3، آبان 1398، صفحه 7-20
محمد آثارتمر؛ البرز مقتدر منصوری

11.

تاثیر اجرای خطمشی ارتقاء سلامت اداری بر سلامت سازمانی دانشگاه فنی و حرفه ای (مورد مطالعه واحدهای دانشگاه فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی)

دوره 11، 4( پیاپی 40 زمستان 1399)، اسفند 1399، صفحه 81-91
سعید کریمی؛ جعفر قهرمانی؛ ابولفضل قاسم زاده

12.

تبیین ارتباط سطوح سه گانه سلامت سازمانی با توانمندسازی روانشناختی کارکنان

دوره 8، ویژه نامه 1396، شهریور 1396، صفحه 117-129
بلال نظریان؛ اسداله مهرارا؛ طاهره خیری گلسفیدی

13.

تحلیل کانونیکالی رابطه بین سلامت سازمانی و تعهد سازمانی در بین کارکنان واحد پزشکی تهران دانشگاه آزاد اسلامی

دوره 9، 3(پیاپی31 پاییز 1397)، آذر 1397، صفحه 55-66
افشار کبیری؛ سیدمحمد سیدعلوی

14.

رابطه بین شیوه های تصمیم گیری مدیران و سلامت سازمانی

دوره 25، شماره 1 (پیاپی 101)، بهمن 1393، صفحه 53-64
تهمینه شهسواری؛ رویا افراسیابی؛ حسینعلی بهرامزاده

15.

رابطه سلامت سازمانی و اعتماد سازمانی از دیدگاه کارکنان بیمارستان‌های آموزشی منتخب دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

دوره 5، شماره 3، آذر 1393، صفحه 53-63
فرزاد فرجی خیاوی؛ محمد ویسی؛ احمد طهماسبی قرابی

16.

رابطه فرهنگ سلامت سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

دوره 3، شماره1 و 2، شهریور 1390، صفحه 49-57
امیر اشکان نصیری پور؛ خلیل علی محمد زاده؛ پوران رئیسی؛ مهرنوش جعفری

17.

رابطه هوش اجتماعی مدیران، ذهنیت فلسفی آنان و سلامت سازمانی مدارس در مقاطع تحصیلی سه‌گانه آموزش و پرورش شهرستان بناب

دوره 5، 2 (پیاپی 12)، تیر 1390، صفحه 70-84
جعفر بیک‌زاد؛ یوسف بیگ‌زاده؛ معصومه سلطان داداشی

18.

شناسایی ابعاد و مولفه‌های شفافیت سازمانی با رویکرد ارتقای سلامت سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی (یک مطالعه کیفی)

دوره 13، شماره 3، دی 1401، صفحه 65-82
زهرا معین؛ فریده هاشمیان نژاد؛ محمود قربانی

19.

طراحی الگوی مفهومی مدل سلامت سازمانی مبتنی بر مدیریت کوانتومی در کارکنان شهرداری

دوره 12، 1( پیاپی 41بهار 1400)، خرداد 1400، صفحه 57-69
مسلم چرابین؛ حسن صداقت؛ محمد کریمی

20.

عوامل تأثیر‌گذار بر سلامت نظام اداری در تحقق طرح تحول نظام اداری

دوره 7، 1 (پیاپی 19 )، فروردین 1392، صفحه 1-11
سیدرضا صالحی امیری؛ نوریه شادالوییسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب