1.

اثر اسانس گل میخک(Eugenia cairyophillata)بارگذاری شده بر نانوذرات آهن روی شاخص های آنزیمی و بافت شناسی ماهی قزل آلای رنگین کمان(Oncorhynchus mykiss)

دوره 9، شماره 4(پیاپی 39)، اسفند 1391، صفحه 827-836
مصطفی غفاری؛ علی خسروانی زاده

2.

استفاده از هسته انگور (Vitis vinifera) نانو کپسوله به‌منظور بهبود شاخص‌های شیمیایی، باکتریایی و افزایش زمان ماندگاری فیله قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)

دوره 16، زمستان 97، دی 1397، صفحه 75-88
فرانک محمودی اردبیلی؛ مسعود هدایتی فرد

3.

بررسی احتمال بیماری سپتی سمی هموراژیک ویروسی VHS (Viral Haemorrhagic Septicaemia)در تعدادی از مراکز تکثیر و پرورش ماهیان قزل آلای ایران با روش هیستو پاتولوژیکی وآزمایش ملکولی PCR

دوره 4، شماره 4(پیاپی 19)، دی 1386، صفحه 305-312
دکتر عادل حقیقی خیابانیان اصل؛ دکتر بهرام کاظمی؛ دکتر مژگان بنده پور

4.

بررسی آناتومی کلیه و میکروسکوپی لوله های در هم پیچیده دور و نزدیک بخش میانی و خلفی بافت کلیه در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) و اسکار (Astronotus ocellatus)

دوره 17، شماره 3، آذر 1399، صفحه 3287-3298
سحر محمدعلی پور؛ ایرج پوستی؛ سعید حصارکی

5.

بررسی هماوری و کیفیت تخم در ارتباط با برخی پارامترهای زیستی در ماهی قزل آلای رنگین کمان(Oncorhynchus mykiss) (مطالعه موردی: مرکز تکثیر و پرورش شهید مطهری یاسوج)

دوره 15، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 127-133
حمیدرضا احمدنیا مطلق؛ یاسر توحیدیان فر؛ محمد حسین محمدی آشنانی؛ محمود نفیسی بهابادی؛ مهدی زارع خفری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب