1.

اثربخشی دیپلماسی رسانه‌ای با رویکرد توسعه گردشگری خارجی

دوره 16، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 69-82
علیرضا قرائتی؛ محمد سلطانی فر

2.

ارائه چارچوبی برای شناسایی پیشران‌های موثر روی آینده هوش کسب‌و‌کار در صنعت گردشگری ایران

دوره 34، شماره 3 (پیاپی 134)، آذر 1402
سیده نیر ابطحی نصیری؛ محمد حسن ملکی؛ بهروز بیات؛ تحفه قبادی لموکی

3.

ارزیــابی اثـرات زیست محیطی استقـــرار کاربـری ها بر شاخص هـای کــمی و کیــفی رودخــانه ها

دوره 2، شماره 2، شهریور 1387، صفحه 35-44
شیوا آجیلیان ممتاز

4.

ارزیابی پتانسیل مکانی بوم‌گردی با استفاده از روش‌های AHP و منطق فازی در GIS بین محدوده امام‌زاده هاشم و رودبار

دوره 23، شماره 9، آذر 1400، صفحه 29-43
بهبود محجوبی؛ محمد عدالتخواه؛ یداله احمدی دیسفانی

5.

ارزیابی توان بوم ساختی روستاها و نقش آن در توسعه منطقه‌ای از دیدگاه بوم گردشگری(نمونه مطالعه: روستاهای شهرستان لواسان)

دوره 7، شماره 22، شهریور 1394، صفحه 76-84
اسماعیل شیعه؛ مهکامه فتاحی

6.

ارزیابی توان های محیطی(به ویژه گردشگری) بخش سرآسیاب یوسفی

دوره 11، شماره 1 (پیاپی 41)، اردیبهشت 1393، صفحه 1-16
ایرج طوافی زاده؛ مسعود مهدوی

7.

ارزیابی کیفیت بصری سراب گزنهله سنقر

دوره 13، شماره 4، دی 1394، صفحه 27-41
سجاد شمشیری

8.

ارزیابی کیفی ظرفیت های گردشگری در توسعه روستایی مطالعه موردی: آهار- شهرستان شمیران

دوره 8، شماره 4 (پیاپی 32)، دی 1390، صفحه 1-26
سید رحیم مشیری؛ مسعود مهدوی؛ زهرا جلالی کله سر

9.

آسیب شناسی چالش های توسعه پایداری گردشگری

دوره 8، شماره 1، اسفند 1394، صفحه 85-97
محسن قدمی

10.

استانداردسازی پرسشنامه مدل بهروری گردشگری دوچرخه سواری ایران

دوره 2، شماره 3، مهر 1402
علیرضا احمدجوشقانی؛ محمدرضا اسمعیلی؛ حمید سجادی هزاوه

11.

استفاده‌ گردشگری شبکه راه‌های مال رو بخش پاتم به عنوان پیاده‌رو

دوره 16، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 119-128
مهری محمودخانی؛ باریس مجنونیان؛ مجید مخدوم؛ احسان عبدی

12.

اصول طراحی پیاه‌راه‌ با رویکرد گردشگری پایدار شهری

دوره 14، شماره 49، خرداد 1401، صفحه 67-75
خیراله همتی؛ علی ارشاد

13.

امکان سنجی پتانسیل‌های گردشگری در شهر سقز با استفاده از مدل SWOT

دوره 2، شماره 3(پیاپی 3)، مهر 1389، صفحه 141-162

14.

بررسی اثرات رشد گردشگری بر تولید ناخالص داخلی، نمونه موردی ایران

دوره 8، شماره 27، بهمن 1397، صفحه 49-58
مهدی تقوی؛ پویان صفایی؛ عادله کرد

15.

بررسی تاثیر اقامتگاه های محلی(خوشه سار بوم گردی) بر ارتقاء سطح زندگی جامعه محلی (با تاکید بر روستای "گرمه" و" شیب دراز")

دوره 8، شماره 2 (پیاپی 30)، مرداد 1390، صفحه 63-78
عبدالرضا فرجی راد؛ افسانه احسانی

16.

بررسی تأثیر گردشگری در توسعه روستایی

دوره 5، شماره 8، شهریور 1390، صفحه 93-101
محمدمهدی گودرزی سروش

17.

بررسی تطبیقی شاخص‌های صنعت گردشگری در دولت‌های دهم و یازدهم

دوره 12، شماره 1 (پیاپی 45)، بهمن 1398، صفحه 89-101
سعید کشانی؛ طهمورث شیری؛ زهرا حضرتی صومعه

18.

بررسی سیاست‌های فرهنگی ایران و ایتالیا در حوزه صنایع فرهنگی، گردشگری و هنر‌های نمایشی با رویکرد تطبیقی

دوره 8، 2 (پیاپی 24)، مرداد 1393، صفحه 37-52
سیدمحمد سیدعلوی؛ ابوالفضل بهجت

19.

بررسی شاخص های گردشگری پایدار در دستیابی به ارزش‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی: ارائه راهکار برای اثرات مخرب

دوره 17، شماره 3، مهر 1398، صفحه 25-39
نگین ناصح؛ لعبت تقوی

20.

بررسی عوامل انسانی موثر بر گردشگری با روش تلفیقی SWOT و معادلات ساختاری (مطالعه موردی: شهرستان سپیدان)

دوره 24، شماره 4، تیر 1401، صفحه 17-30
ملیحه عرفانی؛ طاهره اردکانی؛ سمانه مومنی اردکانی

21.

بررسی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری ناشی از برگزاری رویدادهای ورزشی ملی از دیدگاه دست اندرکاران ورزشی

دوره 5، شماره 2، خرداد 1392، صفحه 73-82
حسین بیات؛ میرحسن سیدعامری؛ اسکندر حسین پور؛ فاروق فتحی کجل

22.

بررسی قابلیت‌های گردشگری و اکوتوریسم در شهرستان اردکان با استفاده از مدل SWOT

دوره 21، شماره 5، مرداد 1398، صفحه 179-192
سیدکاظم موسوی؛ اخترالسادات موسوی

23.

بررسی و ارزیابی نقش رسانه ها بر توسعه گردشگری شهری با استفاده از تکنیک تحلیل مسیر

دوره 13، شماره 1(پیاپی40)، خرداد 1397، صفحه 21-38
ابراهیم علی پور؛ محمد حسن یزدانی؛ احد بیوته؛ امیر حسام دشتی

24.

بررسی و اولویت ‌بندی راهبردهای توسعه گردشگری در شهرستان خلخال با استفاده روش کوپراس

دوره 9، شماره 4، آذر 1396، صفحه 39-51
محمد علیزاده؛ محمد رحیمی

25.

بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر رضایتمندی گردشگران از منطقه بنای گنبد قابوس در استان گلستان

دوره 19، (ویژه نامه شماره 5)، شهریور 1396، صفحه 393-404
منا بشارت؛ مهدیه پژوهان فر

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب