1.

آزمون تجربی واگرایی سود حسابداری در ایران

دوره 8، شماره 31، مهر 1398، صفحه 105-116
مهدی مران جوری؛ رضیه علی خانی

2.

بررسی اثرات محافظه کاری حسابداری بر سود مندی اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران.

دوره 1، پ شماره3(بهار 1388)، فروردین 1388، صفحه 73-81
دکترهاشم نیکومرام؛ دکتر حمیدرضا وکیلی فرد؛ روح اله دهقان بنادکی

3.

بررسی ارتباط بین بخشهای مختلف صورت جریان وجوه نقد باساختار سرمایه

دوره 1، پ شماره2(زمستان 1387)، دی 1387، صفحه 45-56
دکتر فرزانه حیدرپور؛ حسن اسماعیلی

4.

بررسی تاثیردوره تصدی حسابرس بر ویژگی‌های کیفی سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 1، شماره 3، مهر 1391، صفحه 91-106
محمد خلیل زاده؛ یونس بادآور نهندی؛ زهرا دیانتی دیلمی

5.

بررسی تاثیر محافظه کاری بر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی، مدیریت واقعی سود وسطح کلی مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 6، شماره 4(پیاپی 19)، اسفند 1392، صفحه 61-78
عبدالمهدی انصاری؛ مصطفی دری سده؛ علی شیرزاد

6.

بررسی تاثیر مولفه های اخلاقی مدیران در هنگام تصمیم گیری بر ایفای مسئولیت اجتماعی شرکت(یک رویکرد آمیخته)

دوره 13، شماره 51، مهر 1403، صفحه 373-396
کیانوش رضوی؛ فرزانه حیدرپور

7.

بررسی رابطه بین عوامل تاثیرگذار بر عرق ملی مصرف کننده و رفتار خرید در کالاهای خارجی در خراسان رضوی

دوره 8، شماره 21، اسفند 1392، صفحه 1-14
الهام گوهرجو؛ تورج صادقی؛ احمد زنده دل

8.

بررسی محتوای اطلاعاتی شاخص محافظه کاری حسابداری در پیش بینی سود و جریانات نقدی آتی

دوره 1، پ شماره2(زمستان 1387)، دی 1387، صفحه 17-33
دکتر هاشم نیکومرام؛ حسین زرافشان

9.

تأثیر ارزش های فرهنگی بر محافظه کاری درگزارشگری مالی شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

دوره 3، 4(پیاپی 6 )، دی 1388، صفحه 23-37
دکتر هاشم نیکومرام؛ سعید جبارزاده کنگرلوئی؛ سعید خدایار یگانه

10.

تاثیر بکارگیری استانداردهای حسابداری بر کیفیت گزارشگری مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 2، شماره 3(پیاپی 3 )، دی 1388، صفحه 77-87
دکتر حمیدرضا وکیلی فرد؛ مونا علی اکبری

11.

تأثیر محافظه کاری بر خطای مدیریت در پیش بینی سود

دوره 3، شماره 1(پیاپی4)، فروردین 1389، صفحه 17-33
احمد لطفی؛ میثم حاجی پور

12.

تأثیر محافظه کاری حسابداری بر کاهش ریسک سقوط قیمت سهام

دوره 4، شماره 4(پیاپی 11)، دی 1390، صفحه 93-106
جواد مرادی؛ هاشم ولی پور؛ مرجان قلمی

13.

تبین ارتباط بین محافظه کاری و ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل های اندازه گیری پیش بینی ورشکستگی

دوره 9، شماره 35، آذر 1399، صفحه 337-356
صالح اسدی؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ سینا خردیار؛ فاضل محمدی نوده

14.

تبیین مولفه های تأثیرگذار بر تردید حرفه ای حسابرسان با تکیه بر ابعاد فردی

دوره 8، شماره 25، تیر 1394، صفحه 13-27
سیدحسین حسینی؛ هاشم نیکومرام؛ علی اکبر رضایی

15.

خطای پیش بینی مدیریت از سود و تأثیر حسابداری محافظه کارانه بر آن

دوره 2، شماره 5، فروردین 1392، صفحه 27-38
صبری علی پناه؛ حجت اسماعیل زاده؛ بیتا مشایخی

16.

سنجش پایداری و توانایی اجزاء نقدی و تعهدی سود در پیش بینی سود سال آتی، تحت شرایط محافظه کاری و رقابت در بازار محصول

دوره 10، شماره 39، مهر 1400، صفحه 171-185
فاطمه میر؛ محسن دستگیر؛ سعید دائی کریم زاده

17.

فراتحلیل رابطه محافظه کاری و قابلیت مقایسه با مدیریت سود در ایران

دوره 13، شماره 47، اسفند 1399، صفحه 207-220
زهرا اکبری؛ محمدرضا مهربان پور؛ حسین جهانگیرنیا؛ رضا غلامی جمکرانی

18.

محافظه کاری و جریان نقد آزاد

دوره 2، شماره 5، فروردین 1392، صفحه 73-84
ساسان مهرانی؛ علی آطاهریان

19.

نقش ریسک ورشکستگی در توسعه تئوریک و بهبود عملکرد مدلهای ارزشیابی مبتنی بر عایدات غیرعادی

دوره 5، شماره 20، اسفند 1395، صفحه 123-144
محمدرضا امامی نائینی؛ فروغ رحیمی موگوییسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب