1.

اثر پرتوتابی لیزر هلیوم نئون بر ریخت شناسی روده کوچک جوجه های گوشتی تفریخ شده

دوره 8، شماره 3(پیاپی 34)، آذر 1390، صفحه 515-520
هادی ابوالحسنی؛ جمشید قیاسی قلعه کندی؛ علیرضا احمدزاده؛ جواد حیدربیگی ممقانی

2.

بررسی غلظت جیوه در بافت کبد و موی شغال طلایی در سواحل مرکزی استان مازندران

دوره 16، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 143-151
حسن ملوندی؛ عباس اسماعیلی ساری؛ سید محمود قاسمپوری

3.

تأثیر پرلیت بر ریخت شناسی خمل های روده کوچک جوجه های گوشتی

دوره 9، شماره 2(پیاپی 37)، شهریور 1391، صفحه 693-704
جمشید قیاسی قلعه کندی؛ رحیم بهشتی؛ محمد موسی پور

4.

خانه، سنت و باززنده سازی محله جوباره در اصفهان

دوره 5، شماره 9، دی 1390، صفحه 105-117
محمدرضا پورزرگر

5.

رویکردی ریخت شناسانه در بررسی جایگاه بافت های فرسوده در ساختار فضایی شهر (مطالعه موردی: شهرتهران)

دوره 9، شماره 21، خرداد 1394، صفحه 19-28
امید ریسمانچیان؛ سایمون بل

6.

مطالعه فون مارهای غرب استان گلستان

دوره 15، شماره 3، مهر 1392، صفحه 117-123
مینا رمضانی؛ حاجی قلی کمی؛ ناهید احمد پناه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب