1.

اثر تنش خشکی و آبیاری معمول بر گیاه مادری روی ظهور و استقرار ارقام بهاره کلزا در مزرعه

دوره 4، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 63-71
کاوه خاکسار؛ حسین رضا بادروج؛ آیدین حمیدی؛ امیرحسین شیرانی راد

2.

بررسی بنیه و برخی خصوصیات کیفی بذر کلزا در رطوب تهای مختلف برداشت

دوره 2، پاییز و زمستان 1389، آذر 1389، صفحه 25-35
حسین صادقی؛ مهران شرفی یزاده؛ حسین حیدری شریف آباد


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب