1.

بازدارنده های اجتماعی دستیابی زنان به مدیریت سیاسی کلان کشور بعد از انقلاب اسلامی ایران

دوره 13، شماره 51، شهریور 1400، صفحه 265-283
نرگس متقی؛ زهرا حضرتی صومعه؛ زهرا قاسمی

2.

بحران هویّت و مصرف گرایی در نسل جوان پژوهشی در مدارس دخترانه متوسطه جامعه شهری اراک

دوره 16، شماره 55، اردیبهشت 1401، صفحه 39-51
فرهاد * امام جمعه

3.

بررسی تأثیر رسانه بر سرمایه اجتماعی

دوره 7، شماره 1(پیاپی 16)، فروردین 1391، صفحه 37-44
حسن گیوریان

4.

تاثیر شیو ه های تبلیغاتی بر رونق صنعت توریسم در سازمان میراث فرهنگی و جهانگردی وصنایع دستی و ارایه ی مدل مناسب

دوره 2، پیش شماره دوم، فروردین 1387، صفحه 83-93
دکتر زهرا برومند؛ سید رضا صالحی امیری؛ اعظم حیدری

5.

تحلیل جامعه شناختی تاثیر گروه های مرجع نوین بر فرایند شکل گیری اخلاق شهروندی در ایران در سه دهة اخیر (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای تهران مرکزی و علوم و تحقیقات 99)

دوره 13، شماره 50، خرداد 1400، صفحه 215-236
معصومه باشی؛ سیف اله سیف اللهی؛ نیر پیراهری

6.

چگونگی تاثیرگذاری برنامه های رسانه ای، برمیزان نوسازی شهری ( از دیدگاه شهرندان تهرانی )

دوره 5، شماره 4(پیاپی 11)، دی 1389، صفحه 133-153
محمد سلطانی فر؛ افسانه مظفری؛ نصیبه رستگارپور

7.

رسانه ملی و ارتقاء سرمایه اجتماعی جوانان

دوره 5، شماره 2، خرداد 1392، صفحه 17-36
غلامعباس توسلی؛ داود ابراهیم پور

8.

مطالعه و تبیین عوامل فرهنگی موثر بر اخلاق شهروندی جوانان (مورد مطالعه: شهرستان کاشان)

دوره 7، شماره 4، آذر 1394، صفحه 29-44
سید محمد صادق مهدوی؛ زهرا اسمی جوشقانی

9.

نقش رسانه های ارتباط جمعی در آگاهی و پیشگیری از ایدز در بین دانشجویان

دوره 8، شماره 2(پیاپی 21)، مرداد 1392، صفحه 123-136
نادر صادقی لواسانی نیا؛ هما صدقی جلال؛ خدابخش احمدی

10.

نقش رسانه های جمعی در ارتقای آگاهی از مسئولیت مدنی ورزشی

دوره 14، شماره 3، آذر 1398، صفحه 41-55
محمد حسین میرسلیمانی؛ ادریس قادرپور؛ مسعود نادریان؛ سعید یاری

11.

نقش رسانه های جمعی در توسعه پایدار با رویکرد توانمندسازی زنان

دوره 7، شماره 3، شهریور 1394، صفحه 123-137
افسانه مظفری

12.

نقش رسانه های جمعی در کنترل فساد اداری

دوره 7، شماره 2(پیاپی 17)، تیر 1391، صفحه 141-148
حسن گیوریانسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب