1.

ارزیابی مقدار ترسیب کربن در بیومس، لاشبرگ و خاک توده های اقاقیا و سرو نقره ای اطراف تهران

دوره 16، ویژه نامه شماره 1، دی 1393، صفحه 396-404
سعید ورامش؛ سید محسن حسینی؛ کیومرث سفیدی

2.

ارزش ‏گذاری اقتصادی برخی خدمات زیست‏ بوم‏ های طبیعی در مراتع مله‎شوره و گرگو شهرستان بویراحمد

دوره 10، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 65-80
نسرین عبادی؛ سیداکبر جوادی*؛ رضا مقدسی

3.

امکان سنجی بهبود اقلیم و خاک از طریق توسعه فضای سبز‌ در یک منطقه خشک

دوره 15، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 31-41
آزاده صالحی؛ مسعود طبری کوچکسرایی

4.

برآورد میزان کربن ترسیب‎شده توسط گونه آتریپلکس‏کانیسنس در واحد سطح و نیز بررسی ارتباط میزان ترسیب‏کربن با عوامل خاک و پوشش ‏‏گیاهی در منطقه چشمه‎علی قزوین (Atriplex canescens)

دوره 15، شماره 4، دی 1396، صفحه 1-10
ضیاء‎الدین باده ‏یان؛ معصومه منصوری

5.

بررسی تأثیر پروژۀ ترسیب کربن بر توانمندی جوامع محلی (موردمطالعه حوزه آبخیز تیل‌آباد استان گلستان)

دوره 10، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 23-36
نفیسه امامی؛ امیر احمدپور؛ احمد عابدی سروستانی؛ محمدرضا شهرکی

6.

بررسی تاثیر جنگلکاری شهری در میزان ترسیب کربن خاک و محاسبه ارزش پولی آن (مطالعه موردی: پارک پردیسان تهران)

دوره 6، شماره 2، مرداد 1394، صفحه 1-12
محمود فتحی؛ ساسان بابایی کفاکی؛ هادی کیادلیری

7.

بررسی تأثیر قرق بر پتانسیل ترسیب کربن در مراتع قشلاقی سرخکلای ساری

دوره 11، شماره 3(26-پیاپی 37)، مهر 1392، صفحه 27-35
عاطفه خانلری؛ رضا تمرتاش؛ محمدرضا طاطیان

8.

بررسی ترسیب کربن پوشش درختی و خاک در دو پارک شهری کوهدشت

دوره 22، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 215-225
شریفه حیدریان؛ فرهاد قاسمی آقباش

9.

برهم‌کنش بیوچار با اجزای خاک و پایداری آن در طول زمان

دوره 13، شماره 3، آذر 1402، صفحه 121-136
یاسر عظیم زاده؛ آرش محمدزاده

10.

تأثیر بیوچارهای ذرت و نیشکر بر برخی خصوصیات بیولوژیکی خاک و ترسیب کربن

دوره 23، شماره 5، مرداد 1400، صفحه 57-69
صدیقه کرمی؛ احمد لندی؛ نعیمه عنایتی ضمیر؛ رویا زلقی

11.

تأثیر قرق بر ترسیب کربن و برخی خصوصیات ادافیکی خاک در جنگلهای تنگ دالاب ایلام

دوره 21، شماره 4، تیر 1398، صفحه 189-202
سارا یاری؛ علی رستمی

12.

ترسیب کربن و رابطه آن با برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی در خاک توده طبیعی بلوط و جنگل‌کاری‌های شهرستان ایلام

دوره 21، شماره 10، دی 1398، صفحه 185-199
مونا کرمی؛ علی رستمی؛ مهدی حیدری

13.

کاهش آلودگی محیط زیست با تبدیل پسماندهای آلی به هیدروچار و مصرف آن در خاک

دوره 19، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 145-159
یاسر عظیم زاده؛ نصرت اله نجفیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب