1.

اثر مالکیت شرکت های سرمایه گذاری بر کیفیت گزارشگری مالی (آزمون نظریه نظارت کارا)

دوره 12، شماره 46، تیر 1402، صفحه 107-137
مژگان سعیدی؛ هاشم نیکومرام؛ احمد یعقوب نژاد

2.

ارایه و تبیین مدلی برای ایجاد ارزش شرکت با توجه به نقش مدیریت استانداردهای حسابداری ، کیفیت گزارشگری مالی و کیفیت حسابرسی با استفاده از مدل های فرا ابتکاری

دوره 13، شماره 50، تیر 1403، صفحه 239-262
سامان خورشید؛ یحیی کامیابی؛ مهدی خلیل پور

3.

ارائه مدل حاصل از کارکرد منابع قدرت در سنجش عملکرد صندوق های سرمایه گذاری و کیفیت گزارشگری مالی

دوره 12، شماره 46، تیر 1402، صفحه 395-418
مهناز ایروانی؛ میرفیض فلاح شمس؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ محمد حامد خان محمدی؛ زهره حاجیها

4.

آزمون اثر سررسید بدهی و کیفیت گزارشگری مالی بر کم سرمایه گذاری و بیش سرمایه گذاری

دوره 12، شماره 41، فروردین 1398، صفحه 1-14
محمد حسنی؛ مریم میثمی

5.

الگوی بهینه کیفیت گزارشگری مالی در ایران از دیدگاه سرمایه گذاران و سایر گروه‌های ذینفع

دوره 12، شماره 46، تیر 1402، صفحه 71-105
میرحافظ امیرآزاد؛ رسول برادران حسن زاده؛ احمد محمدی؛ هوشنگ تقی زاده

6.

بررسی اثرات کارایی تخصیصی هزینه‌های ثابت و متغیر بر کیفیت گزارشگری مالی: رویکرد تحلیل پوششی داده ها و GMM

دوره 9، شماره 36، دی 1399، صفحه 297-312
علی نیازی؛ هاشم نیکومرام؛ غلامرضا زمردیان؛ فرهاد حسین زاده لطفی

7.

بررسی ارتباط بین محافظه‌کاری حسابداری و کیفیت گزارشگری مالی با کارآیی سرمایه‌گذاری‌های آتی و تغییر در بدهی‌های آتی شرکت

دوره 6، شماره 24، دی 1396، صفحه 13-26
ولی رزقی شیر سوار؛ سیدعلی نبوی چاشمی

8.

بررسی پیامدهای اقتصادی مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها (با تأکید بر کارایی سرمایه گذاری)

دوره 7، شماره 27، مهر 1397، صفحه 225-240
معصومه شهسواری؛ رسول سلمانی

9.

بررسی تاثیر بیش اطمینانی مدیریتی بر کیفیت گزارشگری مالی و محافظه کاری شرطی در بورس تهران

دوره 7، شماره 25، فروردین 1397، صفحه 193-206
ابراهیم عباسی؛ حمید رضا وکیلی فرد؛ مرتضی معروف

10.

بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی از دیدگاه گروه‌های مختلف بر کیفیت گزارشگری مالی

دوره 8، شماره 31، مهر 1398، صفحه 245-260
سعید انورخطیبی؛ رسول برادران حسن زاده؛ علی اصغر متقی؛ هوشنگ تقی زاده

11.

بررسی تأثیر کیفیت گزارشگری مالی بر شدت اثر تقسیم سود بر تصمیمیات سرمایه گذاری

دوره 8، شماره 26، تیر 1394، صفحه 63-78
مهدی عربصالحی؛ احمد گوگردچیان؛ مجید هاشمی

12.

بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و سررسید بدهیها با کارآیی سرمایه گذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 8، شماره 27، دی 1394، صفحه 105-117
احمد گودرزی؛ هانی بابازاده شیروان

13.

بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 3، شماره 2(پیاپی 5)، تیر 1389، صفحه 1-15
دکتر محمد خدائی ولهزاقرد؛ منیره یحیایی

14.

بررسی و تبیین رابطه بین حسابرسی داخلی و مدیریت سود

دوره 16، شماره 57، مرداد 1402، صفحه 72-91
عمران بامری؛ محمدرضا شورورزی؛ زهرا نوری توپکانلو

15.

تاثیر بکارگیری استانداردهای حسابداری بر کیفیت گزارشگری مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 2، شماره 3(پیاپی 3 )، دی 1388، صفحه 77-87
دکتر حمیدرضا وکیلی فرد؛ مونا علی اکبری

16.

تاثیر سویه های رفتاری سرمایه گذاران بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام با تاکید بر نقش کیفیت گزارشگری مالی

دوره 13، شماره 50، تیر 1403، صفحه 137-151
سید مصطفی حسن زاده دیوا؛ موسی بزرگ اصل

17.

تاثیر مدیریت استانداردهای حسابداری، کیفیت گزارشگری مالی و کیفیت حسابرسی بر ارزش آفرینی شرکتها

دوره 11، شماره 42، تیر 1401، صفحه 107-120
سامان خورشید؛ یحیی کامیابی؛ مهدی خلیل پور

18.

خوش‌بینی طبیعی و انگیزشی مدیران و تاثیر آن بر کیفیت گزارشگری مالی

دوره 12، شماره 48، دی 1402، صفحه 161-176
ابوطالب مهرفر؛ حسین کاظمی؛ فرزین رضایی

19.

ساختار مدیریت شرکت، حسابرسی زیست محیطی و کیفیت گزارشگری مالی

دوره 7، شماره 26، تیر 1397، صفحه 133-144
احمد اکبری؛ زهرا پورزمانی

20.

فراتحلیل )متا آنالیز( استقلال کمیته حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی

دوره 8، شماره 25، تیر 1394، صفحه 101-117
آمنه بذرافشان؛ رضوان حجازی؛ علی رحمانی؛ سوسن باستانی

21.

کاربرد نظریه بازی ها در تعامل ویژگی های اطلاعات حسابداری و محافظه کاری حسابداری در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 13، شماره 51، مهر 1403، صفحه 97-118
یوسف سفار؛ فاضل محمدی نوده؛ فرزین رضایی؛ مهرداد صدرآرا

22.

کیفیت گزارشگری مالی، افق سرمایه‌گذاری و استراتژی‌ معاملاتی سرمایه‌گذاران نهادی

دوره 11، شماره 42، تیر 1401، صفحه 391-412
حمیدرضا مهرآور؛ نگار خسروی پور؛ زهرا لشگری

23.

کیفیت گزارشگری مالی، مدیریت لحن گزارش‌های سالانه و حق‌الزحمه غیرعادی حسابرسی

دوره 11، شماره 44، دی 1401، صفحه 159-175
مهدی ثقفی؛ مهدی فغانی؛ علی اکبر نونهال نهر؛ نازنین بشیری منش

24.

کیفیت گزارشگری مالی و نوسان بازده غیرمتعارف سهام

دوره 6، شماره 1(پیاپی 17)، خرداد 1392، صفحه 45-61
بهزاد قربانی؛ داریوش فروغی؛ هادی امیری؛ سید عباس هاشمی

25.

مدیریت سود و به موقع بودن اطلاعات حسابداری

دوره 4، شماره 13، فروردین 1394، صفحه 1-8
مریم هاشمی بهرمان؛ بهمن بنی‌مهد

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب