1.

A model for the "Fuzzy TOPSIS" based on Zadde's extension principle

دوره 5، شماره 21، بهمن و اسفند 2019، صفحه 23-36
R. KARGAR

2.

A New Efficient Method for Solving System of Fuzzy Volterra Integral Equations Based on Fibonacci ‎Polynomials

دوره 14، شماره 2، تیر 2022، صفحه 197-207
T. Sheverini؛ M. Paripour؛ N. Karamikabir

3.

Application of fuzzy approach to inventory control (Economics Order Quantity)

دوره 7، شماره 29، خرداد و تیر 2021، صفحه 129-146
Masoumeh ِDanesh Shakib

4.

Comparison Between Different Methods of Feature Extraction in BCI Systems Based on SSVEP

دوره 9، شماره 4، آذر 2017، صفحه 341-347
S. ‎Sheykhivand‎؛ T. ‎Yousefi ‎R‎ezaii‎؛ A. ‎Naderi Saatlo‎؛ N. ‎Romooz‎

5.

Evaluation and ranking of suppliers with fuzzy DEA and PROMETHEE approach

دوره 6، شماره 3، مرداد 2014، صفحه 189-197
R. Radfar؛ F. Salahi

6.

Examination‌ of Equity Premium Puzzle by Consumption Capital Asset Pricing Model with Fuzzy Nested Regimes: Evidence from Iran

دوره 2، شماره 6، آبان 2017، صفحه 91-101
Alireza Erfani؛ Solmaz Safari

7.

Optimization Multi-Objective Cost and Delay Rate in Delivering Orders in the Three- Echelon Reverse Supply Chain Based On Cost Management

دوره 9، شماره 33، تیر 2024، صفحه 43-58
Morteza Ghahremani؛ Reza Ehtesham Rasi؛ Sadegh Abedi

8.

ارزیابی تاثیر اخلاق حرفه ای حسابداران مدیریت بر ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری مدیریت (با استفاده از تکنیک آنتروپی- فازی)

دوره 7، شماره 1(پیاپی 20 )، اردیبهشت 1393، صفحه 49-66
هاشم نیکومرام؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ عباس طلوعی اشلقی؛ یوسف تقی پوریان

9.

ارزیابی تناسب اراضی برای استقرار کاربری‌های کشاورزی و مرتعداری با روش ترکیب خطی وزن‌دار (مطالعه موردی: حوضه اُنار چای استان اردبیل)

دوره 21، شماره 8، آبان 1398، صفحه 113-123
مهسا صفری پور؛ داریوش ناصری

10.

ارزیابی تناسب اراضی بر اساس عناصر اقلیمی برای کشت کلزا به کمک مدل فازی و AHP در استان کردستان

دوره 19، شماره 4، دی 1396، صفحه 133-150
امیر حسین حلبیان؛ ناهید اسماعیلی

11.

ارزیابی تناسب اراضی برای کاربری توسعه شهری شهرستان مشکین‌شهر با استفاده از رویکرد فازی-تحلیل سلسله مراتبی و GIS

دوره 22، شماره 10، دی 1399، صفحه 207-220
مهسا صفری پور؛ داریوش ناصری

12.

ارزیابی کیفیت افشاء اطلاعاتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با استفاده از رویکرد فازی

دوره 1، شماره 2، مرداد 1391، صفحه 115-122
حسین اعتمادی؛ مهدی خلیل‌پور

13.

استفاده از تلفیق منطق بولین و فازی با وزن دهی عوامل مکانی در تحلیل خطر زمین‌لغزش و تولید رسوب در حوزه آبخیز چلگرد چهار محال و بختیاری

دوره 15، شماره 60، بهمن 1397، صفحه 19-28
علی اکبر جمالی؛ محمدعلی حکیمی

14.

پتانسیل‌ها و موانع توسعه فیزیکی شهر رودبار با رویکرد دورسنجی و GIS

دوره 22، شماره 10، دی 1399، صفحه 225-235
احمد صفری؛ زهرا عزیزی

15.

پهنهبندی مناطق دارای پتانسیل زوال بلوط ایرانی با تکنیک تاپسیس و عوامل موثر بر آن در جنگلهای ایلام

دوره 23، شماره 5، مرداد 1400، صفحه 213-227
محمد جواد مرادی؛ هادی کیادلیری؛ ساسان بابایی کفاکی؛ حسین باخدا

16.

تحلیل مکانی خطر وقوع زلزله در استان تهران و پهنه بندی آن با بهره گیری از تلفیق روش های فازی و AHP

دوره 20، شماره 80، آبان 1402
گیتی خوش آموز؛ محمد غیبی

17.

تهیه نقشه قابلیت مرتع داری اراضی با استفاده از روش های ارزیابی چند معیاره با ریسک و جبران متفاوت (مطالعه موردی: زیر حوضه پلاسجان)

دوره 21، شماره 12، اسفند 1398، صفحه 109-123
وحید راهداری؛ علیرضا سفیانیان؛ سعید پورمنافی؛ حمید قیومی محمدی؛ سعیده ملکی

18.

شناسایی شاخص های اجتماعی-فرهنگی مربیگری تعاملی در وزارت ورزش و جوانان

دوره 8، ویژه نامه 1396، شهریور 1396، صفحه 249-261
ابریشم رشیدزاده دوان؛ محمد عطایی؛ مهدی الوانی؛ ناصر حمیدی

19.

شناسایی و اولویت‌بندی عوامل شکست اجرای خط مشی های بهداشت و ایمنی بر اساس تکنیک واکاوی حالات نقص و اثرات آن و با بکارگیری روش AHP و TOPSIS فازی (مورد مطالعه: صنایع و معادن استان کرمان)

دوره 12، شماره 3، آذر 1400، صفحه 47-63
احسان شهسواری گوغری؛ محمد ضیاء الدینی؛ مصطفی هادوی نژاد؛ حمید تابلی

20.

طراحی مدل‌‌ریاضی برای بهینه‌سازی فرآیند شبکه توزیع در زنجیره تامین معکوس در چارچوب رویکرد مدیریت هزینه

دوره 2، شماره 8، دی 1392، صفحه 93-110
رضا احتشام راثی؛ عباس طلوعی اشلقی؛ جمشید ناظمی؛ محمود البرزی

21.

کاربرد روش تاپسیس فازی برای تعیین سطح توسعه‌یافتگی روستایی (مطالعه موردی روستاهای شهرستان اسلامشهر)

دوره 12، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 63-76
سحر دهیوری؛ امیر محرابی

22.

مدیریت بهینه مکانی با استفاده از توابع عضویت و همپوشانی فازی و مدل AHP در محیط GIS برای انتخاب پهنه های مناسب احداث مراکز بهداشتی- درمانی و بیمارستانی جدید در شهر بندرعباس

دوره 8، شماره 27، اسفند 1395، صفحه 55-68
فاطمه جعفری؛ علی‏ اکبر جمالی؛ سید علی المدرسی

23.

مدلی برای ارتقاء ظرفیت اجرای خط مشی های ایمنی، بهداشت و محیط زیست در صنایع و معادن(مورد مطالعه: معادن و صنایع استان کرمان)

دوره 14، شماره 49، خرداد 1402، صفحه 53-73
احسان شهسواری گوغری؛ محمد ضیاء الدینی؛ مصطفی هادوی نژاد؛ حمید تابلی

24.

مدل پرتفوی بر مبنای میانگین-آنتروپی در محیط فازی: آنالیز حساسیت، هزینه های معامله بر پایه تئوری اعتبار

دوره 8، شماره 29، فروردین 1398، صفحه 257-274
محمود لاری دشت بیاض؛ شعبان محمدی؛ نادر نقش بندی

25.

مدل تصمیم گیری چند شاخصه فازی (FMADM) برای اولویت بندی مدارس برای ثبت نام فرزند

دوره 14، شماره 2 (پیاپی 54 و 55)، دی 1381، صفحه 83-91
منصور مؤمنی

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب