1.

ارائه مدل انسجام اجتماعی و نقش آن در انسجام درون‌گروهی خانواده در جوامع در حال گذار به توسعه‌یافته «نمونه موردی شهر تهران»

دوره 10، شماره 3، شهریور 1397، صفحه 67-82
محمد شاپوری؛ باقر ساروخانی؛ محمد صادق مهدوی

2.

ارزیابی اقتصادی - زیست محیطی نوسازی ناوگان مینی بوسرانی شهر تهران

دوره 9، شماره 1(16-پیاپی 27)، فروردین 1390، صفحه 1-9
زهرا عابدی؛ رضا ارجمندی؛ فریده عتابی؛ الناز کیوانی

3.

الگوهای رونق‌بخشی، نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده‌‌ی شهری

دوره 1، شماره 3(پیاپی 3)، دی 1388، صفحه 135-156
شریف مطوّف؛ زهرا خدائی

4.

بازسازی آثار معماری در دوره تیموریان

دوره 6، شماره 2، اسفند 1389، صفحه 107-129
ولی الله کاوسی

5.

بررسی تاثیر نوسازی بر تغییرات اجتماعی در شهرستان اهواز

دوره 8، شماره 3، شهریور 1395، صفحه 51-67
علیرضا طرفی؛ منصور حقیقتیان؛ احمد سعیدی

6.

بررسی عوامل ضعف و ناکارآمدی طبقات اجتماعی در دوره پهلوی اول

دوره 4، شماره 2 (پیاپی 9 پاییز 1387)، آبان 1387، صفحه 27-42
ادریس بهشتی نیا

7.

بررسی موانع شکل‏ گیری نظام حزبی در بستر توسعه اجتماعی و ساختار فرهنگ سیاسی ایران بین دو انقلاب (مشروطه تا انقلاب اسلامی)

دوره 10، شماره 4، آبان 1397، صفحه 37-49
منوچهر ثابتی؛ منصور وثوقی؛ علیرضا محسنی تبریزی

8.

تأثیر نوسازی و رشد اقتصادی بر سیاستگذاری پدافند غیرعامل

دوره 5، شماره 3، شهریور 1392، صفحه 31-46
عباس مصلی نژاد

9.

تحلیل ساختار فضایی – کالبدی بافت فرسوده شهری با رویکرد بهسازی و نوسازی ( نمونه موردی: بافت فرسوده شهر تهران – ده ونک)

دوره 4، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 69-81
امیرمحمد هاشمی؛ علیرضا استعلاجی؛ سیمین نجمی

10.

جریان های سیاسی در ایران معاصر؛ بستر ها و زمینه ها

دوره 2، 3(73پاییز 1388)، مهر 1388، صفحه 89-88
دکتر علی دارابی

11.

نگاهی به آراء و اندیشه های دانیل لرنر الگوی نوسازی توسعه؛ منجی جامعۀ سنتی خاورمیانه یا تئوری توطئۀ غرب

دوره 5، شماره 1 (پیاپی 8)، اردیبهشت 1389، صفحه 17-42
علی گرانمایه‌پور؛ الهام انصاری

12.

واکاوی توسعه از منظر نخبگان ایرانی با تأکید بر الگوهای کلان توسعه

دوره 14، شماره 55، شهریور 1401، صفحه 129-138
مصطفی الماسی

13.

واکاوی معنای «هویت» در سنجش پارادایم «تحلیل جایگاه حیات بخشی در بافت شهری»

دوره 8، شماره 18، شهریور 1393، صفحه 13-26
طاهره نصرسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب