1.

بررسی تاثیر شایعات اقتصادی در شبکه اجتماعی تلگرام بر روند توسعه ملی

دوره 13، شماره 51، شهریور 1400، صفحه 123-133
شهرام جرجانی؛ افسانه مظفری؛ علی اکبر فرهنگی

2.

بررسی رابطه مؤلفه های فرهنگی با بروز پدیده بی موبایل هراسی در میان دانشجویان

دوره 17، شماره 59، خرداد 1402، صفحه 95-111
زهرا دستغیب شیرازی؛ محمد دادگران؛ نسیم مجیدی قهرودی؛ ندا سلیمانی

3.

بررسی راههای ایجاد مزیت رقابتی در بانک رفاه کارگران

دوره 9، شماره 33، اردیبهشت 1399، صفحه 296-305
شعبان مرادی یگان محله؛ وحیدرضا میرابی؛ عباس حیدری

4.

بررسی ساختارشبکه های اجتماعی فلیکسترو فتکی

دوره 7، شماره 2(پیاپی 17)، تیر 1391، صفحه 107-116
بهاره بخشی؛ مریم طاهریان؛ عارف واحد ناوان

5.

بررسی سلامت اجتماعی شهروندان تهرانی و عوامل موثر برآن (نمونه موردی: منطقه 3 شهر تهران)

دوره 8، شماره 4، آذر 1395، صفحه 111-128
علیرضا محسنی تبریزی؛ محمد رضا نوابخش

6.

بررسی عوامل اجتماعی- فرهنگی مرتبط با سبک زندگی سلامت محور جوانان شهر اصفهان

دوره 12، شماره 1 (پیاپی 45)، بهمن 1398، صفحه 159-172
هدا فتاحی؛ منصور حقیقتیان؛ سید علی هاشمیانفر

7.

بررسی مقایسه ای کارکردهای ارتباطی و اقتصادی شبکه های اجتماعی فیس بوک و کلوب

دوره 9، شماره 2(پیاپی 25)، مرداد 1393، صفحه 63-74
سارا محمدپور؛ فاطمه تاجیک

8.

بررسی موانع توسعه گردشگری در حوزه فضای مجازی

دوره 17، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 93-105
علیرضا بای؛ علی گرانمایه پور؛ اکبر نصرالهی کاسمانی؛ طهمورث شیری

9.

بررسی و تحلیل استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی دو گروه زنان مطلقه و همسردار شهر مشهد

دوره 13، شماره 49، اسفند 1399، صفحه 93-102
زهرا سرائیان؛ سید علی رحمان زاده؛ نوروز هاشم زهی

10.

پیاده سازی خط مشی بازاریابی دیجیتالی در حوزه شبکه های اجتماعی با رویکرد داده بنیاد

دوره 13، شماره 46، تیر 1401، صفحه 185-198
نادیا محسنی؛ علی نوروزی مبارکه؛ عبداله نعامی؛ محمدرضا کاشفی نیشابوری

11.

تحلیل جامعه شناختی مصرف شبکه های اجتماعی مجازی در بین دانشجویان (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه تهران)

دوره 12، شماره 1 (پیاپی 45)، بهمن 1398، صفحه 37-54
لیلا فتحی؛ علی رضا کلدی؛ باقر ساروخانی

12.

تحلیل وتبیین جامعه شناختی تاثیر استفاده ازفضای مجازی(تلگرام واینستاگرام)بر گرایش به سبک زندگی مدرن دختران شهرستان شهریار(مطالعه در بین دانش آموزان دختردبیرستانهای شهریار)

دوره 14، شماره 53، اسفند 1400، صفحه 51-68
منا قاسمی شال؛ مجید رادفر؛ رضاعلی محسنی

13.

رعایت اخلاق حرفه ای در تلگرام خبری ( انتخابات ریاست جمهوری 1396 )

دوره 15، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 21-36
ناهید خوشنویس؛ طهمورث شیری

14.

سنجش چارچوب ارزیابی سرمایه اجتماعی در ساختار شهر با تاکید بر نقش فضاهای عمومی مطالعه موردی: تهران

دوره 6، شماره 12، دی 1391، صفحه 5-14
فرح حبیب؛ سید مجید نادری؛ لعلا جهانشاهلو؛ حمیده فروزانگهر

15.

سنجش سرمایه اجتماعی و سطح بندی آن در طبقات مختلف مناطق 14 گانه شهر اصفهان درسال 91-1390

دوره 5، شماره 3، شهریور 1392، صفحه 7-30
وحید قاسمی؛ سحر فائقی؛ آرمین امیر

16.

سواد رسانه ای و آگاهی از آسیب های شبکه های اجتماعی

دوره 12، شماره 3(پیاپی39)، اسفند 1396، صفحه 25-35
حسن مقدس زاده؛ هاجر صفاهیه

17.

شبکه های اجتماعی سایبری و توسعه فرهنگی

دوره 13، شماره 49، اسفند 1399، صفحه 81-91
مستوره عزت زاده

18.

عوامل موثردر افزایش اثربخشی شبکههای اجتماعی مجازی درسازمانهای رسانه ای (موردمطالعه: انجمن مدیران روابط عمومی ایران)

دوره 8، شماره 2(پیاپی 21)، مرداد 1392، صفحه 137-148
سیدعلی رحمانزاده؛ محمدرضا حقیقی

19.

مروری بر رفتار مصرف‌کنندگان در عصر تکنولوژی از نگاه اقتصاد رفتاری

دوره 13، شماره 46، آذر 1402، صفحه 79-97
فاطمه معصومی سوره؛ محمد رضا ناهیدی امیر خیز؛ علیرضا بافنده زنده؛ سید یوسف حاجی اصغری

20.

مطالعه تاثیر رسانه های نوین ارتباطی در مهارت های کارآفرینی و توسعه ملی با تاکید بر نقش استارت آپ ها

دوره 14، شماره 53، اسفند 1400، صفحه 83-98
الهام اعتمادی نسب؛ افسانه مظفری؛ علی اکبر فرهنگی

21.

مهارت های شناختی تفکر انتقادی در کاربران شبکه های اجتماعی (مورد مطالعه شبکه اجتماعی تلگرام)

دوره 13، شماره 1(پیاپی40)، خرداد 1397، صفحه 67-85
سیدنصرت اله نعمتی فر؛ سید علی محمد رضوی

22.

نقش تحرک اجتماعی سیاسی شبکههای اجتماعی مجازی بر شکل گیری بعد فرهنگی سرمایه اجتماعی

دوره 8، شماره 3(پیاپی 22)، آبان 1392، صفحه 145-157
اسماعیل کاوسی؛ حسنا کاظمی

23.

نقش حقوق مالکیت معنوی در شبکه های اجتماعی

دوره 14، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 35-46
خدیجه ططری؛ جهانگیر بخشی

24.

نقش شبکه های اجتماعی در ترویج فرهنگ شهری (مطالعه موردی: شهروندان شهرکرج در سال 1397)

دوره 13، شماره 50، خرداد 1400، صفحه 153-168
محمد امیری؛ سید وحید عقیلی؛ نسیم مجیدی قهرودی

25.

نقش شبکه های اجتماعی نوین در تغییر رفتار دختران و زنان ایرانی (مورد مطالعه: دختران و زنان دانشجوی دانشگاه های تهران در سال 1392)

دوره 7، شماره 2، خرداد 1394، صفحه 27-44
سیف اله سیف اللهی؛ پروانه شاطری

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب