1.

ارزیابی بیمه محصولات کشاورزی ایران با رویکرد کشاورزی پایدار

دوره 8، شماره 1 (پیاپی 31)، آبان 1390، صفحه 69-83
حمدا... پیشرو؛ پروانه عزیزی؛ روزا آذرکمند

2.

بررسی چالش‌های بکارگیریفناوری مدیریت تلفیقی آفات با رویکرد مدرسه در مزرعه در بین باغداران(مورد مطالعه: شهرستان پاوه)

دوره 8، 3(پیاپی 31)، آبان 1394، صفحه 45-58

3.

بررسی عوامل موثر بر رفتار استفاده از کودهای زیستی به وسیله کشاورزان استان البرز

دوره 20، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 105-118
فاطمه شفیعی؛ احمد رضوانفر؛ مهدیه السادات میرترابی

4.

پایداری شالیزارهای گیلان و عوامل مؤثر بر آن (مورد: شهرستان رشت)

دوره 10، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 57-68
سودابه سرایی؛ حسن افراخته

5.

تأثیر علف‌کش‌ها و حشره‌کش‌های مختلف بر برخی از شاخص‌های اکوفیزیولوژیک و شیمیایی خاک

دوره 22، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 137-149
اکبر قویدل؛ فاطمه مولوی؛ منیژه عیوضی

6.

تأثیر مصرف زئولیت در تلفیق با کودهای شیمیایی و آلی بر عملکرد کمّی و کیفی آفتابگردان

دوره 7، شماره 1، آبان 1396، صفحه 1-14
مجید غلامحسینی؛ آیدین خدائی جوقان؛ فرهاد حبیب زاده؛ امیر قلاوند

7.

سنجش سطح پایداری در فعالیت‌های کارآفرینانه کشاورزی استان کرمانشاه

دوره 21، شماره 6، شهریور 1398، صفحه 243-256
تهمینه احسانی فر؛ فرحناز رستمی قبادی؛ نادر نادری؛ شهاب خوش خوی

8.

سنجش و اولویت‌بندی عوامل موثر برکشاورزی پایدار از دیدگاه مروجان جهاد کشاورزی استان اردبیل

دوره 17، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 65-77
وکیل حیدری ساربان

9.

عوامل مؤثر بر نگرش شالیکاران نسبت به کشت پایدار برنج در استان مازندران

دوره 7، 1 (پیاپی 25)، فروردین 1393، صفحه 33-43

10.

عوامل مؤثر در پذیرش صیفی‌کاران شهرستان شوشتر در زمینه مدیریت تلفیقی آفات

دوره 5، تابستان 91، شهریور 1391، صفحه 45-56
مریم شوشتری؛ احمرضا عمانی

11.

مهارت‌های مدیریتی به‌کارگیری کشاورزی دقیق در فرآیند توسعه پایدار کشاورزی استان آذربایجان‌غربی

دوره 8، 3(پیاپی 31)، آبان 1394، صفحه 59-74سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب