1.

اثر پدیده‌ی تغییر اقلیم بر فراسنجه‌های اقلیمی همدان

دوره 21، شماره 9، آذر 1398، صفحه 1-14
محمد تقی اسدی؛ حمید زارع ابیانه؛ نسرین دلاور؛ آذر اسدی

2.

اثر تاریخ‌های مختلف کشت و تغییر اقلیم بر تبخیر و تعرق گندم بهاره دشت قزوین (2021-2100)

دوره 13، شماره 3، آذر 1402، صفحه 43-58
فاطمه برزو؛ هادی رمضانی اعتدالی؛ عباس کاویانی

3.

بررسی تأثیر تغییر اقلیم بر ویژگی‏های خشکسالی هواشناسی حوضۀ آبخیز حبله‏رود با استفاده از مدل گردش عمومی جو HADCM3 و نمایه‏های SPI و DI

دوره 20، شماره 2، تیر 1401، صفحه 217-233
افشین اشرف زاده؛ جابر صالح پور؛ آرزو شریفی

4.

بررسی هم‌زمان عدم قطعیت های نوسانات اقلیمی و سناریوهای انتشار در ارزیابی اثرات تغییر اقلیم آینده بر دما و بارش زنجان

دوره 21، شماره 10، دی 1398، صفحه 15-30
محمد رضا خزائی؛ مطلب بایزیدی؛ ایمان باباییان

5.

پیش‌بینی تغییر اقلیم تهران و یزد در آینده تحت سناریوهای RCP و توسط مدل LARS-WG

دوره 24، شماره 6، شهریور 1401، صفحه 31-44
رضا کاظمی؛ محمد رضا خزائی

6.

شبیه‌سازی اثر تغییر اقلیم بر عملکرد و کارایی مصرف آب سیب زمینی (Solanum tuberosum L.) در اردبیل

دوره 23، شماره 6، شهریور 1400، صفحه 99-112
آتوسا شفارودی؛ عبدالقیوم قلی پوری؛ برومند صلاحی

7.

شبیه‌سازی و پیش‌بینی برخی از متغیرهای اقلیمی توسط مدل چندگانه خطی SDSM و مدل‌های گردش عمومی جو (مطالعه موردی: حوزه آبخیز بار نیشابور)

دوره 12، شماره 1(28-پیاپی 39)، فروردین 1393، صفحه 1-15
سیاوش طائی سمیرمی؛ حمید رضا مرادی؛ مرتضی خداقلی

8.

مدل سازی اقلیم استان های تهران و مازندران با استفاده از مـدل اقلیمی LARS-WG و مقایسه تغییرات آن در جبهه های شمالی و جنوبی البرز مرکزی

دوره 15، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 37-49
نفیسه حق طلب؛ محسن گودرزی؛ مجید حبیبی نوخندان؛ احمدرضا یاوری؛ حمیدرضا جعفری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب