1.

اثرات جهانی شدن، رشد اقتصادی، توسعه مالی بر ردپای اکولوژیکی در ایران (تجزیه‌وتحلیل رگرسیون کوانتایل)

دوره 4، شماره 3، مهر 1402، صفحه 1-19
مریم محمدی نیا؛ غلامرضا عباسی؛ بیژن باصری؛ رضا رحیمی

2.

اثر آزاد سازی مالی بر توسعه مالی

دوره 3، شماره 4 (پیاپی 8)، دی 1389، صفحه 191-202

3.

اثر بخش بانکی و بازار سرمایه بر رشد اقتصادی (مطالعه موردی کشورهای عضو کنفرانس اسلامی)

دوره 8، شماره 27، مهر 1394، صفحه 97-117
تقی ترابی؛ مهدی تقوی؛ محمد نصیری

4.

اثر مستقیم و غیر مستقیم توسعه مالی بر رشد اقتصادی ایران

دوره 4، شماره 4(پیاپی 12)، اسفند 1390، صفحه 33-51
فاطمه شمس الاحرار فرد؛ اسفندیار جهانگرد

5.

اثر وفور منابع طبیعی بر توسعه مالی در کشورهای منتخب اوپک نفت و گاز (با تاکید بر شاخص چندبعدی توسعه مالی در بازار سهام)

دوره 12، شماره 42، تیر 1398، صفحه 71-83
محمدحسین مهدوی عادلی؛ مریم روحانی

6.

برررسی ارزیابی ریسک اعتباری با استفاده از شاخص های موثر بر تخمین رابطه میان توسعه مالی و رشد اقتصادی- رویکرد مارکوف سوئیچینگ

دوره 13، شماره 51، مهر 1403، صفحه 55-78
سیدفضل اله انیران؛ سیدعلی نبوی چاشمی؛ علی ثریایی

7.

بررسی اثرات توسعه مالی، ثبات اقتصادی و بازدهی عقود مشارکتی بانک‌ها در دوران رکود و رونق

دوره 16، شماره 57، خرداد 1402، صفحه 54-72
محسن میرزاصفی؛ مرجان دامن کشیده؛ منیژه هادی نژاد دارسرا؛ علیرضا دقیقی اصلی؛ محمدرضا میرزائی نژاد

8.

بررسی اثرات شوک‌های ناشی از اصطکاک مالی و توسعه مالی بر بخش‌های اقتصادی ایران

دوره 13، شماره 44، اردیبهشت 1402، صفحه 53-67
ساره امیرمجاهدی؛ علی رئیس پور رجبعلی؛ سید عبدامجید جلائی؛ رضا زینل‌زاده

9.

بررسی تاثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه نفتی و غیرنفتی

دوره 3، شماره 3(پیاپی 7)، مهر 1389، صفحه 139-163

10.

بررسی تأثیر توسعه مالی بر سرمایه انسانی در ایران

دوره 22، شماره 3و4(ویژه نامه شماره های 92و93 پاییزوزمستان1390)، آبان 1390، صفحه 25-35
بهرام سحابی؛ محمد حسنی؛ امیر میرزایی

11.

بررسی تاثیر توسعه مالی بر فقر در کشورهای در حال توسعه منتخب

دوره 6، شماره 18، شهریور 1395، صفحه 55-66
حسین آذری کیان؛ منیره دیزجی

12.

بررسی تاثیر خط مشی های مدیریتی توسعه مالی بر ترکیب مخارج دولت: مطالعه موردی کشورهای در حال توسعه

دوره 11، 2(پیاپی 38 تابستان 1399)، شهریور 1399، صفحه 133-144
مینا مصطفوی

13.

بررسی رابطه ی بین توسعه مالی و هزینه حقوق صاحبان سهام

دوره 8، شماره 31، مهر 1398، صفحه 95-110
محمدحسین رنجبر؛ حسین بدیعی؛ مجتبی یاراحمدزاده

14.

بررسی رابطه بین مصرف انرژی، توسـعه ی مالی و درجه باز بودن تجاری در کشور های خاورمیانه

دوره 13، شماره 52، دی 1403، صفحه 325-345
هادی رحمانی فضلی

15.

پاسخ رفاه جامعه به شوک‏های بدهی دولت و کیفیت نهادی تحت حاکمیت طلایی توسعه مالی

دوره 16، شماره 61، دی 1402، صفحه 19-37
محمدباقر صادقی؛ مرجان دامنکشیده؛ علی یونسی؛ شهریار نصابیان؛ امیررضا کیقباذی

16.

تاثیر بدهی دولت بر رشد و رفاه جامعه تحت حاکمیت طلایی توسعه مالی بابکارگیری مدل‌های تغییر رژیمی حدآستانه استار

دوره 16، شماره 57، مرداد 1402، صفحه 149-167
محمدباقر صادقی؛ مرجان دامن کشیده؛ علی یونسی؛ شهریار نصبیان؛ امیر رضا کیقبادی

17.

تاثیر توسعه مالی بر تأمین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد همگرایی باشگاهی

دوره 10، شماره 40، دی 1400، صفحه 331-352
هستی چیت سازان؛ سید مجتبی میرلوحی؛ آلبرت بغزیان؛ نداسادات نژادالحسینی

18.

تاثیر توسعه مالی و دولت الکترونیک بر مصرف برق شواهدی ازکشورهای گروه 20

دوره 9، 30 و 31(پاییز و زمستان 98)، بهمن 1398، صفحه 1-11
فرهاد دژپسند؛ علیرضا خزائی؛ مجتبی اسلامیان؛ مانا حجتی

19.

تأثیر کارآفرینی بر توسعه مالی: شواهدی از کشورهای منتخب

دوره 13، شماره 44، اردیبهشت 1402، صفحه 81-100
مریم سرفراز محمدیار؛ محمد سخنور؛ الناز انتظار

20.

تحلیل اثر توسعه مالی و آزادسازی تجارت بر رشد اقتصادی در اقتصادهای نوظهور و کشورهای کم درآمد (با نگرشی نوین بر شاخص توسعه مالی)

دوره 15، شماره 53، خرداد 1401، صفحه 79-96
مونا بهشتی؛ عباس معمارنژاد؛ تقی ترابی؛ سید شمس الدین حسینی

21.

تحلیل مقایسه‌ای تاثیر ریسک سیاسی بر توسعه بازار سهام کشورهای منتخب

دوره 4، شماره 15، مهر 1394، صفحه 135-156
احمد گوگردچیان؛ سعید فتحی؛ هادی امیری؛ نسرین سعیدی ورنامخواستی

22.

تعمیق مالی و توسعه نظام مالی

دوره 6، شماره 1(پیاپی 17)، خرداد 1392، صفحه 15-28
فریدون رهنمای رودپشتی؛ مهدی تقوی؛ شادی شاهوردیانی

23.

توسعه مالی سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی

دوره 2، شماره 2(پیاپی 2)، تیر 1388، صفحه 51-64
دکتر مهدی تقوی

24.

توسعه مالی و رشد اقتصادی در کشورهای منا با استفاده از روش پانل پویا GMM

دوره 4، شماره 2(پیاپی 10)، تیر 1390، صفحه 63-82
مهدی تقوی؛ حسین امیری؛ عادل محمدیان

25.

رابطه رشد اقتصادی، شدت انرژی و توسعه مالی: یک مقایسه از اقتصادهای ایران و ترکیه

دوره 10، 32 و 33 (بهار و تابستان 99)، تیر 1399، صفحه 19-42
حسین فتحی زاده؛ مسعود نونژاد؛ علی حقیقت؛ عباس امینی فرد

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب